Vitatható-e a keresőképtelenséggel kapcsolatos orvosi vélemény?

2017.11.30. 19:06

A keresőképtelenség elbírálásának célja, hogy a betegszabadság, illetőleg táppénz igénybevételéhez megállapítsa és igazolja, hogy a munkavállaló a munkáját betegsége vagy beteg gyermeke ápolása miatt ellátni nem tudja – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője. Ha a keresőképtelenséget elbíráló orvos, illetve a felülvéleményező főorvos vagy a szakértő főorvos a keresőképtelenséget illetően nem ért egyet, a vita eldöntése érdekében a fővárosi és megyei kormányhivatal orvos-szakértői feladatkörében eljáró járási hivatalhoz fordulhat a kérdés eldöntése érdekében. Ugyancsak ide fordulhat a munkavállaló is.

Dr. Gombolai Éva kifejtette: a keresőképtelenség elbírálása egyértelműen szakmai kérdés, így arra fő szabály szerint a háziorvos, illetve a jogszabályban meghatározott orvos jogosult.

A kórházi kezelés időtartamára, valamint a pszichiátriai betegek úgynevezett alkalmazkodó (adaptációs) szabadsága esetén a kórház igazolja a keresőképtelenséget.

Szakmai kérdés

Annak megítélése, hogy betegsége miatt nem munkaképes a munkavállaló, mind ennek az akadálynak az elhárulása, vagyis hogy gyógyultnak tekinthető-e, a mindenkor érvényes szakmai irányelvek alapján eldöntendő orvos szakmai kérdés.

A D.A.S. JogSZerviz szakértője kiemelte: a betegség miatt megállapított keresőképtelenség elbírálásánál az a foglalkozás, illetőleg az a munkakör az irányadó, amelyben a biztosított a keresőképtelenségét közvetlenül megelőzően dolgozott.

Amennyiben a munkavállaló az egészségi állapota javulásának következtében munkája elvégzésére már alkalmas, a keresőképtelenséget elbíráló orvosnak a biztosítottat keresőképessé kell nyilvánítania.

Előírás és számonkérés

A visszaélések elkerülése érdekében vannak olyan előírások, amelyek a betegen számon kérhetőek. Így például a táppénz folyósítását meg kell szüntetni, ha a jogosult az elrendelt orvosi vizsgálaton elfogadható ok nélkül nem jelent meg.

Szintén megvonható a táppénz, ha a keresőképesség elbírálásának ellenőrzése során a szakértő, illetve a felülvéleményező főorvos általi vizsgálatához nem járult hozzá. A szakértő, illetve a felülvéleményező főorvos - a kezelő orvos jelenlétében - a keresőképességet a jogosult tartózkodási helyén is ellenőrizheti.

A táppénz folyósítását akkor is meg kell szüntetni, ha a táppénzre jogosult a keresőképességét elbíráló orvos utasításait nyilvánvalóan nem tartja be, illetve a gyógyulását tudatosan késlelteti.

Jó, ha tudjuk, hogy a betegszabadság, illetve a táppénz ideje alatt a munkáltató is kezdeményezheti a keresőképtelenség felülvizsgálatát.

Forrás: --

Tekintettel arra, hogy a keresőképtelenség elbírálása szakmai kérdés, amennyiben a keresőképtelenséget elbíráló orvos, illetve a felülvéleményező főorvos vagy a szakértő főorvos a keresőképtelenséget illetően nem ért egyet, a vita eldöntése érdekében a fővárosi és megyei kormányhivatal orvos szakértői feladatkörében eljáró járási hivatalhoz fordulhat a kérdés eldöntése érdekében.

Ugyancsak ide fordulhat a munkavállaló is, amennyiben nem ért egyet a keresőképtelenség elbírálására jogosult orvos döntésével. Ilyen esetben egy orvosi bizottság dönt a vitás kérdésben – mondta végezetül dr. Gombolai Éva.