KRS: módosulnak a munkaerő-kölcsönzés szabályai

2017.12.05. 18:41

A 345/2017. kormányrendelet néhány ponton módosította a munkaerő-kölcsönzés feltételrendszerét. A módosítások 2017. december 1. napjával lépnek hatályba. Ez azt jelenti, hogy decembertől kölcsönbeadóként akkor vehető nyilvántartásba vállalkozás, amennyiben a módosult szabályoknak már megfelel. Az alábbiakban ennek a változásnak a lényeges elemeit mutatják be a KRS Ügyvédi Iroda szakértői.

A 187. számú Magyar Közlönyben 2017. november 16. napján kihirdetésre került a 345/2017. (XI.16.) Kormányrendelet, mely néhány ponton módosítja a munkaerő-kölcsönzés feltételrendszerét.

A munkaerő-kölcsönzési tevékenység végzésének feltételei vannak. Munkaerő-kölcsönzés az a tevékenység, amelynek keretében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi (kölcsönzés).

Ezzel összefüggésben kölcsönbeadónak az a munkáltató minősül, aki a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót a kölcsönvevő irányítása alatt munkavégzésre, kölcsönzés keretében a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi, kölcsönvevőnek pedig az, amelynek irányítása alatt a munkavállaló ideiglenesen munkát végez.

Bár jogilag csupán a kölcsönbeadó tekinthető munkáltatónak, a munkáltatói jogokat a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő megosztva gyakorolják. A munkaerő-kölcsönzés - szemben a teljes tevékenység kiszervezésével, tehát amikor nem munkavállalót, hanem munkát rendel a megbízó - számos feltételhez kötött.

Először is kölcsönbeadó kizárólag az lehet, akit az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartásba vett. A törvény ugyanis előírja, hogy a kormányhivatal a kölcsönbeadókról, illetve a magán-munkaközvetítőkről folyamatos sorszámmal ellátott külön nyilvántartást vezet.

A nyilvántartásba vétel feltételei

Nyilvántartásba pedig akkor vehető a gazdasági vállalkozás, ha annak létesítő okirata a munkaerő-kölcsönzési tevékenység folytatását tartalmazza, az általa - legalább heti húsz órában munkaviszony keretében - foglalkoztatott legalább egy személy a 118/2001.(VI.30.) korm.r. 1. számú mellékletében meghatározott végzettséggel vagy szakmai képesítéssel, gyakorlattal rendelkezik, a tevékenység gyakorlásához megfelelő irodahelyiséggel rendelkezik, valamint a rendelet által előírt vagyoni biztosíték letétbe helyezését igazolja.

A nyilvántartásba vétel tehát alapvető működési feltétel, ennek a következménye az a szabály is, hogy a munkáltató nyilvántartásba vételi számát a vele munkaviszonyban álló munkavállalók munkaszerződésében is fel kell tüntetni.

Decembertől 10 millió forintra emelkedik a vagyoni biztosíték mértéke

A magán-munkaközvetítői tevékenység és a kölcsönzési tevékenység kizárólag vagyoni biztosíték letétbe helyezése esetén folytatható.

A vagyoni biztosíték mértéke magán-munkaközvetítői tevékenység folytatása esetén, amennyiben a közvetítés belföldre vagy az Európai Gazdasági Térség többi tagállamának területére irányul ötszázezer forint, az EGT megállapodásban nem részes állam területére irányul egymillió forint, kölcsönzési tevékenység folytatása esetén pedig ötmillió forint.

Ez utóbbi 2017.12.01. napjával tízmillió forintra emelkedik, melyet a letéti szerződés módosításával, három hónapon belül kell igazolni.

Követelmény lesz a köztartozás-mentesség is

Újabb nyilvántartásba vételi, illetve működési feltételt is beemelt a jogalkotó. December 1. napjával ugyanis a nyilvántartás a munkaerő-kölcsönző (kölcsönbeadó) adószámát is tartalmazni fogja.
Ennél lényegesebb változás azonban, hogy a kölcsönbeadónak az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepelni kell.

Forrás: Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda

Az érintett vállalkozást a nyilvántartásból törölni kell, amennyiben az állami adóhatóság köztartozásmentes adózói bázisából is törölték.

A megfelelésre a vállalkozások csak részben kapnak haladékot

A módosítások 2017. december 1. napjával lépnek hatályba. Ez azt jelenti, hogy decembertől kölcsönbeadóként akkor vehető nyilvántartásba vállalkozás, amennyiben a módosult szabályoknak már megfelel.

A már működő kölcsönbeadóknak pedig a megfelelést 3 hónapon belül kell a kormányhivatal felé igazolniuk. Az igazolást elmulasztó munkaerő-kölcsönzőt a kormányhivatal töröli a nyilvántartásból.
Ettől eltérően a nyilvántartásba vett és a módosítással érintett vállalkozás az adószámát 2017. december 1. napjáig köteles bejelenteni a nyilvántartó kormányhivatal részére – hangsúlyozták végezetül a KRS Ügyvédi Iroda szakértői.