Mit mond a magyar jog a szabálytalan várakozásról?

2018.01.15. 19:29

Nincs még egy olyan városi szolgáltatás Budapesten, amely gyakoriságát és formáját illetően annyi vitára adna okot, mint a parkolásra vonatkozó szabályok alkalmazása – számolt be tapasztalataikról a D.A.S. JogSzerviz szakértője. Dr. Vágány Tamás ezért a kerületi parkolási társaságok olyan bírságolási gyakorlatára hívja fel a figyelmet, amely jogilag aggályos és vitatható ugyan, a vita rendezése azonban aránytalan idő- és költségráfordítást igényel az autóstól.

A hatályos fővárosi szintű parkolási jogszabály meghatározza azokat az eseteket, mikor minősül szabályszerűnek a járművel történő várakozás a fizető várakozási övezetekben – fejtette ki a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Lakossági várakozási hozzájárulás - kérelemre - annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a várakozási övezet területén van, az általa megjelölt személygépkocsira, motorkerékpárra, kisteher gépjárműre vagy céges járműre.

A hozzájárulás kiadásának feltételei

A lakossági várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei a költségtérítés megfizetése, a várakozási díj megfizetése, a gépjárműadó megfizetésének vagy az adómentesség igazolása.

Azt is rögzíti a vonatkozó közgyűlési rendelet, hogy lakásonként legfeljebb 2 darab lakossági várakozási hozzájárulás adható ki.

Dr. Vágány Tamás szerin látható tehát, hogy a gépjárműadó megfizetése a várakozási hozzájárulás kiadásának a feltétele.

A probléma abból adódik, hogy a várakozási hozzájárulás egész évre vonatkozik, míg a gépjárműadót sokan két részletben fizetik meg, az önkormányzat által kiállított csekk és fizetési felhívás alapján.

A probléma forrása

Ha a második befizetéssel az autós bármely okból késedelembe esik, vagy a befizetés elmarad, netán rossz számlaszámra történik vagy nem megfelelő közleménnyel, akkor az érintett könnyen parkolási pótdíjakkal szembesülhet a lakóhelyén, ott, ahol egyébként a lakossági várakozási hozzájárulás érvényes.

A kerületi önkormányzatok akként értelmezik a fővárosi közgyűlés rendeletét, hogy a lakossági várakozási hozzájárulás érvényessége a gépjárműadó rendezettségéhez köthető.
Jóllehet, ilyen rendelkezés nem található az említett rendeletben. A kerületek ezen gyakorlata jogilag kifogásolható.

Fotó: Bielik István - Origo

Sokan értetlenül fogadják a pótdíj értesítés(eke)t, mivel a lakóhelyük szerinti kerületben a megszokott módon parkoltak.

Mire az autós rájön, hogy miért kapja a pótdíjat, addigra többet is begyűjthet a parkolási társaság szorgalmas alkalmazottaitól.

Érdemes tehát a gépjárműadó vonatkozásában emiatt is fokozott figyelmet fordítani arra, hogy annak megfizetésére határidőben kerüljön sor – mondta végezetül dr. Vágány Tamás.