19 új, önálló bírósági végrehajtó tett ünnepélyes esküt

2018.01.24. 14:31

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar székházában 19 új, önálló bírósági végrehajtó ünnepélyes eskütételére került sor. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar szándékai szerint a végrehajtási eljárások jogszerűségét és hatékonyságát kiemelkedő szakmai tudással rendelkező, jogász végzettségű, a végrehajtói szakvizsgát sikerrel teljesítő, a végrehajtói szakmában szükséges szerteágazó jogi ismeretekkel bíró és szakmai gyakorlattal rendelkező, magas kvalitású, esetlegesen további szakjogászi, vagy más felsőfokú végzettségű önálló bírósági végrehajtókon keresztül garantálja.

Az igazságügyi miniszter által kinevezett 19 új önálló bírósági végrehajtó, a 2018. január 12-ei eskütételt követően foglalja el szolgálati helyét. Az ünnepélyes eskütételen Prof. Dr. Szabó Imre, az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiájának elnöke, miniszteri biztos és Dr. Martonovics Bernadett az Igazságügyi Minisztérium szakmai főtanácsadója – Dr. Schadl György, a Kar elnöke és dr. Petrik Béla, a Kar Hivatalvezetője mellett – köszöntötte az újonnan kinevezetteket.

Az igazságügyi kormányzat és a Magyar Bírósági Végrehajtó Kar Hivatala az önálló bírósági végrehajtás megújítása jegyében arra törekszik, hogy a megüresedett álláshelyek betöltése rövid időn belül és hatékony módon történjen meg.

Egy év alatt félszáz új kolléga

Újabb 19 végrehajtói álláshelyre nevezett ki az igazságügyi miniszter 2017. december 31-i időponttal magasan képzett kollégákat. 2017-ben ezzel már harmadik alkalommal bővülhetett a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar végrehajtói állománya, ami azt jelenti, hogy egy év alatt közel félszáz, jogi végzettséggel, jogi vagy végrehajtói szakvizsgával és szakmai gyakorlattal rendelkező új kollégával bővült szervezetünk.

Prof. Dr. Szabó Imre miniszteri biztos úr köszöntőjében kiemelte a magas jogi képzettség fontosságát és a folyamatos fejlődés, a továbbképzés jelentőségét. Dr. Martonovics Bernadett, az IM szakmai főtanácsadója az igazságügyi miniszter úr üdvözletét tolmácsolta.

A végrehajtói álláshelyekre történő pályázati feltételek szigorodása mellett kizárólag jogász végzettségű, több éves szakmai tapasztalattal bíró, adott esetben tudományos munkával, nyelvtudással illetőleg további felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek közül kerültek ki a pályázat nyertesei. A végrehajtási területet és általánosságban jogi ismereteiket érintő tudásukat személyes meghallgatás keretében kellett bizonyítaniuk a pályázóknak.

Cél a közbizalom helyreállítása

Dr. Petrik Béla hivatalvezető bevezetőjében kiemelte, hogy a változások a végrehajtási területet érintő jogalkotási folyamatok vezérelvét jelentették, amelyeknek célul tűzött üzenetük a végrehajtói tevékenység szakmai színvonalának emelése, a végrehajtói szakmába vetett közbizalom növelése volt.

Ezt szolgálta a jogi diploma követelményének előírása, hiszen a végrehajtói tevékenységhez, mint az egy jogi hivatásrend méltó szolgálatához elvárható feltétel az alapos jogi szakmai ismeretek megléte.

Forrás: Magyar Bírósági Végrehajtói Kar

A közbizalom erodálódása évek óta visszatérő kérdés ebben a szakmában – hangsúlyozta dr. Petrik Béla. „A bizalom helyreállítása tehát elengedhetetlen ahhoz, hogy a végrehajtók eredményesen küzdjenek meg a velük szembeni kihívásokkal. A közbizalom helyreállításának két kulcseleme van: kompetencia a közösségtől kapott felhatalmazás megfelelő végrehajtására, valamint értékvezéreltség a döntéshozatalban.

Az erős közbizalom együttműködést hoz létre, míg a bizalomhiány ellenállást szül az intézkedésekkel szemben. A becsületes eljárás érzékelése a bizalom kritikus dimenzióját jelenti – emelte ki köszöntőjében. A kedvező értékelés nagyobb elfogadást jelent, nagyobb együttműködő készséget. A bizalom nem egyszerűen csak jelzi a sikert, hanem annál sokkal fontosabb: a siker elérésének egyik legfontosabb összetevője."

A jogszabály 230 végrehajtói álláshelyet határoz meg, a jelenleg hivatalban lévő 185 végrehajtó létszáma tehát a jövőben tovább fog bővülni.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar szándéka továbbra is az, hogy a végrehajtási eljárások jogszerűségét és hatékonyságát kiemelkedő szakmai tudással rendelkező, jogász végzettségű, a végrehajtói szakvizsgát sikerrel teljesítő, a végrehajtói szakmában szükséges szerteágazó jogi ismeretekkel bíró és szakmai gyakorlattal rendelkező, magas kvalitású, esetlegesen további szakjogászi vagy más felsőfokú végzettségű önálló bírósági végrehajtókon keresztül garantálja.