D.A.S. JogSzerviz: a várandós nők felmondási tilalma

2018.01.30. 15:09

Általánosan ismert tény, hogy a várandós nő munkaviszonyát munkáltatója nem jogosult egyoldalú felmondással megszüntetni. A gyakorlatban ugyanakkor számos technikai kérdést vet fel a védelem köre – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Dr. Heinrich Renáta kifejtette: rendkívül lényeges, hogy a felmondás akkor jogellenes, ha a tilalomra okot adó körülmény - jelen esetben a várandósság - a felmondás közlésének idején már fennállt. Nem elhanyagolható azonban, hogy a munkáltató és a munkavállaló tisztában voltak-e a várandósság tényével.

Kiemelendő, hogy mindaddig, amíg a munkavállaló tudomása ellenére várandósságának tényét munkáltatója felé nem jelzi, egy esetleges felmondás esetén nem áll módjában erre a speciális védelemre hivatkozni.

Kölcsönös tájékoztatási kötelezettség

A hatályos jog általános jelleggel előírja ugyanis, hogy a munkavállaló és a munkáltató kölcsönösen tájékoztatni kötelesek egymást minden olyan körülményről, ami a munkaviszony fennállása szempontjából lényeges.

Tehát ebben az esetben a munkavállaló csak akkor hivatkozhat várandósságára, ha azt már a felmondás előtt közölte a munkáltatójával – mutatott rá a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

A közlés fontossága ugyanakkor előtérbe helyez egy rendkívül kényes kérdést, nevezetesen azt, hogy mikor szükséges a munkavállalónak jeleznie a várandósság tényét a munkáltató felé, nyilvánvaló, hogy meglehetősen érzékeny kérdésről van szó.

A gyakorlat jelenleg azt mutatja, hogy amikor a munkavállaló tudomást szerez arról, hogy munkáltatói felmondással kapcsolatos érintettsége felmerülhet (például létszámcsökkentés okán), feltétlenül érdemes várandósságát jeleznie.

Természetesen a munkavállaló nem kötelezhető arra, hogy a tudomásszerzést követően elsőként és haladéktalanul a munkáltatót tájékoztassa.

Ha még a munkavállaló sem tudja

Problémát jelenthet továbbá, ha még maga a munkavállaló sem bír tudomással várandósságáról, amikor a munkáltató felmondást közöl vele.

Amennyiben a várandósság fennállása alatti felmondás közlését követően, de még a munkaviszony fennállása során - így különösen a felmondási idő tartama alatt - a munkavállaló várandósságáról tudomást szerez, és azt munkáltatója felé jelzi, mód van a sajátos helyzetből adódó jogellenes állapot felszámolására.

Forrás: Thinkstock

Ilyen esetekben ugyanis a közlés elmaradása nem róható fel a munkavállalónak, hiszen védettségével maga sem volt tisztában, ugyanakkor a felmondás közlésének időpontjában ez az objektív körülmény már fennállt.

Ekkor a munkáltatónak módjában áll a munkavállaló hozzájárulásával visszavonni a korábban tett, felmondásra vonatkozó nyilatkozatot – mondta végezetül dr. Heinrich Renáta.