HP Legal | Hajdu & Partners: bizalmi vagyonkezelés és a vagyon értéke (2. rész)

2018.02.28. 16:23

A HP Legal | Hajdu & Partners szakértője kétrészes írásában olyan jogintézménnyel, a bizalmi vagyonkezeléssel foglalkozik, amely a magyar jogrendszerbe történő bevezetése óta rendkívül felkapott az ezzel foglalkozó szakemberek (ügyvédek, bankárok, adótanácsadók) körében. Dr. Hajdu László szerint kétséget kizáróan jelentős előrelépésnek tekinthető, hogy a magyar jog lehetőséget ad egy ilyen jogintézmény alkalmazására, mindazonáltal gyakorlati alkalmazási területei és lehetőségei Magyarországon még nagyon kiforratlanok. Most a második részt olvashatják, az első rész itt érhető el.

A HP Legal | Hajdu & Partners szakértője írásának első részében többek közt kifejtette, hogy napjainkra kialakult egy olyan tulajdonosi réteg főként a középvállalati szektorban, amelynek nem célja a cégvagyon értékesítése pénzügyi vagy szakmai befektetők részére, hanem annak egységét kívánják megőrizni, generációkon átívelő módon fenntartani és folyamatos növekedését biztosítani.

Ezen üzleti célú, hosszú távú vagyontervezés és vagyonfenntartás megvalósításának jogi eszköze a jelenlegi magyar jogszabályi keretek között a bizalmi vagyonkezelés.

A most olvasható második részben ezért szó lesz a kezelt vagyon értékéről, annak nyilvántartásáról, a kedvezményezettekről, valamint arról, hogy a bizalmi vagyonkezelés meghatározó szerepet játszhat a jövőben az üzleti célú vagyontervezésben.

A kezelt vagyon értéke

Központi kérdés a kezelt vagyon átruházáskori értékének meghatározása. Egyfelől ez a kérdés érinti a vagyonkezelési szerződés érvényességét, másfelől az átruházáskori érték egy benchmark-ként funkcionál, mert ehhez igazodik a vagyonkezelő vagyonfenntartási kötelezettsége – mutatott rá dr. Hajdu László.

Amikor ugyanis vissza kell mérni bizonyos időközönként, hogy a vagyonkezelő eleget tett-e a vagyon fenntartására vonatkozó kötelezettségének, akkor a kezelt vagyon átruházáskori értéke szolgálhat útmutatóként.

A kezelt vagyon átruházáskori értékének meghatározása összetett módszerek alkalmazását kívánja, mivel ha egy teljes cégvagyonról van szó, számos értékelési módszer jöhet szóba, kezdve a konszolidált saját tőke értéktől a piaci cégértékelés elkészítéséig. E tekintetben a felek megállapodásának nincsenek korlátai, a vagyonrendelőre van bízva, mit ír elő a vagyonkezelő részére.

A kezelt vagyon nyilvántartása

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a vagyonkezelő köteles elkülöníteni a saját vagyonától a kezelt vagyont. Ez azt jelenti, hogy a kezelt vagyon külön számviteli és adózási nyilvántartást kell kapjon (például a NAV-tól külön adószámot kell igényelni a kezelt vagyonra vonatkozóan), valamint a kezelt vagyonnal kapcsolatos pénzeszközök kezelésére külön escrow bankszámlákat kell nyitni és fenntartani.

A kedvezményezettek

A HP Legal | Hajdu & Partners szakértője szerint mindenképpen beszélni kell a kedvezményezettekről is.

Számos esetben előfordul, és az indukálja a bizalmi vagyonkezelés alkalmazását a vagyontervezés kapcsán, hogy a vagyonrendelőnek a családtagjai még nem „érettek" a családi vagyon átvételére és továbbvitelére, viszont a vagyonrendelő már olyan korban van, amikor biztosítani kívánja a vagyon fenntartását, illetve egyben tartását.

A bizalmi vagyonkezelés arra is alkalmas, hogy a családtagok, mint kedvezményezettek közül kinevelődjön egy olyan generáció a vagyonkezelő menedzsmentje mellett, akik szintén alkalmasak lesznek a vagyonkezelésre. A kedvezményezetti juttatások megfelelő kialakításával ezt fokozottan lehet ösztönözni.

Forrás: Thinkstock

Másfelől fontos, hogy ha egy kedvezményezett nem a cégcsoport keretein belül képzeli el jövőjét, akkor a kedvezményezetti juttatások formájában olyan támogatást kapjon, amellyel saját céljait tudja megvalósítani, ideértve saját vállalkozás elindítását vagy oktatásának/képzésének finanszírozását.

A kezelt vagyon szempontjából kulcsfontosságú, hogy a kedvezményezetti juttatások fedezete a kezelt vagyon hozamának milyen mértékét éri el, valamint milyen formában és időközönként történik a juttatás szolgáltatása. A vagyonrendelőnek lehetősége van arra, hogy ezen kérdéseket részletesen szabályozza a vagyonkezelési szerződésben.

Összegzés

Véleményünk szerint a bizalmi vagyonkezelés meghatározó szerepet játszhat a jövőben az üzleti célú vagyontervezésben. Számos gyakorlati kérdés megválaszolása azonban még várat magára.

E kérdések megválaszolásához sokkal több megvalósult ügyletet kell látnunk. Ehhez pedig az szükséges, hogy a vagyontervezésen gondolkodó tulajdonosokban megérjen az elhatározás és elszántság egy ilyen innovatív módszer választására – összegezte végezetül dr. Hajdu László.