HP Legal | Hajdu & Partners: bankgaranciák átruházhatósága (1. rész)

2018.03.06. 07:04

Banki finanszírozással megvalósuló beruházások során, szinte kivétel nélkül találkozunk a fővállalkozó által a beruházó javára nyújtott teljesítési és/vagy szavatossági bankgaranciákkal – hívta fel az Origó figyelmét a HP Legal | Hajdu & Partners szakértője. Dr. Versics Réka rámutatott: ennek kapcsán felmerül a kérdés, hogyan ruházható fel a beruházást finanszírozó bank a bankgarancia érvényesítésének jogával arra az esetre, ha a beruházással kapcsolatosan problémák merülnek fel, és a beruházó, mint adós a továbbiakban nem képes sem a finanszírozási, sem a kivitelezési szerződéssel kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítésére. A kétrészes írás első részét olvashatják.

A HP Legal | Hajdu & Partners szakértője kifejtette: érdemes tudni, hogy a finanszírozó bank érdekeinek védelmében a fővállalkozó által a beruházó javára nyújtott teljesítési és/vagy szavatossági bankgarancia végső kedvezményezettjeként a beruházást finanszírozó bank kerül megjelölésre, amelynek megvalósítása egyrészt engedményezés, másrészt követelésen alapított zálogjog alkalmazásával lehetséges.

Másképpen fogalmazva, a beruházást finanszírozó bank biztosítékaként szolgál a bankgaranciából eredő, a beruházót megillető követelés.

Lényeges kiemelni, hogy az engedményezési szerződés vagy zálogszerződés csak a bankgarancia alapján keletkező követelésekből való megtérülést biztosítja a finanszírozó bank számára, a bankgarancia lehívásának joga nem száll át rá, mint biztosítéki jogosultra/végső kedvezményezettre.

Mit jelent a lehívási jog?

A lehívási jog a bankgarancia jogosultjának (kedvezményezett) azon joga, amely alapján a bankgaranciában meghatározott feltételek teljesülése esetén a garantőr banktól kérheti a bankgaranciában megjelölt összeg kifizetését.

A lehívási jog átszállása nélkül a finanszírozó bank passzív szereplője marad a jogügyletnek, és csak akkor szerezhet kielégítést az engedményezett/elzálogosított követelés alapján, ha a beruházó a fővállalkozóval kötött szerződése alapján érvényesíti a késedelmes vagy hibás teljesítésből származó igényét a fővállalkozóval szemben, és lehívja a bankgaranciát.

Amennyiben tehát a finanszírozási szerződés kapcsán a felek között bármely jogvita alakul ki, esetleg a beruházó, mint adós részéről valamely szerződésszegési esemény következik be, és a beruházó megtagadja a finanszírozó bankkal történő együttműködést, ennek részeként pedig elzárkózik a fővállalkozó által nyújtott bankgarancia lehívásától, a finanszírozó bankot jelentős megtérülési lehetőségtől zárhatja el.

A fenti helyzet megelőzése érdekében a bankgaranciából származó követelés engedményezése/elzálogosítása mellett szükséges a bankgarancia lehívási jog átruházásáról is gondoskodni – figyelmeztetett dr. Versics Réka.

A lehívási jog átruházásának jogszabályi háttere

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk") 6:433. §-a szerint a garancia lehívásának joga a bankgaranciát kibocsátó garantőr bank hozzájárulása nélkül nem ruházható át.

dr. Versics Réka, a HP Legal | Hajdu & Partner szakértőjeForrás: HP Legal | Hajdu & Partner

Arra a kérdésre azonban a Ptk. nem ad választ, hogy az új kedvezményezett milyen módon tudja igazolni a bankgarancia lehívási feltételeinek teljesülését, és erre tekintettel gyakorolni a lehívás jogát egy olyan alapszerződés alapján, amelyben nem szerződő fél.

A magyar jogszabályoknál részletesebb értelmezési szabályokat tartalmaz a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara kiadványa, az URDG 758 – ICC Uniform Rules for Demand Guarantees – Revision 2010 („URDG"). Az URDG mintaszabályai szerint a lehívási jog gyakorlásának feltétele, hogy az új kedvezményezett szerződő félként belépjen az alapjogviszonyba.

Az URDG szabályainak alkalmazása esetén tehát a beruházó helyett a beruházást finanszírozó bank kerülne a megbízói pozícióba a vállalkozási szerződés vonatkozásában, így az abból származó összes jog és kötelezettség átszállására tekintettel gyakorolhatná a bankgarancia lehívásának jogát is.

(A HP Legal | Hajdu & Partners szakértőjével készült írás második részét hamarosan közöljük – a szerk.)