Hogyan válhat a becsületes megtaláló tulajdonossá?

2018.03.18. 09:31

A találás a tulajdonszerzés számos, törvényben szabályozott módja közül az egyik, noha kétséget kizáróan korántsem a leghétköznapibb. De mit is vár el az állampolgároktól a hatályos szabályozás ahhoz, hogy találókból tulajdonosok lehessenek? A D.A.S. JogSzerviz szakértője megpróbál minden kérdésre válaszolni.

Dr. Heinrich Renáta kifejtette: ha valaki olyan dolgot talál, mely feltehetően más tulajdonában áll, mindenekelőtt elengedhetetlen, hogy a tőle telhető valamennyi intézkedést megtegye a jogos tulajdonoshoz való visszajuttatás érdekében.

Hatályos Polgári Törvénykönyvünk azt is leszögezi, hogy a dolgot az elvesztőnek, tulajdonosnak, illetőleg más, átvételre jogosult személynek, vagy a találás helye szerint illetékes jegyzőnek kell átadni. Ezen kötelezettségének a találástól számított nyolc napon belül kell eleget tennie.

A megtaláló kötelezettségei

Amennyiben a találó a jegyző részére adja át a dolgot, köteles nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy igényt tart-e a dolog tulajdonjogára. A jegyzőnek ugyanis kötelezettsége a jogosult részére átadni a talált ingóságot, amennyiben pedig ez meghiúsul három hónapi őrzést követően a találónak adja át, aki azt az állag sérelme nélkül használhatja, azonban nem idegenítheti el.

A jegyző átadhatja a tárgyat a találónak, ha a tulajdonos személye nem válik ismertté, vagy nem jelentkezik az elhagyott holmiért.

Amennyiben a találó a dologra igényt tart, és ilyen módon birtokba is veszi azt, tulajdonjogot akkor szerez rajta, ha a jogosult a találástól számított egy éven belül nem jelentkezik. Élőállat esetén a törvény ennél rövidebb, három hónapos határidőt állapít meg.

Amikor közösségi helységben, tömegközlekedési eszközön...

Közönség számára nyitva álló épületben vagy helyiségben, illetőleg tömegközlekedési eszközön talált dolog esetén a találó köteles az üzemetető alkalmazottjának átadni azt.

Ilyen esetben nem tarthat igényt tulajdonjog megszerzésére – mutatott rá a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Ha a talált dolog nagyobb értékű

A törvény külön rendelkezik arról az esetkörről, amikor a talált dolog nagyobb értékű, és azon a találó nem szerez tulajdonjogot: ilyen esetekben méltányos összegű találódíj illeti meg, ha mindent megtett annak érdekében, hogy a jogosult visszakaphassa azt.

A gyakorlatban emellett általánosnak tekinthető, hogy a tulajdonos maga teszi közzé az elveszett tárgy keresését, és helyez kilátásba jutalmat a becsületes megtalálónak.

Forrás: MTI/Szigetváry Zsolt

Megjegyzendő, hogy hatályos jogunk a dolgokra vonatkozó szabályokat állatokra is alkalmazandónak tekinti, így a fentiek az elkóborolt házi kedvencek megtalálása és felkutatása tekintetében is irányadók.

Napjainkban egyre elterjedtebb a talált dolgokról készült fényképek közösségi oldalakon történő közzététele, azonban a jogszabályoknak maradéktalanul megfelelő magatartás tanúsításához a fentiek elengedhetetlenek.

Különösen érzékeny kérdést képez, ha személyes okmányokról készült fotók kerülnek fel a világhálóra, hiszen ezek a legjobb szándék mellett is visszaélésekre adhatnak alkalmat, továbbá személyiségi jogsértést is megvalósíthatnak – mondta végezetül dr. Heinrich Renáta.