Dessewffy és Dávid: az új Pp. bizonyítási eljárási szabályai (2. rész)

2018.04.17. 13:18

Az új Polgári perrendtartás jelentős változásokat tartalmaz a korábbi törvényhez képest és alapjaiban átalakítja a bizonyítási eljárás szabályait, amely a képviseletet ellátó ügyvédeken kívül az ügyfeleket is jelentősen érinti. A Dessewffy és Dávid, valamint Társaik Ügyvédi Iroda szakértője, dr. Bozsó Brigitta ezért kétrészes, átfogó írásukban ismerteti a legfontosabb tudnivalókat. Most a második részt olvashatják, az első rész itt érhető el.A Dessewffy és Dávid, valamint Társaik Ügyvédi Iroda szakértője írásuk első részében felhívta a figyelmet arra, hogy az új Pp. leglényegesebb változása az, hogy a peres eljárás most már két részből áll, perfelvételi szakasz és érdemi tárgyalási szakasz követik egymást.

Az osztott perszerkezet kifejezett célja, hogy az eljárások gyorsabban befejeződhessenek, ne húzódjanak el újabb kereseti kérelmek, viszontkereset vagy bizonyítási indítványok miatt.

A szakértői bizonyítás is alapjaiban változik

Alapjaiban változik meg a szakértői bizonyítás is. A korábbi és a jelenlegi Pp. is ismeri a kirendelt, azaz a bíróság által kijelölt szakértőt és a magánszakértő intézményét, vagyis azt a személyt, akit a peres fél maga bízott meg.

A korábbi Polgári perrendtartás a szabályai között nem tartalmazta a perbeli felek által megbízott ún. magánszakértői bizonyítás szabályait, a „szabályozás" a bírósági gyakorlatban, eseti döntésekben azonban jelen volt.

Az új Pp mostantól szabályozza a magánszakértői bizonyítás szabályait is a kirendelt szakértő mellett – hangsúlyozta dr. Bozsó Brigitta.

A per indítása előtt végig kell gondolni, hogy a per típusa, tárgya, a szakkérdés alapján, melyik úton induljon el, azaz kirendelést kérjen a szakértőre vonatkozóan a fél, vagy magánszakértőt bíz meg, esetleg van más ügy, ahol kirendelt szakértő véleménye felhasználó az újabb perben is.

A fél választása eldönti a további lépéseket, új szabály ugyanis az, hogy kirendelt szakértő vagy más ügyben kirendelt szakértői vélemény alapján már nem lehet magánszakértői bizonyítást kérni.

Továbbra is nagyon lényeges szabály, hogy a bizonyítást, bizonyítékokat annak a félnek kell felajánlania, indítványoznia, akinek érdeke, hogy a bíróság azokat valós ténynek fogadja el. Hivatalból bizonyítási eljárást a bíróság nem folytathat le, csak akkor, ha azt a törvény lehetővé teszi.

A jogsértő bizonyítási eszközök felhasználása

Az új Pp. foglalkozik az úgynevezett jogsértő bizonyítási eszközök felhasználásával is – mutatott rá a Dessewffy és Dávid, valamint Társaik Ügyvédi Iroda szakértője.

Az új multimédiás kommunikációs eszközök egyre gyakoribb elterjedése megkövetelte, hogy a kódex maga szabályozza az engedély nélkül készült hangfelvételek, videó felvételek szerepét a bizonyítási eljárásban, eddig ez is a bírói gyakorlatban jelent meg.

dr. Bozsó Brigitta, a Dessewffy és Dávid, valamint Társaik Ügyvédi Iroda szakértőjeForrás: Dessewffy és Dávid, valamint Társaik Ügyvédi Iroda

Alapvető szabály, hogy a jogsértő bizonyítási eszközök nem használhatóak fel a perben, ha az élethez, testi épséghez fűződő jogok megsértésével készülnek el, vagy egyéb jogsértő módon keletkeztek (például lopással), vagy személységi jogot sértene (például: kamerázás).

Ha azonban nem abszolút tilalom alá esik a hangfelvétel, videó felvétel elkészülte (élet testi épség fenyegetettsége, megsértése), akkor a bíróság dönthet úgy, hogy ezt a bizonyítékot az eljárás során figyelembe veszi.

Ez előfordulhat például akkor, ha semmilyen más bizonyítási eszközzel nem váltható ki a hangfelvétel, de nem esik az abszolút tilalmi körbe a fentiek szerint.

Az új Polgári Perrendtartás azt várja el a felektől, hogy alaposan készüljenek fel a per megindítása előtt, 30 millió feletti ügyértékű ügyekben, a törvényszékek előtt kötelező a jogi képviselet, így dr. Bozsó Brigitta azt javasolja, hogy a perindítás előtt szakértőinkkel egyeztetve kezdjünk hozzá peres ügyek megindításához.