A szállodák, fürdők felelőssége a vendégek értéktárgyaiért

2018.04.27. 09:35

A szállodai letétre irányadó előírások értelmében, a hotelek, panziók felelőssége azokban a dolgokban esett károkra terjed ki, amelyeket a vendég kifejezetten őrzés céljára kijelölt, erre rendelt helyen vagy a szobájában helyezett el, illetve olyan alkalmazott részére adott át, akit az átvételre jogosultnak tarthatott – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Dr. Heinrich Renáta kifejtette: számtalanszor kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy bizonyos tárgyainkat, ingóságainkat hosszabb-rövidebb ideig szállodában, kávéházban, fürdőben, étteremben vagy színházban, esetleg a nyilvánosság számára nyitva álló egyéb helyiségben használjuk, tároljuk.

Ilyen esetekben kérdésként merülhet fel, hogy a dolgokban bekövetkezett esetleges károkért ki tartozik felelősséggel.

A polgári jog rendelkezései a szállodákra

Amennyiben szállodában tartózkodunk, a Polgári törvénykönyv rendelkezései egyértelmű szabályokat adnak a problémás szituációkra.

A szállodai letétre irányadó előírások értelmében, a hotelek, panziók felelőssége azokban a dolgokban esett károkra terjed ki, amelyeket a vendég kifejezetten őrzés céljára kijelölt, erre rendelt helyen vagy a szobájában helyezett el, illetve olyan alkalmazott részére adott át, akit az átvételre jogosultnak tarthatott (például az értékmegőrzőben dolgozó munkatársnak).

Lényeges, hogy amennyiben az ilyen dolgokban kár esik, a felelősség az összegszerűséget illetően limitált, az nem haladhatja meg a napi szobaár ötvenszeresét.

A felelősség ezt meghaladó korlátozására vagy kizárására nincs lehetőség – emelte ki a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Lényeges ugyanakkor, hogy az értékpapírokért, készpénzért és egyéb értéktárgyakért (például ékszerekért) csak akkor áll fenn a szálloda felelőssége, ha azokat megőrzésre átvette, vagy kifejezetten megtagadta az átvételt.

Az ilyen tárgyakban bekövetkezett károkért a felelősség korlátlan.

Amikor eltérően alakulhat a szabályozás

Némiképp eltérően alakulnak a felelősségi szabályok a fürdők, kávéházak, éttermek és színházak esetén, azzal, hogy a felelősség ilyen esetekben sem zárható ki.

Forrás: Shutterstock

Egyfelől az ilyen dolgokban bekövetkezett károkért csak akkor áll fenn a felelősség, amennyiben azok olyan tárgyak, melyeket ezekbe az intézményekbe a látogatók rendszerint magukkal visznek.

Kávézóban tartózkodás esetén ilyen lehet például akár a laptop.

A törvény másik irányadó rendelkezése azt az esetkört fedi le, amikor az ilyen létesítményekben megfelelő hely áll rendelkezésre a látogatók számára dolgaik megőrzése céljából: ruhatár a színházban, értékmegőrző a fürdőben.

Ilyen esetekben az intézmény az itt elhelyezett dolgokban esett károkért tartozik felelősséggel.

A fentiekkel ellentétes, figyelmeztető kiírások – "az értékmegőrzőben/ruhatárban elhelyezett tárgyakért felelősséget nem vállalunk" – nem tekinthetők irányadónak, tekintettel arra, hogy a hatályos jogszabályok értelmében a felelősség érvényesen nem zárható ki – mondta végezetül dr. Heinrich Renáta.