KRS: a cégnév módosításának hatálya

2018.05.15. 09:50

Mikortól lép életbe a cégnév módosítás? Mikor kell az üzleti partnereket erről tájékoztatni? Mikor kell az új cégnévre a számlát kiállítani és a cégnév változása miatt szükséges-e a meglévő szerződéseket módosítani? A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői minden kérdésről tájékoztatást adnak.
Egy vállalkozás életében előfordulhat, hogy a cégnevet módosítani kell – fejtették ki a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi iroda szakértői.

Sor kerülhet erre azért, mert tulajdonosváltás történik és a korábbi tulajdonos nem járul hozzá a meglévő cégnév továbbviteléhez, mert az egyben a tulajdonos családneve is volt. De előfordulhat a módosítás olyan okból is, hogy a cég külföldi piacra kíván lépni, ezért a magyar cégnév helyett egy idegen nyelvű vezérszót kíván a cégnévben szerepeltetni.

Felmerül tehát a kérdés: mikortól lép életbe a cégnév módosítás? Mikor kell az üzleti partnereket erről tájékoztatni? Mikor kell az új cégnévre a számlát kiállítani és a cégnév változása miatt szükséges-e a meglévő szerződéseket módosítani?

Több időpontról is beszélhetünk

A vonatkozó cégjogi szabályok szerint egy módosítást illetően több időpontról is beszélhetünk. Egy kft. esetében az egyik ilyen időpont a taggyűlés napja, amikor a tagok döntenek a változásról. A másik időpont pedig a bejegyzés napja, amikor a cégbíróság a változást bejegyzi cégjegyzékbe.

Létezik továbbá a közzététel időpontja, ami a cégadatoknak a cégközlönyben történő közzétételét jelenti. Ha kézbe vesszük a társaság cégkivonatát láthatjuk, hogy ezek az időpontok a cégjegyzékben is visszatükröződnek.

Alapesetben a változás időpontja az a nap, amikor a taggyűlés a cégnév módosításáról szóló határozatát meghozza. Tulajdonképpen ehhez az időponthoz köthető a változás hatálybalépése is. A bejegyzés időpontja egy ehhez képest későbbi időpont, hiszen a változásbejegyzési kérelmet be kell adni a cégbíróságra, amelynek 15 munkanapos határideje van a változás bejegyzésére.

A fentiek ellenére azonban nem biztos, hogy a változás időpontja, azaz a taggyűlési határozat kelte és a módosítás hatályba lépése megegyezik – figyelmeztettek a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértő.

Amire a cégeknek lehetőségük van

A cégeknek ugyanis a hatályos jogszabályok alapján lehetőségük van arra, hogy a cégnevet illetően a változás időpontját meghatározzák. Egyetlen kikötés van, ez pedig az, hogy a változás időpontja nem lehet korábbi, mint az alapul szolgáló határozat kelte.

Ez azt jelenti, hogy a kft. taggyűlése nem hozhat olyan határozatot, hogy a cégnév módosítása már a taggyűlési határozat meghozatalának napját megelőzően hatályba lépett. Arra viszont van lehetőség, hogy a változás a taggyűlés időpontjához képest később következzen be.

Forrás: MTI/Soós Lajos

A változás napja tehát a cég által a fentiek szerint meghatározott időpont, vagy a taggyűlési határozat keltének a napja. Fontos ugyanakkor kiemelni a cégbíróság szerepét is e tekintetben.

A cégbíróság dönt ugyanis a változás bejegyzéséről, ezért előfordulhat, hogy a társaság által választott cégnév nem kerül bejegyzésre, mert a bíróság a választott cégnevet kifogásolja. Ilyenkor merülhetnek fel problémák, ugyanis lehet, hogy a cég már időközben tájékoztatta partnereit a módosított cégnévről, lehet, hogy már az új cégnévre szóló számlák is kialításra kerültek.

Fontos ezért, hogy a cégnév megválasztásánál egyrészről a jogszabályoknak megfelelően járjunk el, illetve tanácsos a partnerek tájékoztatását a cégbírósági bejegyzés kézhezvételét követő időpontra ütemezni.

A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői végezetül rámutattak: az egyik eseti döntésében a Kúria is kiemelte, hogy a cégnév megváltozása csak akkor válik jogszerűvé, ha azt a cégbíróság törvényességi szempontból megvizsgálta és a cégnév megváltozásáról döntött, mert a cégnév a bejegyzéssel változik az új cégnévre (2294/2010 számú közigazgatási elvi határozat).