Barkassy Grünfeld: szerződnénk, de nincs kivel?

2018.05.17. 21:47

A gazdasági életben könnyedén felmerülhet, hogy valamely tevékenység végzésére, projektben való részvételre valamely résztvevő fél külön gazdasági társaságot kíván alapítani. Előfordulhat azonban, hogy – bár adott esetben rendkívül gyorsan, néhány nap alatt véghezvihető egy új cég alapítása – a vonatkozó szerződés aláírásának időpontjában ez a gazdasági társaság még nem került bejegyzésre a cégjegyzékbe. Muszáj ilyenkor eltolnunk a szerződéskötés időpontját, vagy esetleg van más megoldás? A Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértője minden kérdésre válaszol.

Dr. Korim Balázs kifejtette: könnyedén elfordulhat, hogy a gazdasági megfontolások szükségessé teszik, hogy ne várjunk valamely szerződés, megállapodás aláírásával akkor sem, ha még nem került megalapításra az a gazdasági társaság, amely által az adott tevékenységet végezni szeretnénk.

Nem kell, hogy tartsunk tőle, hogy „lecsúszunk" az üzletről, hiszen a szerződés-átruházás jogintézménye által adott a megoldás.

A polgári kódex rendelkezése

A Ptk. vonatkozó rendelkezése szerint a szerződésből kilépő, a szerződésben maradó és a szerződésbe belépő fél megállapodhatnak a szerződésből kilépő felet megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek összességének a szerződésbe belépő félre történő átruházásáról. Mit is jelent ez pontosan?

Amennyiben példának okáért valamely üzlethelyiséget kiszemeltük gazdasági tevékenységünk folytatásának helyszíneként, s már megállapodtunk a bérbeadóval a bérleti jogviszony részleteiről, ám még nem jött létre az a gazdasági társaság, amely bérelni fogja az ingatlant és végezni a vállalkozási tevékenységet, akkor mi magunk is beléphetünk a bérleti jogviszonyba.

Mindehhez az is szükséges, hogy megállapodjunk a bérbeadóval, miszerint a vállalkozás megalapítását követően, személycsere fog végbemenni a bérlő tekintetében.

Ehhez háromoldalú megállapodásra van szükség, a fenti példánknál maradva az eredeti, a jövőbeni bérlő és a bérbeadó között – húzta alá a Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértője.

Forrás: Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda

Amennyiben a felek a szerződés-átruházásban megállapodnak, akkor a szerződésbe belépő felet megilletik mindazon jogok, és terhelik mindazon kötelezettségek, amelyek a szerződésből kilépő felet a szerződésben maradó féllel szemben a szerződés alapján megillették és terhelték.

Természetesen felmerül a kérdés, hogy mi a garancia arra, hogy a bérbeadó a vállalkozás megalapítását követően valóban hozzájárul a szerződés-átruházáshoz. A Ptk., ennek a dilemmának a feloldásaként lehetővé teszi, hogy a felek már előzetesen rendezzék egymás között ezt a kérdést, a szerződés-átruházáshoz való előzetes hozzájárulás útján.

Így, ha a szerződésben maradó fél a szerződés-átruházáshoz szükséges jognyilatkozatát előzetesen megteszi, a szerződés-átruházás a szerződésben maradó fél értesítésével válik hatályossá.

Következésképpen, ha már a bérleti szerződésben megállapodunk a bérbeadóval arról, hogy a jövőben nem mi, hanem példának okáért egy általunk alapított vállalkozás fogja bérelni a bérleményként szolgáló ingatlant, s a bérbeadó ehhez már előzetesen hozzájárul, akkor a későbbiekben immáron elegendő őt ennek a bekövetkeztéről értesíteni.

Ilyen módon pedig könnyedén, komplikáció és kockázatmentesen tudjuk már előzetesen, az alapul fekvő jogviszony létrehozatalakor rendezni a szerződő felek személyében a későbbiekben beálló változást, amely gazdaságilag adott esetben nagyon is indokolt lehet – mutatott rá végezetül dr. Korim Balázs.