Kell-e tájékoztatnom a munkáltatót, ha orvosi kezelés alatt állok?

2018.05.17. 07:29

A Munka Törvénykönyve szerint a feleknek minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról tájékoztatni kell egymást, ami a munkaviszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges. Amennyiben tehát a munkavállaló egészségi állapotában olyan változás következik be, ami a munkavégzésére kihat, akkor mindenképpen értesítenie kell a munkáltatót – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Sokan annyira félnek a munkahelyük elveszítésétől, hogy inkább eltitkolják betegségüket, különösen akkor, ha az hosszabb ideig tart. Igyekeznek munkájukat változatlanul ellátni, bízva abban, hogy egészségük visszaszerzése mellett munkahelyüket sem veszítik el.

Dr. Gombolai Éva szerint ezért érdemes áttekinteni, hogy jogszerű-e a munkáltató elől elhallgatni betegségünket, vagy azt a tényt, hogy kezelés alatt állunk.

A munkaviszony teljesítése szempontjából kérhető adat

Az egészségügyi adataival kapcsolatban a munkavállalót személyiségi jogvédelem illeti meg, tehát csak olyan nyilatkozat vagy adat közlése kérhető állapotával kapcsolatban, ami a munkaviszony teljesítése szempontjából lényeges.

Annak megítélése, hogy orvosi értelemben keresőképes-e a munkavállaló, szakkérdés, tehát nem a munkavállaló dönt róla.

Orvosunk bírálja tehát el (és egyben igazolja is), hogy a munkavállaló a munkáját betegsége miatt ellátni nem tudja. Amennyiben a keresőképtelenség nincs megállapítva, a munkaidő alatt munkavégzésre képes állapotban rendelkezésre kell állnunk.

Mit jelent a munkavégzésre képes állapot?

A munkavégzésre képes állapot pedig azt jelenti, hogy a munkaköri feladatainkat mennyiségileg és minőségileg is elvárható, biztonságos módon tudjuk ellátni – hangsúlyozta a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Amennyiben erre betegségünk vagy a kezelések miatt nem vagyunk képesek, az orvos által megállapított keresőképtelenség mentesít bennünket a munkavégzés alól. Fertőző betegségeknél a többi munkavállaló védelme is indokolja, hogy felkeressük orvosunkat.

Mit jelent az értesítési kötelezettség?

Előfordulhat, hogy a kezelés ténylegesen nem befolyásolja a munkavégzést, nem jelent egészségügyi kockázatot munkatársainkra. Ilyen esetben is fennáll az értesítési kötelezettség?

A Munka Törvénykönyve szerint a feleknek minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról tájékoztatni kell egymást, ami a munkaviszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges.

Amennyiben tehát a munkavállaló egészségi állapotában olyan változás következik be, ami a munkavégzésére kihat, akkor mindenképpen értesítenie kell a munkáltatót.

A gyógyszerek okozta mellékhatások, esetleges rosszullétek nem csak a munka minőségét befolyásolhatják, de balesetveszélyt is előidézhetnek. A betegség, megváltozott egészségi állapot vagy kezelés akár a munkavállaló soron kívüli munkaköri alkalmasságának vizsgálatát is szükségessé teheti.

Forrás: Dreamstime

A munkaköri alkalmassági vizsgálat feladata annak megállapítása, hogy az adott munkavállaló az adott munkahelyen, az adott munkakört, az adott egészségi állapotban betöltheti-e.

Könnyen belátható, hogy közös érdek, hogy csak valóban alkalmas egészségügyi állapotban végezze a munkavállaló a munkáját. Ezzel elkerülhetőek balesetek, vagy olyan károkozás miatti felelősségre vonás, ami egy elhallgatott betegséggel összefüggésben következett be.

A munkaköri alkalmassági vizsgálat egyénre és munkakörre szabottan ad választ arra, hogy a munkahelyi megterhelés – nem csupán a fizikai, hanem a szellemi, lelki – és a munkakörnyezet összeegyeztethető-e a munkavállaló aktuális egészségi állapotával.

A munkaviszony egészségügyi állapotra hivatkozó megszüntetésére az üzemorvos alkalmatlanságra vonatkozó véleménye alapján kerülhetne sor, vagyis szakkérdés, így a munkáltató tájékoztatásának ezzel kapcsolatos kockázata sem alapulhat önkényes munkáltatói döntésen.

Amennyiben tehát kezelés alatt állunk, de annak semmilyen kihatása nincs a munkaköri alkalmasságunkra, nem kell tartani munkahelyünk elveszítésétől – mondta végezetül dr. Gombolai Éva.