Vezető állású munkavállalók foglalkoztatásának speciális szabályai (2. rész)

2018.05.28. 11:47

Vezető beosztásban dolgozni mindig fokozott felelősséget jelent. Ehhez mérten a Munka törvénykönyve is eltérő előírásokat tartalmaz a vezetői jogviszonyra vonatkozóan. A D.A.S. JogSzerviz szakértője, dr. Fekete Klaudia kétrészes írásában minden felmerülő jogi kérdésre választ ad. Most a második részt olvashatják, az első rész itt érhető el.

A D.A.S. JogSzerviz szakértője kifejtette: a törvény alapján a vezető munkarendje kötetlen. Ez azt jelenti, hogy a vezető a napi munkaidejének nagyobb részét rugalmasan, önállóan oszthatja be.

A vezetőkre nem alkalmazandók a munkaidőkeretre és a munkaidő-beosztásra vonatkozó szabályok, a munkaközi szünetre, napi és heti pihenőnapra vonatkozó szabályok.

A vezetők esetében nincs rendkívüli munkavégzés sem és a munkáltató által kötött kollektív szerződés hatálya sem terjedhet rá ki.

A felmondási tilalom

A vezető munkajogviszonya megszüntetése tekintetében az egyik legjelentősebb eltérés a felmondási tilalmak vonatkozásában áll fenn – mutatott rá dr. Fekete Klaudia. Ugyanis rájuk nem kell alkalmazni a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság tartama alatti felmondási tilalom szabályait.

Az előírás szerint a munkavállaló gyermeke harmadik életéve betöltéséig - a gyermek gondozása céljából - fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.

A gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság tartama alatt a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt. A vezető állású munkavállaló esetében azonban ez a korlátozás nem érvényesül.

Felmondáskor nem kötelező az indoklás

A másik lényeges eltérés a felmondás kapcsán az, hogy vezető állású munkavállaló esetében a munkáltató felmondását nem köteles indokolni. Ez alól kivételt jelent a rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő munkavállaló, továbbá a határozott idejű munkaviszony megszüntetése.

Az általános szabálytól eltérően a munkáltató felmondása esetén a felmondási idő a felmondás közlését követő napon kezdődik az alábbi esetekben: betegség miatti keresőképtelenség, a beteg gyermek ápolása címén fennálló keresőképtelenség, a hozzátartozó otthoni gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság tartama alatt átadott felmondás esetén.

Az általánostól eltérő szabályok

A vezető munkaviszonyának azonnali hatállyal történő megszüntetésére vonatkozóan két eltérő szabály érvényesül az általános szabályokhoz képest – emelte ki a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Az egyik az, hogy a rendkívüli felmondás jogát a vezetővel szemben hosszabb objektív határidőn belül lehet gyakorolni, mégpedig legfeljebb az ennek alapjául szolgáló ok bekövetkezésétől számított három éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén pedig a büntethetőség elévüléséig.

Forrás: PhotoAlto/Sigrid Olsson

A törvény alapján a vezető további munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, nem szerezhet részesedést - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben.

Továbbá: nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet, és köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is folytató munkáltatónál.

Az összeférhetetlenségi szabályok megszegésének következménye lehet, hogy a munkáltató a vezető beosztású munkavállaló munkaviszonyát azonnali hatállyal megszünteti, valamint kártérítési igénnyel is felléphet vele szemben – mondta végezetül dr. Fekete Klaudia.