Ügyvédi közreműködést igénylő szerződések

2018.06.14. 19:25

Bizonyos szerződések esetén maga a jogalkotó írja elő kötelezettségként nem pusztán az írásbeliséget, de az ügyvédi ellenjegyzést is – hívta fel az Origó figyelmét a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Dr. Heinrich Renáta kifejtette: hatályos jogunk számos szerződéstípust különböztet meg, melyeknek formai követelményei korántsem azonosak.

Egyes kétoldalú megállapodások akár szóban is létrejöhetnek, de természetesen tartós jogviszonyok vagy összetett szolgáltatások - így például lakásbérlet vagy kivitelezés - esetén mindenképpen érdemes az írásbeli formát választani.

Ezáltal egy esetleges vita után a jogok és kötelezettségek egyértelműen megállapíthatók lesznek. Bizonyos szerződések esetén maga a jogalkotó írja elő kötelezettségként nem pusztán az írásbeliséget, de az ügyvédi ellenjegyzést is.

A házassági vagyonjogi szerződés

Az egyik ilyen megállapodás nem más, mint a házassági vagyonjogi szerződés – ismertette a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Noha a statisztikák szerint hazánkban egyelőre kevéssé elterjedt intézményről van szó, mindenképpen érdemes említést tenni róla.

Ez a szerződés ugyanis módot ad arra, hogy a házastársak vagyoni viszonyaikat belátásuk szerint rendezzék (ennek hiányában a törvényi főszabály szerint a házassági életközösség egyben vagyonközösséget is keletkeztet).

Lényeges, hogy a szerződést kizárólag személyesen lehetséges megkötni, a felek tehát meghatalmazottat nem vehetnek igénybe, és az ügyvédi ellenjegyzés mellett célszerű a házassági vagyonjogi szerződések országos nyilvántartásába is bejelenteni a megállapodást.

Ingatlan-adásvételi szerződések

Elengedhetetlen az ellenjegyzés továbbá az ingatlan-adásvételi szerződések érvényes megkötéséhez és az új tulajdonos tulajdonjogának a földhivatali nyilvántartásba történő bejegyzéséhez.

Ennek alapjait a polgári törvénykönyv dologi jogi szabályain túlmenően az ingatlan-nyilvántartási törvény rendelkezései képezik.

Ugyancsak szükséges az ellenjegyzés mindazokban az esetekben, amikor az ingatlanon szerződéssel kerül sor olyan jog alapítására, melyet a földhivatal nyilvántartásába szükséges bevezetni, például szolgalmi-, haszonélvezeti-, tartási- és elővásárlási jog.

Forrás: Thinkstock

További részletes szabályokat tartalmaz a hatályos földforgalmi törvény a termőföld értékesítésre vonatkozóan.

Természetesen az ingatlanok vonatkozásában kötött egyéb – például megbízási-, vállalkozási- és bérleti – szerződések esetén ellenjegyzésre nincs szükség, ugyanakkor az írásba foglalás rendkívül lényeges.

Gazdasági társaság alapítása

Amennyiben gazdasági társaság alapítását tervezzük, a cégtörvény alapján ugyancsak elkerülhetetlen a jogi képviselő meghatalmazása.

A cég bejegyzésére, valamint az utóbb bekövetkező változások nyilvántartásba történő átvezetésére a jogi képviselő elektronikus formanyomtatványon benyújtott kérelme szükséges.

A gazdasági társaságok nyilvántartását jelenleg a cégbíróságként is működő törvényszékek végzik – mondta végezetül dr. Heinrich Renáta.