D.A.S. JogSzerviz: a szabadság kiadásának legfontosabb tudnivalói

2018.06.15. 09:03

Az éves szabadnapjaink döntő részét a nyári időszakban igényeljük meg, éppen ezért fontos tudni, miképp kérhetjük a szabadság kiadását és hogy milyen szabályok betartására köteles munkáltatónk. A D.A.S. JogSzerviz szakértője a szabadság kiadása törvényes rendjét ismerteti.


A törvény alapján a szabadságot – a munkavállaló előzetes meghallgatása után – adja ki a munkáltató – hangsúlyozta dr. Fekete Klaudia.

Évente hét munkanap szabadságot – a munkaviszony első három hónapját kivéve – legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni.

Amikor a munkavállaló kérése dönt

A munkavállalónak erre vonatkozó igényét azonban legalább tizenöt nappal a szabadság kezdete előtt jeleznie kell a munkáltató részére annak érdekében, hogy a munkáltató tervezni tudjon vele a munkaszervezés, beosztás készítése során.

Az előírás szerint a szabadságot úgy kell kiadni, hogy a munkavállaló naptári évenként egy alkalommal, legalább tizennégy egybefüggő napra mentesüljön a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége alól.

A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt tizenöt nappal közölni kell, hogy ő is előre tudjon tervezni – mutatott rá a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

A szabadságot nem lehet megváltani

Fontos, hogy a munkaviszony megszűnésének esetét kivéve, a szabadságot nem lehet megváltani, azt mindenképpen ki kell adni a munkavállaló részére. Főszabály szerint a szabadságot az esedékességének évében kell kiadni.

Amennyiben a munkaviszony október elsején vagy azt követően kezdődött, a munkáltató az esedékességet követő év március 31-ig adhatja ki.

Abban az esetben, ha a szabadságot, a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem lehetett időben kiadni, az ok megszűnésétől számított hatvan napon belül mindenképpen ki kell adni.

A Munka törvénykönyve rendelkezései

A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a szabadság kiadásának közölt időpontját módosíthatja, a munkavállaló már megkezdett szabadságát megszakíthatja.

Kollektív szerződés rendelkezése esetén a szabadság egynegyedét legkésőbb az esedékességet követő év március 31-ig adhatja ki.

Forrás: Thinkstock

A törvény alapján a munkáltató a munkavállalónak a kiadott szabadság időpontjának módosításával vagy megszakításával összefüggésben okozott kárát és költségeit köteles megtéríteni.

Főszabály szerint, a szabadságot a munkaidő-beosztás szerinti munkanapokra kell kiadni. Ez a szabály azt jelenti, hogy a munkavállalóra irányadó beosztást kell alapul venni.

Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a munkavállaló a szabadság kiadása során a beosztással azonos tartamra mentesül munkavégzési kötelezettsége alól, és a kiadott szabadságot ezzel egyező óraszámban kell elszámolni és nyilvántartani.

Fontos, hogy amennyiben a munkaviszony megszűnésekor, a munkáltató az arányos szabadságot nem adta ki, annak pénzbeli ellenértékét köteles lesz megváltani.