Ennyi bérpótlék jár a pihenőnap és éjszaka végzett munkáért

2018.06.26. 06:29

A hatályos munka törvénykönyve hétféle bérpótlékot szabályoz a jogosultságot megalapozó esetkörök és a pótlék alapbérre vetített mértékének megjelölésével. Ezek alapvető célja, hogy azt a munkavállalót részesítsék többletdíjazásban, aki a szokásoshoz képest nehezebb munkavégzési körülmények között dolgozik – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Dr. Heinrich Renáta kifejtette: a szabályozás ilyenként tekint az éjszakai munkára, melynek emberi szervezetre gyakorolt negatív hatásai nem vitatottak. Amennyiben a munkavállaló éjszakai munkavégzése az egy órát meghaladja, tizenöt százalék bérpótlékra jogosult.

Műszakpótlékként azt a harminc százalékos pótlékot definiálja a törvény, mely akkor jár a munkavállalónak a tizennyolc és hat óra közötti időtartam alatt történő munkavégzésre, ha beosztás szerinti munkaidejének kezdete rendszeresen változik.

A változás akkor tekinthető rendszeresnek, ha havonta a beosztás szerinti munkanapok legalább egyharmadában eltér a munkakezdés időpontja, továbbá a legkorábbi és legkésőbbi kezdési időpont közt legalább négy órás különbség áll fenn.

A rendkívüli munkaidő díjazása

A D.A.S. JogSzerviz szakértője rámutatott: a fentiekhez képest némi sajátosságot mutat a rendkívüli munkaidő díjazása, itt ugyanis a jogszabály lehetővé teszi, hogy a munkáltató azt ötven százalékos bérpótlékkal vagy – munkaviszonyra vonatkozó szabály, illetőleg a felek megállapodása alapján – szabadidővel honorálja a munkavállaló munkáját.

Az utóbbi alkalmazása esetén a szabadidő nem lehet kevesebb, mint az elrendelt rendkívüli munkaidő tartama, és erre az alapbér arányos részét szükséges megfizetni a munkavállaló részére.

Abban az esetben, ha a rendkívüli munkavégzést a munkavállaló heti pihenőnapjára vagy munkaszüneti napra rendeli el a munkáltató, a pótlék mértéke száz százalék, másik pihenőnap biztosítása mellett ötven százalék.

Forrás: AFP/2017 Getty Images/Rob Kim

Ugyancsak száz százalék bérpótlék illeti meg a munkavállalót, amennyiben munkaszüneti napon végez munkát, vasárnapi munkavégzés esetén a bérpótlék mértéke ötven százalék.

Utóbbi alól kivételt képez a húsvét- és pünkösdvasárnap, illetőleg a vasárnapra eső munkaszüneti napon végzett munka többletdíjazása, ilyen esetekben ugyanis szintén száz százalékos bérpótlék illeti meg a munkavállalót.

Az ügyelet és a készenlét elhatárolása

Végül a hatályos jogszabály elhatárolja egymástól az ügyeletet és a készenlétet. Ügyelet esetén a munkavállalónak a munkáltató által megjelölt helyen szükséges rendelkezésre állnia, melyért negyven százalékos bérpótlékra jogosult.

A készenlét ezzel szemben a munkavállaló által megválasztott helyen történő rendelkezésre állást takarja, húsz százalékos bérpótlék mellett – mondta végezetül dr. Heinrich Renáta.