D.A.S. JogSzerviz: a köznevelési intézmények kártérítési felelőssége

2018.07.18. 19:55

Az adott nevelési intézmény kártérítési felelőssége nem azon múlik, hogy a kár bekövetkezéséért felróható magatartás vagy mulasztás terhel-e egy vagy több pedagógust. A kárfelelősség ez esetben a felróhatóságtól független és kiterjed a vagyoni kárra, valamint a sérelemdíjra egyaránt – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

A gyermekes családok számára nyilvánvaló, hogy az óvodában, iskolában, kollégiumban számtalan olyan helyzet adódik, amikor a gyermeket vagyonában vagy személyében kisebb-nagyobb sérelem, kár éri – fejtette ki dr. Vágány Tamás.

Időnként sajnos súlyosabb esetekről olvashatók híradások, amikor a gyermek súlyos személyi sérülést szenved az intézményi tartózkodása során. A gyerekek sokszor egymásnak okoznak szándékosan vagy szándékolatlanul sérüléseket, károkat.

Vajon felel-e ezért az óvoda, iskola, kollégium, vagy mindez természetes kockázatnak tekinthető? – tette fel a kérdést a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Egy jogerős bírói döntés

Egy közelmúltban publikált konkrét eset kapcsán fogalmazta meg a Szegedi Ítélőtábla jogerős döntésében, hogy a közoktatási törvény értelmében az óvoda, iskola, kollégium, a gyakorlati képzés szervezője a gyermeknek, tanulónak okozott kárért vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékben felel.

A nevelési oktatási intézmény vagy a gyakorlati képzés szervezője a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a tanulónak (és családjának) a kárt akkor sem, ha azt a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.

Ez azt jelenti, hogy az adott nevelési intézmény kártérítési felelőssége nem azon múlik, hogy a kár bekövetkezéséért felróható magatartás vagy mulasztás terhel-e egy vagy több pedagógust. A kárfelelősség ez esetben a felróhatóságtól független és kiterjed a vagyoni kárra, valamint a sérelemdíjra egyaránt.

A konkrét esetben egy iskolai sportfoglalkozás során érte a tanulót olyan súlyos szem- és fejsérülés, amelynek hosszan tartó hátrányos egészségügyi következményei léptek fel a gyermeknél.
A sérülés a sportágra vonatkozó szabályok körültekintőbb ismertetése és megfelelő védőfelszerelés biztosítása esetén elhárítható lett volna – mutatott rá dr. Vágány Tamás.

Széles körű felelősség

Ebből adódóan rendkívül széles körben állhat fenn egy adott nevelési intézmény kárfelelőssége, nemcsak a sportórán vagy más iskolai szervezésben megvalósuló sportfoglalkozáson, kiránduláson bekövetkező károkért, hanem akár az egyik tanuló által a másiknak okozott kárért is (rongálás, lopás, testi sértés).

Forrás: Shutterstock

Ha mindez az intézmény működési körén belül következik be, akkor már legfeljebb csak az vizsgálható, hogy a károsult részéről fennállt-e elháríthatatlan magatartás.

Az intézmény tanulóbiztosítása nem váltja ki az intézmény felelősségét, legfeljebb enyhíti a költségekért és károkért való helytállás mértékét.

A gyermek az igényét az iskolával szemben érvényesítheti, aki a foglalkoztatási jogviszonyra (munkaviszony, közalkalmazotti viszony) irányadó szabályok szerint léphet fel saját pedagógusával szemben. Utóbbira azonban már nem az objektív felelősség szabályai vonatkoznak – hangsúlyozta végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.