D.A.S. JogSzerviz: amikor nem gyakorolható az internetes elállási jog (2. rész)

2018.08.26. 20:19

Az internetes szerződések esetén fennálló elállási jog széles körben ismert, de bizonytalanságok és tévhitek a mai napig keringenek róla. Sokan még mindig úgy tudják, hogy az elállás határideje 8 nap, holott már évek óta 14 nap áll a rendelkezésünkre, ha utólag gondoltuk meg magunkat – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője. A kétrészes írás második részét olvashatják, az első rész itt érhető el.

Mikor nem gyakorolható az internetes elállási jog? Így például a fogyasztó nem gyakorolhatja ezt a jogát szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Vagyis amennyiben virágküldést rendelünk interneten, a virág kiszállítása után, hiába lenne még 14 napunk is akár, már elállni nem tudunk – mutatott rá dr. Gombolai Éva.

Ilyenkor nincs mód a leállásra

Nincs mód elállásra olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

Így ha interneten rendeljük meg a születésnapi tortát egyedi ízlésünknek megfelelően, vagy a szekrényre a családunk fényképét applikálják rá, az elállás nem biztosított.

Tartsuk szem előtt az elállási jog hiányát romlandó/minőségét rövid ideig megőrző, vagy olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Javítás interneten

Interneten rendeltünk javítást? – tette fel a kérdést a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Nincs elállási jogunk olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.

Nagyon jelentős terület az elállási jog alóli kivételeknél a lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint a számítógépes szoftver példányának adásvétele, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; a hírlap, folyóirat és időszaki lap, kivéve az előfizetéses szerződéseket, az előfizetéses szerződések kivételével.

Tehát ha meghallgattuk a megrendelt CD-t, azt már nem küldhetjük vissza, ahogyan a kiolvasott újságot sem.

Fotó: Symantec

Legyünk óvatosak az alkalmazások, programok letöltésénél, hiszen a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom a vállalkozás előzetes tájékoztatása és a fogyasztó nyilatkozata alapján ugyancsak kivétel. Így egy internetes ablak kipipálásával könnyen lemondhattunk az elállási jogunkról.

Végül, de nem utolsósorban egy jelentős és lényeges csoport a szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződések esete, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.

Amennyiben tehát fix napokra foglalunk szállást, repülőjegyet, az automatikus elállási jog nem illet meg bennünket – mondta végezetül dr. Gombolai Éva.