Mikor vehető, illetve nem vehető igénybe a nép ügyvédje? (2. rész)

2018.08.30. 13:48

Akadnak, akik hátrányos helyzetükből kifolyólag, illetve jogban való járatlanságukra és az ügy bonyolultságára tekintettel igénybe vehetik a nép ügyvédje szolgáltatását, és akadnak akiknek nem jár. A kétrészes írás második részét olvashatja, az első itt érhető el.

Milyen ügyekben nyújtható peres támogatás? Polgári peres és – a végrehajtási eljárás kivételével – nemperes eljárásokban, valamint a közigazgatási perekben, egyéb közigazgatási bírósági eljárásokban és közigazgatási nemperes eljárásokban a felperes, az alperes, a beavatkozó, a kérelmező és a kérelmezett fél részére.

Büntetőeljárásokban a sértett, a magánvádló, a magánfél, a pótmagánvádló, vagyoni érdekelt valamint az egyéb érdekelt részére költségkedvezményként pártfogó ügyvédi képviselete engedélyezhető, akként, hogy ennek költségét az állam a fél helyett megelőlegezi és a jogi segítségnyújtásról szóló törvényben meghatározott esetekben viseli.

A pótmagánvádlót a pártfogó ügyvéd díjának és költségeinek állam általi előlegezésén és a jogi segítségnyújtásról szóló törvényben meghatározott esetekben viselésén túl az ügyiratokról kért egyszeri másolat tekintetében költségfeljegyzés illeti meg.

A büntetőeljárások minden szakaszában (nyomozási, ügyészségi, és bírósági szakban) a terhelt részére költségkedvezmény engedélyezhető akként, hogy a részére kirendelt védő díját az állam megelőlegezi és viseli.

A büntetőeljárásokban nyújtható támogatás hatálya az alapeljáráson túl minden fél esetében kiterjed a perújításra, a felülvizsgálatra, az egyszerűsített felülvizsgálatra, és a különleges eljárásokra is anélkül, hogy újabb támogatási kérelmet kellene benyújtani.

Határon átnyúló ügyek

Magyarország európai uniós csatlakozása óta a jogi segítségnyújtási szakterület a határon átnyúló jogvitákban is támogatást nyújt: európai uniós polgároknak rászorultság alapján a jogérvényesítéshez, magyar állampolgároknak ahhoz, hogy más európai uniós államok bíróságai előtti polgári vagy közigazgatási eljárásokban eredményesen kérhessenek jogi segítséget, költségmentességet, pártfogó ügyvédet.

Amikor nem vehető igénybe

Peren kívüli jogi segítségnyújtás esetén nem engedélyezhető a támogatás igénybevétele szerződés készítésére (kivéve, ha a szerződést kötő felek közösen kérik a támogatást, és mindegyikük vonatkozásában fennállnak annak a feltételei),

Forrás: Photononstop/Govin-Sorel

Nem lehet igénybe venni ingatlan adásvételi szerződés készítésére (kivéve, ha lakhatást szolgáló ingatlan elidegenítésére vagy megterhelésére vonatkozik a tanácsadás, illetve az átmeneti vagy tartós nevelésből kikerülő fiatal felnőtt első lakáshoz jutásának elősegítése érdekében készül az ingatlan-adásvételi szerződés),

Továbbá: olyan jogügylet tárgyában, amelyben a jognyilatkozatot csak ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett okiratba vagy közjegyzői okiratba foglaltan lehet tenni (kivéve, ha a jogügylet a fél és családja lakhatását szolgáló ingatlan elidegenítése vagy megterhelése), pénzintézet által folyósított kölcsön felvételének feltételeivel kapcsolatban, civil szervezet létrehozásának tárgyában, vámügyekkel kapcsolatban, magánszemély vállalkozási tevékenysége körében (kivéve bűncselekmény áldozata esetében).