KRS: kedvezőbbé vált az adómentes részesedés értékesítése

2018.10.10. 07:42

Kedvezőbbé váltak az adómentes részesedés értékesítésének szabályai, az extra adókedvezmény igénybevételéhez kapcsolódó bejelentési határidő pedig 2018. november nyolcadika – hívták fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői. A változás egyik fő eleme, hogy a bejelentett részesedés fogalmából törlésre került a 10 százalékos minimum korlát, tehát mostantól bármekkora mértékű tulajdoni részesedés megszerzése bejelenthető az adóhatósághoz.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] 4. § 5. pontja régóta tartalmazza az úgynevezett bejelentett részesedés intézményét, amely lehetővé teszi, hogy az érintett üzletrészek nyereséggel történő értékesítése után ne keletkezzen adófizetési kötelezettség – fejtették ki a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

A 2018. augusztus 25-i hatállyal életbe lépett módosítások eredményeképpen sokkal több ügylet során lehet majd megtenni a bejelentést és érvényesíteni a kapcsolódó adókedvezményt, továbbá a korábban be nem jelentett részesedések értékesítéséhez kapcsolódóan is lehetőség nyílik az adómentes értékesítésre, amennyiben az alábbiakban alapján az adózó november 8-ig bejelentést tesz az adóhatóságnál.

A bejelentés szabályai

A változás egyik fő eleme, hogy a bejelentett részesedés fogalmából törlésre került a 10 százalékos minimum korlát, tehát mostantól bármekkora mértékű tulajdoni részesedés megszerzése bejelenthető az adóhatósághoz.

A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői szerint fontos megjegyezni, hogy az ellenőrzött külföldi társaságban megszerzett részesedés, továbbá a határozatlan futamidejű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyek továbbra sem jelenthetők be és értelemszerűen adókedvezmény nem vehető igénybe az értékesítést követően.

Változatlan maradt a bejelentésre nyitva álló határidő, amely a szerzést követő 75 nap, és változatlan feltétel, hogy az adózó akkor csökkentheti az adózás előtti eredményét az értékesítés nyereség jellegű különbözetével, ha a bejelentett részesedést a bejelentést követően legalább egy évig birtokolta.

Pozitív változás továbbá, hogy míg korábban a többlet részesedések megszerzése csak abban az esetben volt bejelenthető, ha az adózó az „alap" részesedés szerzését is bejelentette, addig a mostani jogszabály-módosítást követően a további részesedések megszerzése akkor is bejelenthető, ha az adózó a korábban megszerzett részesedéseit nem regisztrálta az adóhatóságnál.

Amennyiben tehát egy adózó, aki korábban például 30 százalékos részesedést szerzett egy társaságban, most 2018. október 1-jén további 70 százalékos mértékű részesedés szerez, ezt a szerzést bejelenti az adóhatósághoz, majd 2019. október 1-jét követően nyereséggel értékesíti a társaságban fennálló 100 százalékos részesedését, akkor a bejelentett 70 százalékos részre alkalmazhatja a Tao. tv. 7. § (1) bekezdés dz) pontja szerinti adóalap-csökkentő tételt.

Forrás: Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda

A fentieken túl egyszeri kivételes lehetőséget biztosít a Tao. tv. 29/A. § (63) bekezdésébe beiktatott átmeneti rendelkezés arra, hogy a 2017. december 31-ét követően szerzett további részesedéseket az adózók akkor is bejelenthetik az új szabályok hatálybalépését követő 75 napon belül, vagyis legkésőbb 2018. november 8-ig az adóhatósághoz, ha egyébként a korábbi részesedésszerzésüket nem jelentették be.

A bejelentés előnyei

Mi az előnye ennek a bejelentésnek? Az előző példával élve, amennyiben az adózó a 2018. október 1-jén megszerzett részesedésén túl, november 8-ig bejelenti a korábban megszerzett 30 százalékos részesedését is, akkor a jövőbeni nyereséges értékesítés esetén, nem csak az utóbb megszerzett 70 százalékos részesedés vonatkozásában, hanem a teljes 100 százalékos részesedést illetően alkalmazhatja az adókedvezményt, az adóalap-csökkentő tételt tehát nem kell arányosítania.

A szabályozás további könnyítéseként a korábban már bejelentett részesedést nem kell ismét bejelenteni, ha az a jogi személy, amelyben a bejelentett részesedés fennáll, átalakul, egyesül, vagy szétválik, rögzíti továbbá a vonatkozó jogszabályhely, hogy az egy éves tartási idő szempontjából az átalakulás, egyesülés, szétválás miatti kivezetés nem szakítja meg a tartási idő folyamatosságát.

A részesedés szerzések bejelentése adminisztratív szempontból egyszerű, a vállalkozások számára többlet költséget, terhet nem jelent, hátránya nincs, lehetőséget nyújt viszont az értékesítéshez kapcsolódó adóterhek mérséklésére.

Érdemes tehát a részesedésszerzések bejelentését megfontolni nem csak abban az esetben, ha a részesedésszerzés célja már a szerzés időpontjában a részesedés jövőbeni továbbértékesítése, hanem akkor is, ha a szerzés időpontjában nem célja az adózónak a jövőbeni értékesítés.

Hiszen bármilyen váratlan üzleti vagy magánjellegű körülményben bekövetkező változás indukálhat azonnali értékesítési szükségletet, amikor különösen kedvező lehet az adókötelezettség csökkentésének lehetősége – tanácsolták végezetül a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.