Milyen esetekben igényelhető kiemelt, illetve emelt összegű ápolási díj? (2. rész)

2018.10.11. 21:06

A D.A.S. JogSzerviz szakértője az itt olvasható első részben az ápolási díjra való jogosultság feltételeit ismertette annak fényében, hogy a szerdai kormánydöntés értelmében az ápolásra szoruló gyermekek után járó díj összege egységesen százezer forintra nő 2019 januárjától. Vannak azonban olyan helyzetek, melyek az alap ápolási díjtól magasabb összegű ápolási díj igénylését teszik lehetővé a jogosult számára. A második rész célja azoknak a feltételeknek az áttekintése, melyek megalapozzák az emelt, illetve a kiemelt összegű ápolási díj juttatását.

A D.A.S. JogSzerviz szakértője az Origó megkeresésére az első részben elmondta: az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Annak megállapítása céljából, hogy ki igényelheti meg az ápolási díjat fontos tisztázni, hogy a jogszabály alapján ki minősül hozzátartozónak.

Dr. Fekete Klaudia kifejtette: a Polgári Törvénykönyv közeli hozzátartozónak a házastársat, az egyeneságbeli rokont, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermeket, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülőt, valamint a testvért tekinti.

Emellett a hozzátartozói körbe tartoznak az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

Kiemelt és emelt összegű ápolási díj

Vannak azonban olyan helyzetek, melyek az alap ápolási díjtól magasabb összegű ápolási díj igénylését teszik lehetővé a jogosult számára.

A területileg illetékes járási hivatal kérelemre kiemelt ápolási díjra való jogosultságot állapít meg annak a személynek, aki a komplex minősítés alapján olyan hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, akinek az egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes.

Az a személy is jogosult rá, aki olyan hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, aki után a magasabb összegű családi pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják.

A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző, de a kiemelt ápolási díjra való jogosultság feltételeinek meg nem felelő személy kérelmére emelt összegű ápolási díj állapítható meg.

Ki minősül fokozott ápolást igénylőnek?

Fokozott ápolást igénylő személynek az minősül, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes étkezni, vagy tisztálkodni, vagy öltözködni. Nem képes illemhelyet használni, vagy lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – közlekedni, feltéve, hogy esetében a felsorolt feltételek közül legalább három egyidejűleg fennáll.

Amennyiben a járási hivatal a felsorolt feltételek fennállásának megállapítása céljából a szükséges szakértelemmel nem rendelkezik, azok megvizsgálása érdekében szakértőt rendel ki.

A szakvéleményben meg kell jelölni annak hatályát, amely nem haladhatja meg a tíz évet – húzta alá a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Forrás: Thinkstock

A kiemelt ápolási díj összege a költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 180 százaléka, ami 2018-ban bruttó 58.680 forint. Az emelt összegű ápolási díj összege pedig az alapösszeg 150 százaléka, ami 2018-ban bruttó 48.900 forint.

Fokozatosan emelkedni fog

Ismeretes, hogy Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a bejelentéssel egyidejűleg elmondta, hogy csak a kezdet, ez az emelés folytatódik a következő években is, a cél az, hogy 2022-re – három lépésben – ezen ápolási díj mértéke elérje az akkori minimálbér összegét.

Az államtitkár közölte továbbá, hogy azon családokban is emelkedik az ápolási díj, amelyekben nem a gyermekek jogán kapják ezt a jogosultságot. Ez esetben az ápolási díjat 15 százalékkal emelik, majd 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben további öt-öt-öt százalékkal lesz magasabb a díj összege.

Így azok, akik nem a gyermekükről gondoskodnak, de ápolási díjra jogosultak, 2022-re 30 százalékkal nagyobb összeget fognak kapni, mint jelenleg. Novák Katalin szerint azok a családok, amelyek több önellátásra képtelen gyermeket is nevelnek, másfélszeres összegű gyermekápolási díjat kapnak.

Mint mondta, változás az, hogy új kategóriaként bevezette a kormány az önellátásra képtelen gyermeket nevelőknek járó gyermekápolási díjat.