A magánokirat tanújának számolnia kell-e hátrányos következményekkel?

2018.12.12. 14:16

Számtalanszor kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy egy rokonunk, barátunk, kollégánk az orrunk alá tesz egy iratot, és megkér, tanúzzuk le. Ilyenkor sokakban felmerül a kérdés, a tanúzásnak van-e bármilyen, a tanúra nézve hátrányos következménye? A D.A.S. JogSzerviz szakértője összeszedi a témával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Dr. Sári Judit kifejtette: egy magánokirat, legyen az akár egy ügy vitelére szóló meghatalmazás, akár szomszédok közötti kölcsönszerződés, azáltal is teljes bizonyító erejűvé válhat, hogy két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben, vagy egészben nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el.

Igazolásként az okiratot mindkét tanú aláírja, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét – ennek hiányában tartózkodási helyét – olvashatóan is fel kell tüntetni, mondja ki a Polgári Perrendtartásról szóló hatályos törvényünk.

Nem az irat tartalmáért vállalnak felelősséget

Azaz, a tanúk ez esetben semmiképpen sem az irat tartalmáért vállalnak felelősséget, csupán azt igazolják aláírásukkal, hogy a meghatalmazást adó az okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük, mint tanúk előtt saját kezű aláírásának ismerte el.

De miért nem elég a tanúk egyszerű aláírása? Miért van szükség az olvasható név, illetve a lakcím feltüntetésére is?

A törvényi vélelem

A D.A.S. JogSzerviz szakértője szerint a törvény ismer egy úgynevezett vélelmet, mely szerint a teljes bizonyító erejű magánokirat az ellenkező bizonyításáig teljes bizonyító erővel bizonyítja, hogy az okirat aláírója (a fenti példához visszakanyarodva a kölcsönszerződést kötő szomszéd) az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetve elfogadta vagy magára nézve kötelezőnek ismerte el.

Ezt a vélelmet azonban – jogi kifejezéssel élve – meg lehet dönteni. Például úgy, hogy a kölcsönszerződő fél azt állítja, nem is írta alá a tárgyi kölcsönszerződést.

Forrás: Thinkstock

Ekkor bizonyítási eljárás folytatható le a vélelem megdöntésére irányulóan és kulcsfontosságú, hogy a szerződést aláíró tanúk felkereshetővé, akár bírósági eljárásban megidézhetővé váljanak.

Összegezve tehát a fentieket, bátran letanúzhatunk magánokiratot, azzal azonban legyünk tisztában, hogy adataink megadásával, aláírásunkkal azt igazoljuk, hogy az adott magánokirat aláírója például egy kinyomtatott – azaz nem általa írt – szerződést előttünk írt alá, vagy aláírását előttünk saját kezű aláírásának ismerte el – mondta végezetül dr. Sári Judit.