D.A.S. JogSzerviz: a cserbenhagyás és a segítségnyújtás elmulasztása

2019.02.12. 14:10

Az újév napján bekövetkezett tragikus baleset, melynek során az autópályán történt gyalogosgázolás vezetője megállás nélkül elhajtott, hosszú időn át foglalkoztatta a közvéleményt. A szenzációhajhász megközelítés helyett nézzünk kicsit mélyebben a hasonló esetekre vonatkozó jogi szabályozásra. Ezzel azért fontos tisztában lennünk, mert a hasonló tragikus események során még kívülállóként is nehéz a legfontosabb teendőket tudatosan elvégezni a baleset hatása alatt – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Dr. Gombolai Éva szerint a törvény egyértelmű: ha a közlekedési balesettel érintett jármű vezetője a helyszínen nem áll meg, illetve onnan eltávozik, mielőtt meggyőződne arról, hogy valaki megsérült-e, illetve az életét vagy testi épségét közvetlenül fenyegető veszély miatt segítségnyújtásra szorul-e, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ez a cserbenhagyás.

Cserbenhagyás a jármű vezetője részéről

Látható tehát, hogy cserbenhagyás csak a jármű vezetője részéről merülhet fel, és a törvény nem írja elő a büntethetőséghez azt a feltételt, hogy ténylegesen legyen a helyszínen olyan, aki megsérült. A cserbenhagyás tehát annak az elmulasztása, hogy a vezető személyesen ellenőrizze, hogy szükség van-e segítségnyújtásra.

A D.A.S. JogSzerviz szakértője szerint itt fontos megjegyezni, hogy ha a baleset veszélyes anyagot szállító járművel következett be, a balesettel nem érintett járművek vezetőinek is haladéktalanul értesíteni kell a rendőrhatóságot a balesetről, közölni kell a jármű narancssárga alapszínű tábláján feltüntetett számokat.

Cserbenhagyás miatt akkor lesz büntetve a járművezető, amennyiben súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg. Ezek közül a segítségnyújtás elmulasztását kell kiemelni, ami a cserbenhagyáshoz képest tehát súlyosabb bűncselekménynek minősül.

Ilyenkor valósul meg a segítségnyújtás elmulasztása

Segítségnyújtás elmulasztása akkor valósul meg, ha valaki nem nyújt tőle elvárható segítséget sérült vagy olyan személynek, akinek az élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van.

A cserbenhagyás és a segítségnyújtás elmulasztása között tehát az a választóvonal, hogy ténylegesen van-e helyszínen sérült. Súlyosabban minősül, ha a sértett meghal, és életét a segítségnyújtás megmenthette volna.

A balesettel érintett jármű vezetője tehát köteles a járművel azonnal megállni, a baleset folytán megsérült vagy veszélybe került személy részére segítséget nyújtani és az esetleges további balesetek elkerülése érdekében minden tőle telhetőt megtenni.

Magatartássorozatból, több mozzanatból áll

Ez folyamatában több mozzanatból álló tevékenységből, magatartássorozatból áll – emelte ki dr. Gombolai Éva.

Így része mindenekelőtt a baleset helyszínén való megállás, meggyőződés arról, hogy a baleset folytán veszélybe került vagy megsérült személy részére szükséges-e a segítségnyújtás, milyen segítségre van szükség, a segítségnyújtás felajánlása, maga a segítségnyújtás és végül a baleset helyszínén maradás.

Töretlen az ítélkezési gyakorlat abban, hogy a segítségnyújtás körébe tartozó előbbi mozzanatok közül bármelyiknek az elmulasztása önmagában is megvalósíthatja a segítségnyújtás elmulasztásának a bűncselekményét.

Ha a baleset halált vagy személyi sérülést okozott, a balesetről a rendőrhatóságot (a legközelebbi rendőrt) haladéktalanul értesíteni kell és a lehetőséghez képest gondoskodni kell a nyomok megőrzéséről. A helyszínt csak az intézkedő rendőr engedélyével szabad elhagyni.

Forrás: Origo

A segítségnyújtás elmulasztását már nem csupán a balesettel érintett jármű vezetője követheti el, de magasabb büntetési tétel vonatkozik arra az esetre, ha a veszélyhelyzetet az elkövető idézte elő.

Mindaddig, amíg nem leszünk magunk is baleset részesei, nehéz elképzelni azt a hatást, amelyet akár egy kisebb koccanás is ki tud váltani. Van olyan eset, amikor a cselekvési- és felismerési helyzetet az ilyenkor kialakuló pánik, vagy sokkhatás ténylegesen és valóságosan befolyásolja.

Ennek végletes példája, amikor gázoló a közlekedési baleset leplezése érdekében a könnyű sérült áldozatot megölte. Ilyen fejlemény igazán ritkán fordul elő. A fenti teendőket azonban minden közlekedésben résztvevőnek tudatosítania kell magában – tanácsolta végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.