Teljesítési késedelem – ha nem érkezik meg időben az esküvői torta

2019.02.12. 08:48

Ha a szolgáltatás vagy termék az arra megszabott időpontig (szerződésszerűen) nem érkezik meg, a jogosult elsődlegesen a teljesítést követelheti, a szerződéstől csak abban az esetben állhat el, amennyiben a teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt. A teljesítési késedelem a mindennapi életben legalább annyi gyakorlati problémát vethet fel, mint amennyi kellemetlenséget okoz – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

A jogszabály értelmében a kötelezett akkor esik késedelembe, ha a szolgáltatást esedékességekor nem teljesíti – fejtette ki dr. Heinrich Renáta.

A D.A.S. JogSzerviz szakértője szerint ezt az időpontot általában a felek által szerződésben meghatározott teljesítési határidő határozza meg.

Amennyiben a szolgáltatás vagy termék az arra megszabott időpontig (szerződésszerűen) nem érkezik meg, a jogosult elsődlegesen a teljesítést követelheti, a szerződéstől csak abban az esetben állhat el, amennyiben a teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt.

Az érdekmúlás – nevezetesen az, hogy a késedelem miatt a jogosult teljesítésre vonatkozó igénye már tárgytalan – bizonyítása nem szükséges azokban az esetekben, amikor a jogosult az utólagos teljesítésre póthatáridőt tűzött, mely ugyancsak eredménytelenül telt el, továbbá akkor, ha a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

Póthatáridő tűzése

Tételezzük fel, hogy megrendelünk egy éjjeliszekrényt, melyben a vállalkozó a teljesítést harminc napos határidővel vállalja, azonban a kért időpontban a termék mégsem áll rendelkezésünkre.

Ekkor elsődleges feladatunk, hogy igazolható módon (javasolt ajánlott, tértivevényes levélben) felhívjuk a másik felet további tizenöt napon belüli teljesítésre.

Ennek elmaradása esetén érdekmúlás hiányában is elállhatunk a szerződéstől, és követelhetjük az eredeti állapot helyreállítását, így például az esetlegesen teljesített előleg visszatérítését mutatott rá dr. Heinrich Renáta.

Felismerhető rendeltetés

Esküvőjére készülve az ifjú pár esküvői tortát rendel, azonban a kért sütemény csak a nagy eseményt követő napon érkezik meg.

Forrás: Shutterstock

Értelemszerű, hogy a teljesítés az esküvő napján lett volna esedékes, tehát az elállási jog gyakorlásához és az előre kifizetett összeg visszaköveteléséhez érdekmúlás valószínűsítésére nincs szükség.

Az elállási jogból eredő pénzkövetelés egyéb polgári igényekhez hasonlóan elsődlegesen igazolható módon kézbesített felszólító levél, másodlagosan fizetési meghagyás útján érvényesíthető – mondta végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.