Cégek sokaságát törölhetik az elmaradt mérleg miatt

2010.03.01. 18:31

Tavaly májustól az éves pénzügyi beszámolót kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium céginformációs szolgálatához, ám ennek számos cég nem tett eleget. Az érintett társaságokat, amennyiben azok nem lépnek, törölni fogja a cégbíróság.

Tavaly májustól kötelező a számviteli törvény szerinti beszámolót elektronikus úton, a kormányzati portál útján megküldeni az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (IRM) céginformációs szolgálatához. A benyújtással az érintettek egyszerre tesznek eleget közzétételi és letétbe helyezési kötelezettségeiknek.

Az elektronikus beszámoló megküldéséhez elengedhetetlen, hogy a küldő rendelkezzen kormányzati portál ügyfélkapus hozzáféréssel.

Cégek bajban

Információink szerint eddig közel félezer Apeh megkeresés érkezett a cégbíróságokra annak okán, hogy a számviteli törvénnyel ellentétesen nem került sor a mérleg benyújtására, illetve hiába függesztette fel az érintett társaság adószámát hatvan napra az Apeh, a "figyelmeztetésnek" nem lett foganatja.

Az IRM céginformációs adatbázis szolgáltatását üzemeltető Microsec Kft. fejlesztési igazgatója szerint e cégek bajban lehetnek. Ha a beszámoló letétbe helyezési, illetve közzétételi kötelezettségének a felfüggesztés időtartama alatt sem tettek eleget, akkor az Apeh erről a cégbíróságot elektronikus úton haladéktalanul értesíti és kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását.

Hegedüs Márton kifejtette: az elektronikusan megküldött beszámolókat, a mellékelt elektronikus űrlapot az IRM céginformációs szolgálata kapja meg, és azokat továbbítja az adóhatóság felé. Utóbbi ellenőrzés, úgynevezett teljesség-vizsgálat révén szűri ki a mulasztókat, vagy - hívta fel a figyelmet a szakember -, a dokumentumot egyszerűen csak pontatlanul kitöltőket.

Az Apeh először felhívja a cég figyelmét a mulasztásra, és annak pótlásra, és levélben jelöli meg a rendelkezésre álló határidőt. Ha a megjelölt határidő eredménytelenül telik el, a cég adószámát hatvan napra felfüggesztik. Az Apeh a tavalyi év végégig közel 800 alkalommal rendelte el az adószám felfüggesztését a beszámoló közzétételének elmulasztása esetén - ezek egy részénél tehát léptek a társaságok illetékesei.

A hatvan nap, az adószám felfüggesztés eredménytelen elteltét követően az adóhatóság megkeresi a cégbíróságot, amely iktatja a törlési kérelmet, és elindítja a cég megszűntetésére vonatkozó eljárást. Az Apeh elsőként azon cégek ellen járt el, melyeknek 2009. április 30-át követő napra esik a mérlegfordulója, ebben az évben azonban már minden vállalkozást ellenőriz fog.

Szempillantás alatt

A statisztika szerint 2009-ben összesen 62 630 ügyben küldött az Apeh e-szignóval ellátott bejelentéseket a cégbíróságnak, értelemszerűen nem csupán adószám felfüggesztése vagy törlése, hanem teljesen más ügyekben is.

Ami figyelemre méltó a cégek számára - emelte ki a Microsec fejlesztési igazgatója -, az Apeh elektronikus bejelentése nyomban beérkezik a cégbíróságra, vagyis nem létezik a postázásból eredő késlekedés, sem a mérleget be nem nyújtók, sem mások ügyeiben.

Ehhez a zökkenőmentes eljáráshoz az érintett szerveknek nincs másra szükségük, mint egy aláíró programra, valamint egy aláíró tanúsítványra. Ráadásul a cégbírósági fogadó oldalon nem is volt szükség külön fejlesztésre az ügyben.

Ami a további részleteket illeti: az Apeh törlési kérelmét a cégbíróság iktatja, majd az elektronikusan aláírt akta megérkezik a cégbíróságok közös központi szerverébe. A dokumentumot innen számítógép szignálja a megfelelő cégbíróságra.

Ezt követően már az illető cégbíróság rendszere foglalkozik tovább az aktával. A feldolgozás természetesen bírói kontroll mellett zajlik, és adott esetben az Apeh megkeresését is elutasíthatják, megszüntethetik az eljárást, vagy éppen ellenkezőleg, nagyon is jogosnak látják a megkeresést.

Az előnyök

Az e-szignó, a gyors elektronikus eljárás egyik jelentősége ugyanis éppen abban rejlik, hogy kevesebb lesz a fantomcég, "tisztul" a cégjegyzék, illetve javul az egyébként jogkövető cégek magatartása is, példának okáért a beszámoló benyújtási kötelezettsége teljesítése terén.

További előnyök, hogy csökkennek az adminisztrációs terhek, gyorsabb és egyszerűbb lesz a beszámolók benyújtása, és a letétbe helyezés, a közzététel is egységessé válik, ráadásul, ha egy cég a beszámolót a kormányzati portálon keresztül elektronikusan nyújtja be a céginformációs szolgálatnak, akkor azt külön már nem kell a cégbíróság felé is megküldenie.

KAPCSOLÓDÓ CIKK