Könnyebb lehet az ingatlanteher az illetékváltozások miatt?

2010.11.01. 22:42

Nem csupán a közeli hozzátartozókat érintő kedvező illetékváltozások tekintetében, hanem a vagyonátruházási illetékek tekintetében is kedvező változásokat hoztak a közelmúlt adótörvény módosításai - mutatott rá a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője.

A 2009-es adótörvény változások nyomán az ingatlan-eszközzel rendelkező cégek, illetőleg azok üzletrészeinek tulajdonosai már nem értékesíthették adó- és illetékmentesen társasági részesedéseiket - fejtette ki dr. Kovácsné Ihász Anita.

Kialakult egy új adózói kategória, az úgynevezett "ingatlannal rendelkező társaság", és visszterhes vagyonátruházási illetéket kellett fizetni az ilyen társaságokban történő 75 százalékot meghaladó mértékű ingatlanrészesedésének bármely arányú és jogcímen történő, megszerzéséért.

Visszaszorítás és megszüntetés

Az akkori szabályozás célja egyértelműen annak a gyakorlatnak a megszüntetése, illetve visszaszorítása volt, hogy a felek a legtöbb esetben társasági üzletrészt és nem ingatlant vásároltak meg a vagyonszerzési illeték kikerülése céljából.

Miközben, jóllehet, az eladott társaság vagyonát legnagyobb részben egy, vagy több ingatlan tette ki, esetleg az ügylet célja is kizárólag ezen ingatlan megszerzése volt.

A Kovács, Réti, Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője ez a szabályozás érezhető "zavart" és visszaesést teremtett az ingatlanpiacon, és bizonyos ingatlanfejlesztési ügyletekben, ám az idén nyáron elfogadott módosítás ezt "helyre teheti."

A törvénymódosítás nyomán az Illetéktörvény vonatkozó pontja kiegészül azzal, hogy "a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betétnek a társasági adó törvény szerinti kapcsolt vállalkozások közötti átruházása mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól."

Megnyíló lehetőségek

Mit is jelent ez? A szakértő szerint a jogalkotó ezzel a módosítással egyrészt a szakma által a versenysemlegességet, és az egyes vállalkozási kategóriákkal szembeni egyenlő elbánás követelményét is sértő szabályozáson enyhítette.

Másrészt a mentességre vonatkozó új rendelkezés hatásaként ismét lehetővé válik a nemzetközi tulajdonosi láncolaton keresztül, a szervezet átstrukturálása miatti, cégcsoporton belüli illetékmentes vagyoni betét apportok megvalósítása.

Ezzel ismét megnyílik a nemzetközi adótervezés lehetősége az ingatlanfejlesztések esetében, mely kedvező hatással lehet a hazai ingatlan beruházásokra, illetve fellendítheti, élénkítheti a válság okán teljesen ellaposodott vállalatfelvásárlási tendenciát.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság vagyoni betétjének megszerzése esetén teljesítendő bejelentések szabályait változatlanul hagyta a törvénymódosítás, így tehát az illetékmentessé váló vagyonszerzés esetén is teljesíteni kell a bejelentési kötelezettséget.

KAPCSOLÓDÓ CIKK