Az e-kézbesítés ötször olcsóbb a tértivevényes levélnél

2013.04.28. 17:30

Elektronikus okiratokon alapuló hiteles kommunikációs lehetőséget, és a tértivevényes levelek díjához képest ötször olcsóbb kapcsolatot biztosít az e-Szignó Online e-kézbesítési rendszer alkalmazása a végrehajtási eljárásokban résztvevő felek számára, amennyiben hivatalos ügyeiket szeretnék intézni a hazai végrehajtókkal - értesült az [origo]. Az e-kézbesítés igénybevételéhez, alkalmazásához rendelkezni kell fokozott biztonságú aláíró tanúsítvánnyal, valamint autentikációs és titkosító tanúsítvánnyal - mondta el a Microsec Zrt. szakértője, Hegedüs Márton.

Az e-kézbesítés jogi környezetéről a végrehajtási törvény rendelkezik, a paragrafusok előírják, hogy az alkalmazás miképp kapcsolódik a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara úgynevezett, "Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszere" nevű elektronikus kézbesítési rendszeréhez (VIEKR-rendszer).

Az e-kézbesítés alkalmazás segítségével a papír alapú postai tértivevényes levél díjának kevesebb, mint 19 százalékáért lehet elektronikus úton tértivevényes küldeményt küldeni a végrehajtók részére. A költségek jelentős csökkenésén túl az ügyintézés is felgyorsul, vagyis, az érintett igénybevevők időt és pénzt takarítanak meg - húzta alá Hegedüs Márton.

Az igénybevétel fázisai

Az igénybevételhez a következő lépéseket kell megtenni. A végrehajtási eljárások szereplői az e-Szignó Online szolgáltatás webes felületére történő bejelentkezés után tudnak iratokat küldeni, illetve fogadni az e-kézbesítés alkalmazás segítségével.

Az alkalmazással előállított elektronikus dokumentumok megfelelnek a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben foglalt, az elektronikusan kézbesített elektronikus iratokra vonatkozó követelményeknek.Az üzenetközvetítő rendszerben az elektronikus okiratok hitelességét a 2001. évi XXXV. törvény szerinti elektronikus aláírás és időbélyeg biztosítja, bizalmasságukat pedig a felek részére történő tanúsítvány alapú titkosítás valósítja meg.

Amikor már nem vehető igénybe

Fontos szabály, hogy a végrehajtási törvény 35/C. § -a szerint "a végrehajtó a kézbesítési rendszer igénybevételével, elektronikus úton tart kapcsolatot a féllel, a végrehajtási eljárás egyéb résztvevőjével, más végrehajtóval, a kamarával, bírósággal, megkeresett hatósággal, személlyel vagy szervezettel (a továbbiakban ezen alcím alatt: fél), ha azt a fél igényli és a kézbesítési rendszer felhasználási szabályzatát írásban elfogadta, vagy ha azt a fél számára törvény kötelezővé teszi".

A fentiek értelmében a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara honlapján regisztrált felek számára végrehajtási eljárásban a regisztrációt követően nem lehetséges a papír alapú kézbesítés és kommunikáció - húzta alá a Microsec Zrt. szakértője, aki megjegyezte, a kezdeti tapasztalatok arról tanúskodnak, hogy a kézbesítési rendszer elnyerte az ügyfelek tetszését.

A gyorsaság, a megbízhatóság és költségek jelentős csökkenése ellensúlyozta a rendszer bevezetéséből eredő kezdeti többletmunkát. Az e-kézbesítés igénybevételéhez mindössze fokozott biztonságú aláíró tanúsítvánnyal, valamint autentikációs és titkosító tanúsítvánnyal kell rendelkezni, így a szolgáltatás mindazoknak ajánlható, akik rendszeresen leveleznek a végrehajtókkal, így például már azon ügyvédeknek vagy szolgáltató cégeknek is kifizetődő, akiknek évente tíznél több ügyben kell eljárni.

A rendszer segítségével a teljes követeléskezelési folyamat elektronizált lett.  A fizetési meghagyás is benyújtható elektronikus úton, elektronikus aláírással ellátva a Magyar Országos Közjegyzői Kamaránál. Ha az jogerőre emelkedik, akkor a végrehajtás is kérhető elektronikusan.  A jelen fejlesztés eredményeként a végrehajtást kérő a teljes végrehajtási folyamatban mellőzheti a papíralapú ügyintézést. Így felgyorsult a követelések behajtásának ideje, és jelentősen csökkent a költsége, ami a gazdaság tisztulása és a jogbiztonság szempontjából is jelentős előrelépés.

További fontos következmény, hogy a cégeknek egyre kisebb tartozások behajtásával is megéri foglalkozni. Korábban a cégek többsége bele sem kezdett az ötvenezer forintot el nem érő tartozások behajtásába, mert a hosszadalmas bírósági adminisztráció miatt mire végrehajtási szakaszba jutott az ügy, addigra többnyire már felszámolás alá került az adós. Az elektronizált eljárással akár egy hónapon belül végrehajtási szakaszba juthat az ügy, így érdemes a tíz-húszezer forintos követelésekkel is foglalkozni.

A csatlakozás

Ami a csatlakozás technikai tudnivalóit illeti: először a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara honlapján elérhető űrlappal kell a kamara VIEKR rendszerébe regisztrálni. A regisztráció után, vagy azzal egyidejűleg rendelhető meg az e-kézbesítés alkalmazása, mégpedig a Microsec Zrt.-től.

Az e-kézbesítés alkalmazás használatához a végrehajtási törvény előírásai szerint rendelkezni kell legalább fokozott biztonságú aláíró tanúsítvánnyal, valamint autentikációs és titkosító tanúsítvánnyal. A Microsectől vásárolt e-Szignó aláíró kártyák alkalmasak a kézbesítési rendszer használatához is. Az e-kézbesítés alkalmazásban előállított küldeményekhez szükséges időbélyegeket az e-Szignó Online rendszer biztosítja.

KAPCSOLÓDÓ CIKK