Új életre kel a gipszbe öntött történelem

2014.08.30. 22:55

A gyűjtemény, amelynek jelentős része jelenleg a Szépművészeti Múzeum úgynevezett Román Csarnokában porosodik, az antikvitástól a reneszánszig reprezentálja a művészettörténeti korszakok jelentős műveit, de 1946 óta nem látogatható. A tervek szerint a rekonstruált komáromi Csillagerődben új állandó helyet kapnának a gipszmásolatok.

Az innen helyhiány miatt kiszorult állomány az elmúlt évtizedekben az országban szétszóródott.

Az erőd felülnézeteForrás: Csillag Erőd Művészeti, Történeti és Hadkultúra Központ

Mivel a Liget Budapest Projekt részeként felújítják a Román Csarnokot, a múzeum vezetése a gyűjtemény végleges elhelyezésére keresett helyszínt. Így jött a képbe a komáromi Csillagerőd, és annak rekonstruált belső tere. Jelenlegi állapotában így néz ki.

A Csillagerőd belső tereForrás: Csillag Erőd Művészeti, Történeti és Hadkultúra Központ

A térség egyik legnagyobb újkori erődje, a Csillagerőd 1850 és 1871 között épült, a két világháború között a Magyar Királyi Honvédség használta, 1945-től 1991-ig a szovjet csapatok fegyverraktára volt.

MadárperspektívaForrás: Csillag Erőd Művészeti, Történeti és Hadkultúra Központ

Az erőd jelenleg üres, állapota romlik, de a környezet megújításával és a karakteréhez illeszkedő kortárs bővítményekkel kiegészülve megfelelne a kallódó gyűjtemény bemutatásához szükséges követelményeknek.

Az új kiállítótér az előcsarnok felőlForrás: Csillag Erőd Művészeti, Történeti és Hadkultúra Központ

A nagyméretű műtárgyak, a ruhatár, mosdók, múzeumshop, kávézó, vetítő-, előadóterem az épület felépülő bővítményeiben kapnának majd helyet.

Előcsarnok feletti tetőteraszForrás: Csillag Erőd Művészeti, Történeti és Hadkultúra Központ

A Glypthotékában – így nevezték a századfordulón azokat a kollekciókat, amelyek minden nagy európai múzeumban megtalálhatók voltak – vannak töredékek, egyalakos szobrok, szószékek, keresztelő kutak, síremlékek, kapuzatok, valamint 10-12 méter magas lovas szobrok.

Lovas szobrok, keresztelőkutakForrás: Csillag Erőd Művészeti, Történeti és Hadkultúra Központ

Fontos darabjai a freibergi dóm kapujának, Donatello Gattamelata lovas szobrának, a hildesheimi Szent Mihály-templom keresztelőmedencéjének, a dijoni Champmol-kolostor Mózes-kútjának, illetve a jáki templom kapujának másolata.

Az új kiállítótérForrás: Csillag Erőd Művészeti, Történeti és Hadkultúra Központ

A fejlesztés a tervek szerint erősítené Komárom történeti és kulturális identitását, és jelenős helyszíne lehet az oktatást kiegészítő programoknak, a hazai és nemzetközi vízi turizmusnak.