ORIGO24 órakomment.huvidea[freemail]

Ugr?s k?zben elbizonytalanodni. ?jdons?g?rtes?t?

Inkei Bence | Sid? Zolt?n | Gelegonya Edina | Lang ?d?m | Moln?r Andr?s | Dank? Gerg? | 2010.11.02. 19:35|
C?mk?k: Vad Fruttik, git?r

Jobban ?ll-e a git?rpop a jazzes j?fejked?s helyett a Vad Fruttiknak? Van-e m?g l?tjogosults?ga az els? gener?ci?s dubstepnek? Az am?gy is csajos ?vben t?nyleg a Warpaintben vannak-e a legmen?bb l?nyok? Tov?bb? Anna & The Barbies, Teebs ?s Glasser az ?jdons?g?rtes?t?ben.

Vad Fruttik: F?nystopposok

C+

El?zm?nyek: Szeg?ny Vad Fruttikkal nem lehet elmondani, hogy keszty?s k?zzel b?ntunk volna itt a Quarton. Az els? lemezre (R?zsik?mnak digit?lisan, 2006) konkr?tan bunk?sbottal s?jtott le kritikusunk, m?g a k?t ?vvel k?s?bbi Egy ?jszaka Boh?mi?ban m?r mutatott egy-k?t biztat? jelet ugyan, de meggy?zni az sem tudta azokat, akik a S?rga Zsigulit a pokol fenek?re k?v?nt?k. ?n magam is akkor, 2008 nyar?n l?ttam a zenekart a Szigeten, ?s akkor "kicsit jazzes, kicsit tinglitanglis git?rpopnak" min?s?tettem a Vad Fruttik zen?j?t, amely nem tett r?m komolyabb benyom?st. A sz?khely?t V?rpalot?r?l Veszpr?mbe ?thelyez? zenekart az MR-Pet?fi ist?ll? favoritjak?nt ismerhette meg a k?z?ns?g, amely k?l?n?sen a m?r eml?tett S?rga Zsiguli ?s a Nekem senkim sincsen c?m? dalokra harapott r?, ?s a zenekar most m?r ott tart, hogy id?n okt?berben k?t egym?st k?vet? napon is megt?lt?tte az A38 Haj?t. A harmadik lemez el?tt kicser?l?d?tt a ritmusszekci?, ?s Lik? Marcell frontember a Quartnak adott interj?j?ban git?rcentrikus zen?t ?g?rt a kor?bbi eklektikus, jazzes-popos-bossanov?s-bark?cstechn?s kever?k helyett.

Eredm?ny: A lemezt meghallgatva hamar ?rtelmet nyer az ?nekes azon meg?llap?t?sa, mely szerint "meg kellett ?rni ahhoz egy S?rga Zsigulit, hogy most ott tarthassunk, ahol." Ez ugyanis gyakorlatilag egy teljesen m?sik zenekar, mint a korai Vad Fruttik volt, pontosabban az els? lemez legink?bb Lik? Marcell ?s Gy?rffy Gyula billenty?s bark?csprojektje volt, ezt pedig m?r egy val?di zenekar csin?lta, ?s nyoma sincs ragg?nak, drum'n'bassnek, downtemp?nak, m?latin-be?t?snek, brazilkod?snak, melyek a kor?bbi k?t lemezen hoztak agybajt a koll?g?kra. B?r az el?z? album is nyitott m?r a git?rpop fel?, a F?nystopposok egy?rtelm?en git?rlemez, annyira, hogy m?g kor?bban a Vad Fruttikat legink?bb az MR2-es jelenl?t miatt volt szok?s a 30Y mell? tenni, most viszont m?r a zen?t hallva is esz?be juthat az embernek a hasonlat. A nyit? Limon?d? p?ld?ul mindj?rt kellemes meglepet?s a nyekerg? orgon?val ?s az easylisteninges h?tt?rvok?llal, meg a k?s? K?d?r-korszakban t?lt?tt gyerekkor ir?nti nosztalgi?val a sz?vegben, m?r csak az?rt is, mert a k?nnyedebb fel?t?s ut?n s?lyosabb lesz a lemez. A git?rosok r?l?pnek a torz?t?kra, a sz?vegek pedig ?gyszint?n elborulnak kicsit, s?t, a v?g?re sok is lesz a sorstrag?di?b?l meg a melodr?m?b?l. F?lbem?sz? dalok akadnak m?g a lemezen, ?s olyan nagy bajom egyikkel sincs, m?g a Lehetek ?n is m?t?p?terizmusai sem ideges?tenek annyira, mint els? hallgat?skor, viszont hi?ba egys?gesebb minden eddigin?l a Vad Fruttik megsz?lal?sa, a saj?t karaktert ?n m?g mindig nehezen tal?lom a dalokban. Van itt sz?m, ami t?nyleg tiszta 30Y (vagy Kisp?l?) (Borosk?la), van Nine Inch Nails-tribute (Nem hiszek), ?s van j? p?r arctalan "modern rocksz?m" is, a p?toszos power ballad?kr?l nem is besz?lve (Lehunyom a szemem, brr). A sz?vegekkel sem vagyok mindig kib?k?lve, n?ha egyszer?en sut?k ("ak?r egy vadat ?ztek, de a l?er?k legy?ztek, nem ?lhette t?l szeg?ny gyerek"), n?ha meg maguk al? temetik azok a bizonyos nagy szavak ("nem hiszek a gy?r? arany?ban, nem hiszek a szavak igaz?ban, nem hiszek a n?ma hallgat?sban, nem hiszek a v?ros zaj?ban"), egyszer?en nem ?rzem m?g?tt?k azt a szem?lyes poklot, ami indokoltt? tenn? a haszn?latukat. Itt viszont meg is ?lln?k: biztos vannak, akik tov?bbi hi?nyoss?gokat is tal?ln?nak a F?nystopposok dalaiban, de ink?bb menjenek, hallgass?k meg ?jra a S?rga Zsigulit, ?s azt?n pr?b?lj?k azt mondani, hogy nem ?rezhet? a fejl?d?s. Itt most m?r legal?bb van egy rendes zenekar, amely v?gre elindult a saj?t ?tj?n, v?rjuk ki a v?g?t.

Kinek aj?nljuk: Akik szerint unalmas m?r a sok budapesti nyavalyg?s ?s a vid?kieknek is lehetnek probl?m?ik! (IB)

Magnetic Man: Magnetic Man

C+

V?rakoz?sok: Nem lehet k?nny? manaps?g ortodox dubstepesnek lenni. A kritikusok m?r r?g t?ll?ptek a m?fajon, poszt-dubstepr?l besz?lnek, a nagy ?regek helyett pedig alig-h?sz?ves sr?cok?rt rajonganak (Joy Orbison, James Blake); m?sr?szt pedig ?gy t?nik, mostan?ban a fiatalok is ink?bb az Autotune-t ?s a felszabadultabb t?nczen?t v?lasztj?k a vartyog? basszusok helyett. Ebb?l a k?nos szitu?ci?b?l pr?b?l most nyertes poz?ci?ba ker?lni Benga, Skream ?s Artwork. ?k ugyeb?r aff?le legend?nak sz?m?tanak a saj?t m?fajukban; munk?ss?gukkal nagyban hozz?j?rultak a dubstep arculat?nak kialak?t?s?hoz, m?g sl?gereik is voltak ?s nem utols? sorban el?bbi kett? nev?hez k?t?dik a h?rom ?vvel ezel?tti, mondjuk ?gy: eml?kezetes, szigetes dubstep-buli. Magnetic Man n?v alatt 2007 ?ta l?pnek fel ?gy h?rmasban, els?, sz?les k?rben is ismertt? v?lt kiadv?nyuk viszont csak id?n ny?ron jelent meg. Ez volt az I Need Air c?m? dal, ami eg?szen ?g?retes pr?b?lkoz?snak t?nt: tizedik lett a brit kislemez-elad?si list?n, az NME pedig ennek hat?s?ra bev?lasztotta a tri?t 2010 legjobb ?joncai k?z?. K?rd?s, hogy a lemez r?szolg?l-e a megel?legzett bizalomra.

Eredm?ny: A koncepci? teh?t nagyj?b?l a k?vetkez?: ?sszefog n?h?ny, az eljelent?ktelened?s hat?r?n mozg? dubstep-h?ress?g, hogy nagy magabiztoss?ggal ?jracsomagolj?k a m?fajt. M?dszer?k erre az lenne, hogy b?r nem vetik el a dubstep meglehet?sen szigor? szab?lyait, a hat?rokat az?rt igyekeznek min?l jobban kit?g?tani, ?gy puh?tva a m?fajt, komolyabb mainstream sikerek rem?ny?ben. Beng??k teh?t nem indulnak el ismeretlen utakon (poszt-dubstep) ?s nem is csin?lnak viccet a dologb?l, egyszer?en az eleve adott alapokat pr?b?lj?k meg felturb?zni olyan, jelenleg men? (vagy legal?bbis annak gondolt) kieg?sz?t?kkel, mint a '90-es ?veket id?z? szintik, az autotune-nal megbuher?lt ?nekdallam ?s hasonl?k. Az I Need Airrel m?g viszonylag j?l siker?lt megval?s?tani ezt a feladatot, maga a lemez viszont m?r f?kusz?latlan, egyenetlen ?s sokszor igen mesterk?lt. Nem egyszer ?gy t?nik, mintha a k?sz?t?k ?rl?dn?nek: valami olyat akarnak csin?lni, ami nagyot durran (l?sd a pendulumos Boiling Watert), ugyanakkor nem szeretn?k teljesen elvesz?teni "true" im?zsukat sem, ez?rt olykor hadba k?ldik a legordasabb kelet-londoni varacskol?st (K Dance) ? a kett? pedig sehogy sem b?r ?ssze?llni szerves eg?ssz?. Amikor pedig a k?t elem egy sz?mon bel?l pr?b?l vegy?lni, abb?l valami eg?szen bizarr dolog s?l ki a v?g?n (Anthem). Persze a rutin viszi az?rt a h?t?n a lemezt, vannak eg?szen elviselhet? sz?mok is, de ?sszess?g?be v?ve a Magnetic Man t?l magasra tette a l?cet ?s elbizonytalanodott ugr?s k?zben.

Kiknek aj?nljuk: Szem?lyis?gzavaros dubstepeseknek. (SZ)

Warpaint: The Fool

B

V?rakoz?sok: Volt m?r itt arr?l sz?, hogy az idei (is) a l?nyok ?ve lesz, ?s nem kell ahhoz bev?rni a szilvesztert, hogy kijelenthess?k: ez val?ban ?gy is lett. Am?g azonban 2009 legf?k?nt a l?nyok egyszem?lyes produkci?inak kedvezett, ez?ttal f?k?nt a lo-fi/dreampop/shoegaze/dallamos gar?zsiz?/experiment?lis pop-rock zenekarok tagjai viszik a bankot. Azok a nem felt?tlen?l sz?p, de mindenk?pp aranyos csajok, akik nem kiugr? kin?zet?k vagy karizm?juk ellen?re is messziek ?s megfoghatatlanok maradnak, amire lemezeik d?nt?en ?teri vagy ?sz? hangz?sa ugyancsak r?er?s?t - erre el?g csak a kor?bban is fontos, de most m?r val?s?gos blogistenn? Best Coast Beth-t p?ldak?nt eml?teni. A Gorilla vs. Bear - Yvynyl - (?s az ?ppen a napokban elb?cs?z?) Delicious Scopitone h?romsz?g egym?st t?pl?l? egys?geiben (meg m?g egy csom? m?s trenddikt?l? oldal is idevehet? persze) pedig k?zel minden napra jut(ott) egy-egy ilyen l?ny, aminek min?s?tett esete is van az all-girl groupoknak k?sz?nhet?en (ld. Dum Dum Girls, vagy a m?r k?t ?ve is k?r?lrajongott Vivian Girls). A k?t eml?tett csajbanda mellett a j?l t?j?kozottak persze a Warpaint nev?vel sem a m?lt h?ten tal?lkoztak el?sz?r, hiszen 2008-ban m?r kij?tt egy ep-j?k, az Exquisite Corpse. A Los Angeles-i zenekar az ut?bbi id?ben t?bb tagcser?n kereszt?lment (p?ld?ul a szint?n hipszterkedvenc Shannyn Sossamon is ink?bb a f??ll?s? sz?n?szked?st v?lasztotta a dobok helyett), m?g a mai n?gyes fel?ll?shoz ?s els? lemezhez eljutott. A v?rakoz?sok pedig, h?t, igencsak felfokozottak voltak m?r, k?sz?nhet?en az Undertow klipj?nek. Olyannyira felfokozottak, hogy m?g az ?r?kk? fiataloskodni akar? nagypapa, az NME is bev?logatta k?llist?ja 27. hely?re a basszer Jenny Lee Lindberget.

Eredm?ny: A Foolon a hangszerek ?s gazd?ik ?n?ll? ?s ?nt?rv?ny? ?letet ?lnek, mindannyian k?l?n-k?l?n felel?sek a lemezt v?gig ural? nyugtalans?g-?rzet?rt: az Unknown Pleasurest id?z? depresszi?s basszusok, a t?voli, alig hangs?lyos git?r, a lomha dobok, a h?tt?rben megb?j? pici effektek egyenk?nt garant?lj?k a nem tolakod? zaklatotts?got. B?ven jut is idej?k a kibontakoz?sra, hiszen az ?tlagos dalsz?mhossz?s?g j?val ?t perc felett j?r. ?s csak amikor m?r ?gy t?nik, t?nyleg j? lenne, ha lenne m?g k?t f?l?nk pluszba, hogy mindenre figyelni tudjunk, akkor ?ll ?ssze valami k?z?s, organikus dallamba a sok fonal, ezzel egy?ttal helyettes?tve azt az ?rzelmi cs?cspontot, amit ?ltal?ban a refr?nek tisztje bet?lteni. Ezen a tet?ponton persze a zene az ?nekkel is ?sszeolvad - azzal az ?nekkel, amelyb?l Stella Mozgawa dobost lesz?m?tva a Warpaint minden tagja kiveszi a r?sz?t, b?r a f? vok?lokat Emily Kokal ?s Theresa Wayman viszik. Az igazs?ghoz hozz?tartozik ugyanakkor, hogy ha nem olvasom ?s nem l?tom a YouTube-on, a lemez puszta meghallgat?sa alapj?n eszembe nem jutott volna, hogy itt nem egy, hanem t?bb szem?ly is mikrofont kapott, hiszen apr?s?gokat lesz?m?tva az ?nek mindenhol egyforma: sejtelmes, t?voliv? visszhangos?tott, szenved?lyekt?l ?s sallangokt?l mentes, ?lmos?t?, helyenk?nt egykedv?; az egyetlen k?l?nbs?g tal?n, hogy Emily - nem t?l szimpatikusan - n?h?nyszor a dalokkal nem ?sszepasszol? m?don Beth Gibbons-osan (Set Your Arms Down) vagy bj?rk?sen (Composure) pr?b?lgatja mag?t.

A hangszeres sz?lak azonban nem ragadnak ?ssze, csak ?tmenetileg egyes?lnek, ?s ahogyan ?ssze?llnak, ugyanolyan kom?tosan ism?t sz?t is v?lnak ugyanazz? a rideg ?s sz?ttart? anyagg?. Ez a psziched?li?t ?s experiment?lis popot vegy?t? strukt?ra am?gy ha nem is formabont?, de kiv?l?an m?k?dik, azt lesz?m?tva, hogy sz?mr?l sz?mra k?s?rtett az ?rz?s, hogy 5 perccel kor?bban is hangra ugyanezt hallottam. Kiemelked? pillanat ?gy igaz?b?l nem sok akad a lemezen: tal?n a t?nyleg extra nyugtalan?t? git?rt?m?t ism?telget? Bees, vagy a h?tt?rkiab?l?st?l ?rzelemd?sabb Composure. ?s hangulat?ban nem, de egy sz?l akusztikus gity?s el?ad?s?val ugyancsak kil?g a sorb?l a nagyon kedves ?s term?szetes Baby is.

Kinek aj?nljuk: Aki minden h?ten m?sba szerelmes. (GE)

Anna And The Barbies: Gy?va forradalm?r

C+

V?rakoz?sok: "...ha azonban neadjisten egy picit hanyagoln?k a frontl?nyt, elk?pzelhet?nek tartom, hogy ?sszehozzanak egy viszonylag korrekt r?di?sl?gert (a sz? magyarorsz?gi ?rtelm?ben)" ? ezzel a konkl?zi?val vette ki kritikusunk az Anna And The Barbies (innent?l A&TB) els?, Medallion c?m? lemez?t a lej?tsz?b?l. A zenekar az az?ta eltelt id?ben, ha csak m?sodvonalask?nt is, de r?sze lett az MR2-sz?nt?rnek, amin lehet vitatkozni, hogy mennyire k?zszolg?lati, az viszont vitathatatlan, hogy fontos ? ?zl?salak?t? - m?diuma lett kis popvil?gunknak. Mindezek ut?n, figyelembe v?ve a zenekar kvalit?sait, t?nyleg az lehet az egyetlen re?lis elv?r?s az A&TB-szal szemben, hogy - P?sztor Ann?t el?re, vagy h?tra tolva, mindegy ? sorozatban k?sz?tsenek olyan dalokat, amiket lehet j?tszani annak a k?z?ns?gnek, amelyet most legyen mindegy, hogy az MR2 gener?lt, vagy esetleg az ? lappang? ig?nyeik szerint siker?lt kital?lni a nevezett r?di?ad?t.

Eredm?ny: ?s l?m: mik?zben a lemezt hallgattam tiszt?ra ?gy ?reztem magam, mintha r?di? menne ?tk?t? sz?vegek n?lk?l. ?nekelnek fi?k ?s l?nyok, k?l?n ?s egy?tt, angolul ?s magyarul, n?ha ?gy, mint egy random indie rock zenekar 2004-b?l (Don't Fit In, Teszt), n?ha, mint a k?sei Kisp?l (N?ha, Gomb?c), n?ha, mintha sanzon menne (Christophe's Song), a v?g?n meg csak sim?n, akusztikusan (Brother And I). A Mars c?m? dal pedig a t?nyleg fog?s, d?dolni val? refr?nj?vel m?g korrekt r?di?sl?ger is lehet. Csak a k?t k?l?n?sen d?g?snek sz?nt dal (Love Is God And God Is R'n'R, Freedom) azok, amik els?re is ideges?t?ek, meg az, amikor visszany?lnak az el?z? lemez rapes poprockj?hoz (Loverman, Show Me Your Balls) ? de istenem, ilyen, ha r?di?t hallgat az ember. Lehetne hat?rvonalakat h?zni a dalok k?zt, hogy azok a jobbak, amelyekben nem P?sztor Anna ?nekel. (Aki ? popkultur?lis ?rtelemben legal?bbis ? m?g csak nem is j? n?, mert egy j? n? ?gy j?tszik k?z?putas poprockot.) Fel lehetne azt is m?rni, hogy a domin?nsan poprockos zen?hez most a rap helyett indie-t ?s/vagy altert k?pzeltek el jelz?nek, de felesleges egy koncepci?tlan ? az?rt persze lekorl?tolt - kavalk?dba (hacsak nem a nagyvil?gban aktu?lis trendekt?l val? konzekvens lemarad?s lenne az) koncepci?kat belevizion?lni. Az A&TB egy ?r?k k?z?piskol?s bulizenekar, amely sohasem fogja teljesen elhagyni a gyerekbetegs?geit, mert akkor m?r nem is az Anna And The Barbies lenne. Ennek az eszt?tikai gyerekcip?nek mintegy szimb?luma lehet a bor?t? gimisen str?ber, keresett Delacroix-fricsk?ja. De mindezzel addig nincs semmi baj, am?g jobb lemezt k?sz?tenek, - kevesebb zavar? dallal ?s ideges?t? sz?veggel - mint az el?z?.

Kinek aj?nljuk: Azoknak, akik m?r am?gy is ezt hallgatj?k. (L?)

Teebs: Ardour

B

V?rakoz?sok: A hype k?l?nf?le g?pezetei kem?nyen dolgoztak, ?s siker?lt is el?rni?k, hogy m?ra v?gk?pp elfogadja a vil?g: az ?jsulis instrument?lis hiphop (nevezz?k most ?gy) els? sz?m? k?zpontja Los Angeles. Teebs azaz Mtendere Mandowa is itt ?l, ?s egy?bk?nt is a legendasz?mba men? Flying Lotus t?rsas?g?ba tartoz? fest? ?s zen?sz, r?ad?sul az ? kiad?ja, a Brainfeeder (Ras G, Samiyam, Lorn) jelentette meg ezt a bemutatkoz? lemezt - ez?rt eleve hatalmas ?rdekl?d?st keltett. M?g ?gy is, hogy kor?bban alig ismerte ?t valaki: els? minialbum?t ?tven p?ld?nyban jelentette meg ?s egy Los Angeles-i bulin osztotta sz?t; ezen k?v?l k?sz?tett n?h?ny remixet, illetve egy sz?ma szerepelt a st?lusir?nyzat egyik f? n?pszer?s?t?je, Mary Anne Hobbs Wild Angels c?m? v?logat?s?n.

Eredm?ny: ?rdekess?g, hogy Teebs fest?k?nt kezdte a p?lyafut?s?t - a bor?t?n is az ? k?pe l?that?. Ezzel p?rhuzamot vonva azt mondhatn?m, k?sz, kerek sz?mok helyett a zen?i ink?bb t?nnek egy darab v?szonra felvitt v?zlatoknak. Ez tal?n abb?l ad?dig legink?bb, hogy a t?ls?gosan loop k?zpont?ak. Sajnos a st?lushoz tartoz? albumok gyakori betegs?ge ez: a sz?mok sokszor csak egyetlen dobk?pletre vagy p?ld?ul egy hangmint?zott dallammenetre ?p?lnek. Itt is t?bbsz?r ?rezni, hogy egy-egy sz?mban t?bb ?tlet is elf?rt volna. Az album legf?bb hib?ja azonban a kontraszt hi?nya. B?r Teebs a hangulatot remek?l eltal?lta ?s meg is val?s?totta, egyszer?en hi?nyoznak a meglepet?sek: ha az els?, You've Changed c?m? kicsit jazzes, elvar?zsolva l?ktet? zene lep?rg?tt, m?r majdnem mindent tudunk az eg?sz albumr?l. Az Ardour mind a tizennyolc sz?m?t sz?tveti az optimizmus, mind ugyanolyan sz?tkent hangsz?nekkel dolgozik, ?s ?sszesen nagyj?b?l k?t ?temk?plet illetve temp? tal?lhat? itt. Pedig a hangulat adta volna, hogy ambientes ?tvezet?k ker?ljenek a lemezre, vagy ak?r house-os vagy jazzes kitekint?sek; egyetlen pr?b?lkoz?sk?nt tal?n a Lakeshore Ave-t lehetne eml?teni, azonban ez sem igaz?n el?g?ti ki a kiz?kkent?s ir?nti v?gyunkat. Meglep? ezen k?v?l, hogy az albumon ?sszesen egy darab zene van, ami nem instrument?lis: az album v?ge fele tal?lhat? Long Distance-ben?Gaby Hernandez ?nekel, ez azonban m?r t?l k?s?n ?rkezik ahhoz, hogy addigra ne unjuk meg a k?pletet. Az sem t?lz?s, hogy az albumnak egy?ltal?n semmilyen szerkezete sincsen: se eleje, se v?ge, a sz?mok tulajdonk?ppen ak?rmilyen sorrendben ?rkezhetn?nek, ?s az ?sszk?p mit sem v?ltozna.

Van azonban egy m?sik n?z?pont is, ami fel?l meg lehet k?zel?teni Teebs els? album?t. Ha ugyanis nem vizslatjuk nagy?t?val egyenk?nt az ?sszes sz?mot, akkor kider?l, hogy h?tt?rben, mondjuk egy napos d?lut?non t?k?letes al?fest? zene szinte b?rmilyen programhoz. A f?gg??gyas, naplement?s, gyakran euf?rikus hangulatr?l legink?bb Lone els?, Lemurian c?m? albuma juthat esz?nkbe: az is pontosan ugyanezt adta, m?gis, m?k?d?tt ?s vissza-visszat?rtem hozz?, ami?ta csak megjelent. Az Ardour gyakran zseni?lis l?ktet?se is remek?l elringatja azt, aki hagyja mag?t. Ha teh?t odafigyelve szeret?nk zen?t hallgatni, v?lasszuk ki az ?t kedvenc sz?munkat az albumr?l, az untig el?g lesz egyszeri alkalomra. Viszont ha csak s?ppedni akarunk a tr?pusi p?r?ban, akkor nyugodtan adagoljuk magunknak bivalyer?s nyugtat?k?nt az Ardourt utaz?skor, elalv?s el?tt, ut?n, k?zben.

Kinek aj?nljuk: Ny?ri naps?t?st hi?nyol?, ?lmodoz? hiphop-rajong?knak. (MA)

Glasser: Ring

B

V?rakoz?sok: A Glasser n?v a Cameron Mesirow-t takarja. A Los Angeles-i ?nekesn? m?v?szcsal?dba sz?letett, ?desanyja p?ld?ul egy nyolcvanas ?vekbeli new wave zenekar, a Human Sexual Response tagja volt (amelynek Jackie Onassis c?m? sz?ma minden magyar l?zad? tin?dzsernek ismer?s lehet). A Glasser els?, h?romsz?mos Apply c?m? ep-je - amely a legenda szerint rep?l?utakon, csup?n a GarageBand program seg?ts?g?vel sz?letett - m?g 2009-ben jelent meg, j? kritik?kat kapott, valamint az ?rdekes ?nekesn?knek kij?r? hype el?szele is el?rte Cameron Mesirow-t. Emellett term?szetesen megindult kezd? el?ad?kn?l k?telez? hasonl?tgat?s is, jelen esetben az ?sszes misztikus-m?v?szi ?nekesn? cit?l?sa. A legt?bb esetben Bj?rk nev?t eml?tik, de hasonl?tott?k Enya korai dalaihoz is a Glasser zen?j?t, ez ut?bbi az?rt ne riasszon el senkit.

Eredm?ny: Az ep c?mad? dal?val indul a most megjelent bemutatkoz? album is, nem v?letlen?l. Ez az egyszerre s?r?, s?t?t ?s m?gis felemel? sz?m mag?ban foglalja mindazt, ami?rt a Glassert szeretni lehet. Az alv?s ?s az ?brenl?t k?z?tti ?llapot - az ?nekesn? ?gy jellemezte dalainak hangulat?t. T?ny, a legt?bb meditat?v jelleg?: ink?bb hangulatfest?sk?nt szolg?l? hangszerel?ssel, visszhangos-f?tyolos ?nekkel ?s nagy ?v? k?rusokkal. Nappal nem is igaz?n m?k?dnek, ?teri liftzen?nek t?nnek a v?rosban vagy munka mellett hallgatva. Este vagy elalv?shoz azonban eg?sz m?s ?lm?nyt ny?jtanak, amely nagyj?b?l megfelel az ?nekesn? fenti meghat?roz?s?nak. Az egyes dalokat jellemz? k?l?nb?z? hat?sok - t?rzsi ?temek vagy ?pp t?vol-keleti dallamvezet?s - ellen?re is egys?ges marad az album hangz?sa, k?sz?nhet?en annak, hogy alapvet?en az ?nek domin?l. Szinte nincs olyan pillanat, amikor legal?bb egy leheletnyi ??? vagy ??? k?rus ne sz?lna a h?tt?rben.

Besz?llva az ?sszn?pi j?t?kba, a m?r eml?tett el?ad?kon k?v?l a Bat For Lashes, vagy - amikor Cameron szabadabban j?tszik a hangj?val - a francia ?nekesn?, Camille k?s?rletez?sebb sz?mai juthatnak esz?nkbe, illetve a School Of Seven Bells 2008-as els? lemeze, az Alpinism. Ez ut?bbi az?rt is t?nik j? p?ld?nak, mert ahogy ann?l a lemezn?l, ?gy a Ring eset?ben is hi?nyzik az igaz?n szuggeszt?v szem?lyis?g, az a m?lys?g - vagy ha ?gy tetszik: elborults?g -, amely az eur?pai p?lyat?rsakra ink?bb jellemz?. B?r igazs?g szerint ez?ltal k?nnyebben is hallgathat?. Negat?vumk?nt eml?thet? az is, hogy az alig negyven perces lemezen az?rt vannak kifejezetten unalmas, s?t kicsit semmitmond? dalok is, mint pl. a Treasury Of We vagy a Plain Temp. Persze az?rt remek pillanatok is vannak b?ven, ha direkt sl?gerek nem is. Az Apply-r?l m?r volt sz? kor?bban, de az album megjelen?s?t felvezet? single, a Tremel - melynek ?rdemes meghallgatni az Astronomer ?ltal k?sz?tett grandi?zus remix?t is - vagy ?pp a Fever Ray-t id?z? Mirrorage mind kiv?l? dalok, melyek seg?tenek elker?lni azt, hogy kiz?r?lag kellemes h?tt?rzenek?nt k?nyvelj?k el a Glassert.

Kinek aj?nljuk: Aki naprak?sz zen?kre szeret ?lmodozni. (DG)

sexyyy | 2010.11.03. 00:46 1
aki azt ?ll?tja, hogy eml?tett "lo-fi/dreampop/shoegaze/dallamos gar?zsiz?/experiment?lis pop-rock zenekarok" kicsit is jelent?sek egy sz?k, k?l?n?s ?semberekb?l ?ll? csoport tagjain k?v?l b?rkinek is, azzal sz?vesen elbesz?lgetn?k.
Playa | 2010.11.03. 06:02 2
Azt nem ?rtem igaz?n, hogy ezt az albumot mit?l soroljuk a hip-hop kateg?ri?j?ba. Nem tudom ?s nem is akarom beskatuly?zni, de szerintem sim?n experimental ?s k?sz. Mi m?s lehetne? Kiv?ncsi lenn?k a v?laszra.
pelogi | 2010.11.03. 12:58 3
Tefigyelj Bence! Ap?m hitte Sztevanovity Zor?n, Presser G?bor ? Sztevanovity Dus?n, Presser G?bor ?n is hiszek egy-k?t sz?p dologban, Hiszek a dalban, a dalban, a dalban. ?s ?n hiszek a v?ros zaj?ban, ?s ?n hiszek benne, s magamban. ?s ?n hiszek a mikrobar?zd?ban, ?s ?n hiszek a t?gul? vil?gban. ?s ?n hiszek a l?zersug?rban, ?s ?n hiszek az ezredfordul?ban. ?s ?n hiszek a kvadrof?ni?ban, ?s ?n hiszek a fegyver hal?l?ban. ?s ?n hiszek a foly?ban, s a h?dban. ?s ?n hiszek, hiszek, hiszek ap?mban. Sattaratta Nem lehet ez az eredetije a Vad Fruttik "Nem hiszek"-j?nek? De. Innen a nagy szavak.
Inkei Bence | 2010.11.03. 13:06 4
De, biztosan ez az eredetije. Ett?l m?g ebben a sz?mban sajnos ugyan?gy mesterk?ltnek hangzik a p?tosz.
Inkei Bence | 2010.11.03. 13:08 5
Ja, a sz?m linkje lemaradt: http://www.youtube.com/watch?v=2fT4c9Ae96o
csucsu26 | 2010.11.03. 18:24 6
Lehet hogy Neked mesterk?lt, de: 1. lehet hogy m?snak jelentenek valamit azok a szavak: az, hogy "nem hiszek a gy?r? erej?ben", mert p?ld?ul olyan gyerekkora volt... 2. r?ad?sul szerintem az sem rossz, hogy magyar (?s nem ak?rmilyen!) zen?szek hatottak r?juk
BerTolT | 2010.11.03. 19:11 7
#4 "Nem lehet ez az eredetije a Vad Fruttik "Nem hiszek"-j?nek? De. Innen a nagy szavak." A m?g nagyobb zene meg egy m?g nagyobb zenekart?l van: http://www.youtube.com/watch?v=_uJ5VKmx6F8
cedric | 2010.11.03. 22:35 8
a warpaint exquisite corpse ep-je fantasztikusan gy?ny?r? volt szerintem, pedig ?n gy?l?lni szoktam az ?teri csilingel?s? baroms?gokat, a fool-on nincs is j? sz?m egy se :D de akinek picit is bej?n, mindenk?pp hallgassa meg az ep-t, minden szempontb?l sokkal jobb
sexyyy | 2010.11.03. 23:21 9
ez a magnetic man t?nyleg milyen kibaszott ?zl?stelen. hihetetlen, hogy erre voltak k?pesek ezek az arcok.
blackswan | 2010.11.04. 11:35 10
Minden zenekarra hat valami, nem ?rtem, hogy mi?rt kell ezt minden?ron megfejteni a Vad Fruttik eset?ben.
Christopher Lambert | 2010.11.04. 11:49 11
#8: Igen, ez a sz?m is jobb lenne "megbaszn?lak mint ?llat" refr?nnel, egy?bk?nt meg ?kos sokkal profibban ny?lja a N?jnincsn?lzet, tanulhatn?nak t?le.
Nagy G?bor | 2010.11.04. 13:52 12
Elfogadom, hogy nem vagyunk egyforma v?lem?nnyel a Magnetic Man albumr?l ?s annak soksz?n?s?g?r?l, de az?rt k?rdezn?k/megjegyezn?k 1-2 dolgot... "A kritikusok m?r r?g t?ll?ptek a m?fajon,..." - pontosan melyik kritikusokra gondolt?l? "...eljelent?ktelen?des hat?r?n mozg? dubstep-h?ress?g,..." - hallottad Skream ?j album?t? "...a hat?rokat igyekeznek min?l jobban kit?g?tani, ?gy puh?tva a m?fajt, komolyabb mainstream sikerek rem?ny?ben" - pl. a The Bug c. sz?mnak nagyon mainstream-es a hangz?sa, nem? ;-) "...a lemez... sokszor igen mesterk?lt." - erre tudn?l p?ld?t is adni vagy fogadjuk el, hogy az ?s k?sz? Egy?bk?nt Anthem c. sz?m nincs a lemezen, csak Anthemic. El?re is k?sz?n?m a v?laszokat!
Sid? Zolt?n | 2010.11.05. 00:33 13
#13: komolykod? dubstep-tri? von?sn?gyessel az?rt el?g mesterk?lt, nem? http://www.youtube.com/watch?v=QXY_Z1L6EUU