ORIGO24 órakomment.huvidea[freemail]

Neg?des ?let. Magyar hiphop-lemezek

Inkei Bence | R?nai Andr?s | Moln?r Andr?s | 2011.01.30. 19:18|

Ism?t t?rleszt?nk valamit ad?ss?gainkb?l: n?gy lemez a magyar - mondjuk, hogy underground - hiphop vil?g?b?l. A Punnany Massif mindj?rt k?t lemeznyi anyaggal t?mad, ami annyira nem biztos, hogy j? dolog, ?s Zomblaze is lehagyhatta volna a lemeze v?g?t. Busa Pista f?szerepl?k?nt nem tudja elvinni a show-t, Cadik pedig Cadik.

Punnany Massif: Shenkick

A p?csi Punnany Massif hossz? sz?net ut?n jelentette meg a m?sodik lemez?t: legink?bb az?rt kellett ilyen sokat v?rni r?, mert a k?t mc k?z?l az egyik, Wolfie k?lf?ld?n dolgozott, ?gyhogy k?zben m?g a m?sik rapper, Rendben Man r?sz?r?l belef?rt Kotta n?ven egy wonky lemez is (err?l itt ?rtunk). K?zben az eddigi k?t dj, Zsiga B? ?s Stika mell? ?rkezett egy harmadik is, R-Nold szem?ly?ben, ?s v?g?l annyi ?j sz?m j?tt ?ssze, hogy nem is f?rt r? egy cd-re, ?gyhogy dupla lemezk?nt jelent meg, ?sszesen sz?z percben. A Punnany Massif m?r az els? lemez, a 2006-os K?rkork?p idej?n is hangoztatta, hogy t?volr?l sem csak a hiphop szc?n?b?l keresi a k?z?ns?g?t, ?s a Facebookon is a "hungaro trip pop" meghat?roz?st haszn?lja mag?ra, a Shenkick pedig sok mindenben igazolja is ezt.

P?ld?ul azzal, hogy a k?t mc egy?ltal?n nem tolja mag?t el?t?rbe: nem csak az?rt, mert a m?fajban megszokottakkal ellent?tben egy?ltal?n nem t?mj?nezik magukat, hanem mert gyakran a sz?vegel?s?k sem is nagyon emelkedik ki a mixb?l, ami tal?n azt is sugallja, hogy itt a zene is nagyobb szerepet kap ann?l, minthogy csak j? ritmusos alap legyen (egy?bk?nt Rendben Man a zen?b?l is kiveszi a r?sz?t a rappel?s mellett). A k?zrem?k?d?k k?z?l Beck Zolt?n ?s Tak?ts Eszter is a hiphopon k?v?lr?l j?ttek, ?s a hangmint?k pedig azt?n t?nyleg mindenhonn?t, divatos elektr?s hangz?s ugyan?gy van itt, mint a m?r az els? lemezen is el?ker?l? magyar n?pzen?s alapok. N?h?ny esetben ? ilyen a bulihimnusz, reggae-sen ugr?l? H?tv?gre ? nyilv?n az ortodox hiphop-rajong?k szerint m?r t?l is megy a m?faj hat?rain, de az legyen az ? bajuk, a lemeznek ez nem ?rt. Ami viszont igen, az a hossza: az ilyen t?m?nys?g? zen?b?l tal?n m?g ?tven perc is sok egyhuzamban, nem hogy sz?z, nyolc-t?z sz?m ut?n menthetetlen?l f?rasztani kezd a Shenkick, ?s t?volr?l sincsenek rajta n?lk?l?zhetetlen darabok.

Pedig egy er?s album sim?n kij?nne a jobb dalokb?l: a m?r eml?tett H?tv?gre, a Eurythmics-f?le Sweet Dreams alapjait kik?lcs?nz? Antika, a G?l M?t? opera?nekest is felvonultat? Harm?nia vagy a Cseh Tam?s el?tt tisztelg? Cs?nded vagyok miatt m?r meg?ri v?gighallgatni a lemezt. Wolfie ?s Rendben Man sz?vegei is t?bbnyire rendben vannak, b?r n?ha elragadja ?ket a h?v, ?s akkor a p?tosz sem ?ll messze t?l?k, n?ha pedig azokra a komolykod? huszon?vesekre eml?keztetnek, akik b?szk?nt bizonygatj?k, hogy fogalmuk sincs, ki az a Gy?zike. Ha viszont nem a nagy megfejt?sekre t?rekszenek, ?ltal?ban szellemesek, ak?rcsak a Punnanyt?l m?r megszokott bev?g?sok t?v?filmekb?l ?s r?gi t?ncdalokb?l. Az egy?ttes most v?gk?pp meg is szil?rd?thatja a hely?t a legn?pszer?bb magyar hiphop form?ci?k k?z?tt, ami teljesen meg?rdemelt, de legk?zelebb sz?z percet m?r nekik sem fogjuk eln?zni. B (IB)

Busa Pista: Gy?m?ntfater

Busa Pista, uramisten, 17 ?ve van a p?ly?n, ?gyhogy m?r ?pp ideje volt a saj?t lemeznek. Az okt?berben megjelent?Gy?m?ntfater nem meglep? m?don el?g nagyra n?tt: brutt? 27 sz?m, 65 perc. Ingyen let?lthet? az Irie Maffia honlapj?r?l (ez a zip-f?jl), vagy ak?r sz?monk?nt a Soundcloudr?l; limit?lt p?ld?nysz?mban cd-n is megjelent. Az alapokat Faktor, Ozon, Busa, Dermot, Jumo Daddy, Future, Ern? Minim?l ?s Szeki k?sz?tette - ?s t?nyleg alapok, sz?monk?nt egy-k?t j? ?tlettel, amik hagyj?k ?rv?nyes?lni a rappert ?s vend?geit (Ponza, Az?r, Kemon, Sena, Bobakrome, JZA ?s Zomblaze). A nyit? Akci? morcoss?ga megt?veszt?: ink?bb visszafogott, f?leg jazzes darabok vannak itt, egy r?sz?k ink?bb a hangulatfest? mint?kra ?p?t, m?sok jobban el?t?rbe tolj?k a hangszereket; az ?temek k?z?tt standard b?logat?s ?s ravaszabb is tal?lhat?. Hallhat? egy-k?t m?r-m?r sl?geres ?s l?gy sz?m is, illetve a hiphop k?l?nf?le aranykoraira visszatekint? nosztalgi?z?sok. A lemez v?ge fel? van egy-k?t kitekint?s m?s ir?nyokba: ide ker?lt a Nem Mind1, a Mos?MedveM?d sz?rre?li?ja, a Bounce Your Head dancehallja, a h?ly?sked?s Olaszt Ettem egyenes Jenny From The Block-id?zete (ami ?tt?telesen Enoch Light- ?s Boogie Down Productions-id?zet is), a What If R&B-je. Mindezek az?rt kiadnak egy kell?en egys?ges lemezt, f?leg mert az alapok t?nyleg csak a k?s?retet biztos?tj?k.

A f?szerepl? Busa Pist?t sokfel? hallhattuk; a siker?t annak k?sz?nheti, hogy j?l hoz egy figur?t: ? kedves, p?rg? nyelv? mack?, aki akkor is ink?bb cuki, amikor k?romkodik vagy a lemez elej?n bejelenti, hogy "a rapst?lusod v?gre visszat?rt a kem?nyre" (Akci?). Ha egy-k?t versszakban jelenik meg mondjuk egy Zuboly- vagy Irie Maffia-sz?mban, akkor azt sim?n elviszi a figura ereje ?s rokonszenvess?ge; ha viszont egy ?r?n ?t f?szerepet kap, akkor bizony oda kell figyelni a sz?vegre, ?s h?t ez a lemez nagy baja. Nem is az a gondom, hogy a sz?mok t?bbs?g?n?l egyszer?en fogalmam sincs, hogy mir?l sz?lnak (val?sz?n?leg ink?bb fel sem k?ne tenni ezt a k?rd?st); tal?n m?g att?l is el tudn?k vonatkoztatni, hogy a sz?viccek engem nem sz?rakoztatnak annyira, mint Bus?t. Hanem az a baj, hogy a r?m-, sz?vicc-, alliter?ci?-, sz?tagsz?m-k?nyszer (?s egyebek) egyszer?en h?lyes?geket eredm?nyeznek. Egy sor sincs, amire azt mondan?m, hogy na ez j?; nagyon kev?s olyan, ami egyszer-k?tszer m?g szellemesnek t?nhet; ellenben iszonyatos mennyis?g?, amire nem tudok m?st mondani: egyszer?en rossz.

Egy nagyj?b?l v?letlenszer?en v?lasztott p?lda: "A sok j? l?nyt cs?koln?m / dokkoln?m j?form?n" (Tesztrepp). Ennek, hogy "j?form?n", egyszer?en semmi ?rtelme nincs, s?t, ami ?rtelme van a soroknak, azt is t?nkreteszi; egyetlen oka van annak, hogy ideker?lt, hogy az ?-o-? mag?nhangz?k vannak benne - pedig az?rt enn?l j?val t?bbre volna sz?ks?g. Van, hogy a sz?j?t?koz?son t?l valami mondanival?t is kisejthet?nk a sz?vegb?l, de tal?lni persze nem lehet, csak valami hom?lyos sz?nd?kot, amit fel?l?r a r?mk?nyszer: "Ha sz?ks?ged van a vigaszra / akkor nem vagy mihaszna" (What If) - mihaszna?!? Vagy: "Harminchat ?vesen el?rte a v?ge / F?j? az eml?ke a m?ltba n?zve" (A Men?) - nah?t, sz?val nem a j?v?be n?zve f?j? az eml?ke!?! R?ad?sul m?g ha j? r?mek lenn?nek, de rengeteg ilyennel tal?lkozhatunk, hogy: "Szav?val r?meket sz? / al?zat sincs, sem erk?lcs" (Busa P?); "Ihlet m?g van / Sz?vem m?g hajt / Itt egys?g van / R?mem sz?tcsap" (Sz?fos? mese). Sz?veg?t tekintve (?s egy?bk?nt zen?j?ben is) m?g a legjobb sz?m a Nem Mind1, mert az ugyan olyasmikkel van tele, hogy nem mindegy, hogy "kicsapong?s vagy picsakong?s"; "szar mellett s?rni vagy s?r mellett szarni" stb., stb., stb. - de itt legal?bb fel sem mer?l, hogy ez infantilis h?ly?sked?sn?l t?bb lehetne. Annyira j?l esik a Sz?fos? mese, ahol Ponza ?gy mondja azt, hogy szigetszentmikl?si, hogy "sziget / szentmikl??si", ?s ez m?gis t?k j?, ahelyett, hogy vacak lenne. Sajnos a marad?kra pont a ford?tottja igaz, pedig az alapok sim?n megvoln?nak egy j? lemezhez. C (RA)

Zomblaze: Szintetika

Zomblaze, a Budapest ?s Ny?regyh?za k?z?tt ing?z? dj-producer bemutatkoz? lemeze tavaly tavasz ?ta t?lthet? le, akkor volt?r?la sz? itt r?viden, de meg?rdemel t?bbet is; mintha lett volna sz? arr?l, hogy lesz majd fizikai form?tumban is, de ?gy t?nik, nem lett. Pedig a 15 sz?mos, 50 perces lemez els? fele gyakorlatilag hib?tlan. Baromi s?lyos ?temek, ugyanennyire s?lyos basszusok ?s alig valami m?s: n?mi szinti ?s mint?k, nyikorg?sok ?s z?rg?sek, free szaxofon, a sz?mok nagyj?b?l fel?ben sz?vegek - de ebb?l a sz?mszer?en kev?s dologb?l nagyon s?r? ?s er?s dolgot rak ?ssze Zomblaze, ami r?ad?sul ?gy s?t?t, hogy k?zben a h?z?sr?l sem feledkezik meg, m?g akkor sem, amikor majdnem k?oszba fordul. A hiphop s?lyosabb ?s k?s?rletez? v?ge mellett benne vannak a (poszt)indusztri?l elektronika ?s a s?t?t drum and bass tanuls?gai is (ink?bb, mint a dubstep?); a szab?lytalanul szab?lyos, megakad?-elindul? Turbina (feat. Eck? ?s Funktasztikus) pedig ak?r apokaliptikus wonky is lehetne, ha volna ilyen.

K?r, hogy a lemez m?sodik fel?ben m?sfel? kalandozik a zene: a jamaic?z? Blazin' (feat. Kemon), a jazzhangmint?s hiphop Lindi Skit ?s a gyakorlatilag szab?lyos jazz + hiphop-alap KR (feat. Ponza) rendesen megcsin?lt, de nem t?l ?rdekes sz?mok; a Streb (feat. Bobakrome) m?r izgalmasabb, mondjuk, hogy kiforgatott G-Funk. Hi?ba t?r vissza a v?g?n a kor?bbi basszusneh?z ?s s?t?t, b?r most m?r egy?rtelm?en hiphoposabb vil?g, a lemez m?sodik fele sz?tesettebb. Tov?bb? k?r, hogy ezen a lemezen is t?bbsz?r leh?zz?k a sz?vegek a nagyszer? produceri munk?t. Ha elvonatkoztatunk ezekt?l, akkor rendben vannak a rapperek, hozz?tesznek a hangulathoz (f?leg Ponza, ahogy a KR-ben roppant laz?n dum?lgat); a sz?vegek k?z?tt viszont sz?mos olyan van, ami nagyon k?nos. "Szenvednek a n?pek / cs?ny?k ?s szeg?nyek / Sz?mukra az ?let / m?r nem lesz neg?des" (Metropolis feat. Busa); "?m?lj?n a fejetekre egy t?ska tacsk? kaks?" (Turbina feat. Eck? ?s Funktasztikus). A lemez els? fele azonban van annyira er?s, hogy ?sszess?g?ben kij?jj?n a B+. (RA)

Cadik: Travel Agency

A 2008-as Basic c?m? albuma ?ta hallgat? dj-producer tavaly decemberben megjelent ep-je, a Travel Agency legnagyobb baja, hogy tulajdonk?ppen Cadikot hallhatjuk rajta a legkev?sb?. T?ls?gosan a h?tt?rbe szor?tja mag?t a tem?rdek k?zrem?k?d?h?z k?pest, ?s mintha ebb?l az asszisztensi szerep?b?l akkor sem tudna kil?pni, amikor egy zene csak r?la sz?l. A kislemezen k?t instrument?lis sz?m is van, de sajnos azok alatt is k?nny? elkalandozni. Az egyik a nyit? Melong, ami mindenf?le megr?z? pillanat n?lk?l lep?r?g: hangulatos n?i vok?l, visszafel? lej?tszott dallamok, sztenderd dobok ?s gyeng?d basszusok k?s?rik az utunkat, de m?s nemigen t?rt?nik. V?g?lis egy j? k?z?putas bevezet? zene m?g lehetne, ha kifejezetten er?s sz?mok k?vetn?k. A m?sik intrument?lis darab, a Soulshaker szint?n olyan hat?st kelt, mintha csak egy ?tk?t? lenne: az ?temek, a hookok, a szintetiz?torhangz?sok ?s a t?m?k sem el?gg? karakteresek ahhoz, hogy hosszabb ideig eml?kezz?nk r?juk.

A hat sz?mb?l kett?n Black Milk ?s Elzhi m?k?dik k?zre. Az els?t, a Let It Free-t feszengve ?l?m v?gig, mert olyan, mintha egy 2 m?sodperces loopot p?rgetn?k oda-vissza h?rom percen kereszt?l; r?ad?sul meglep? m?don a k?t tengerent?li rapper sincs itt a helyzet magaslat?n. A No Stoppin' viszont, ami szint?n el?gg? lecsupasz?tott ?s t?ls?gosan loop-k?zpont?, valami?rt eg?sz j?l m?k?dik. Az ep legjobb hangz?s?t azonban a Relax (feat. Dynamite MC) hozza, ahol enyh?n f?mes kong?s?, igazi h?romdimenzi?s szintetiz?torok has?tj?k az ?temeket. A z?r? sz?m pedig egy neo soulos szerelmes dal Stacy Epps ?nek?vel, ahol szint?n nem Cadikon van a hangs?ly. Az ?nekesn? hangja, a j?l kital?lt dobok ?s az a p?r zongorale?t?s viszont elviszi ezt a sz?mot, ?gy az ep kellemesen z?rulhat.?A Travel Agency?j? ir?nyba indul a f?mes hangz?s?val ?s a n?ha eg?szen Nosaj Thing-szer??szintetiz?toraival, de tal?n jobban siker?lt volna, ha Cadik?kev?sb? merev ?s n?ha hagyja elszabadulni az indulatokat ?s belefeledkezik?egy-egy t?m?ba. B- (MA)

Buzi Gyuri b?csi | 2011.01.31. 15:33 1
Busa Pista istenem.. Vajon l?tezik n?la er?ltetettebb arc a honi hip-hop mez?nyben? ?rdemes visszaid?zni azt a bizonyos irie maffia interjut, az ott elhangz? freestyle cs?kev?ny mindent elmond
Steve | 2011.01.31. 17:37 2
Massif ?s Cadik, v?gre sz?nvonalas magyar bor?t?k!!! Nem lepne meg ha nem itthoni figura csin?lta volna, mint pl az Unbending Trees bor?t?t is.
eyto | 2011.01.31. 19:37 3
2 - pedig: www.lajosedit.com ... ?s cadik? t?nyleg nagyon sz?p!
Steve | 2011.02.01. 20:53 4
ez az! hal?lba az ?njel?lt tehets?gtelen k?z?pszer? "let?lt?ttemaphotoshopotm?rgrafikusisvagyok" cs?k?kkal.