ORIGO24 órakomment.huvidea[freemail]

L?lekt?l l?lekig, kanyarg?s utakon - James Blake, How To Dress Well ?s Bilal lemezei

R?nai Andr?s | 2011.02.12. 19:05|
C?mk?k: nagylemez

James Blake els? nagylemez?r?l m?r akkor tudta mindenki, hogy id?n az eg?sz vil?g err?l fog besz?lni, amikor m?g meg sem jelent. Alaposan kielemezz?k, csak?gy, mint a How To Dress Well ?terien z?g? tavalyi bemutatkoz?s?t, valamint Bilal kilenc ?v ut?n megjelent nu soul-album?t. K?z?s benn?k, hogy ?gy ?rnak ?rzelmes, felt?rulkoz? dalokat, hogy k?zben ?jra?rtelmezik az R&B, a soul vagy az ?nekes-dalszerz?i hagyom?nyt.

A zen?t sok nagyszer? dologra lehet haszn?lni; az egyik legnagyszer?bb az, amikor a zen?sz legbens?bb, legm?lyebb ?rzelmeit fejezi ki a dalban, mi, hallgat?k pedig ?t?rezz?k ezeket mint saj?tjainkat, esetleg ak?r ?gy, ahogy kor?bban soha. Persze az kifejez?snek bevett form?i, saj?t m?fajai is kialakultak. A soul (m?r a neve is!); az R&B-ballada; az egy sz?l mag?ban, mez?telen l?lekkel a k?z?ns?g el? ?ll? ?nekes-dalszerz? stb. stb. Vagy olyan megold?sok, mint a felsz?rnyal? vagy elcsukl? hang, vagy a f?rfiakn?l a magas, falzett ?nekl?s, ami egyr?szt lehet nagyon is mesters?ges, m?sr?szt pedig ?pp az?rt, mert az ?nekes elhagyja a biztons?gos z?n?t, lelke lemeztelen?t?s?t is jelezheti.

Persze az, hogy ?rzelmeinket valamely bevett form?t haszn?lva fejezz?k ki, nem mond ellent annak, hogy azok ak?r a legbens?bbek ?s legm?lyebbek legyenek (p?ld?ul: a h?zass?g nem a szerelem ellent?te) - m?gis, olykor ?gy t?nhet egyeseknek (teljes mozgalmaknak vagy mag?nyos romantikusoknak), hogy de. Hogy egy friss p?ld?t mondjak: R. Kelly legut?bbi, 2010 legv?g?n megjelent lemez?n (Love Letter) elhagyta a basz?s tematik?t ?s a soul hatvanas ?vekbeli aranykor?hoz t?rt vissza, sz?p ?rzelmes dalokkal - csak ?ppen a forma sz?momra eltemeti az ?ll?t?lagos ?rzelmeket, annyira, hogy egyszer?en k?ptelen voltam v?gighallgatni (pedig biztos j? kis poplemez, legal?bbis a kritikusok nagy r?sze ezt ?ll?tja). Az al?bbi h?rom lemez, ak?rmilyen k?l?nbs?gek legyenek is k?z?tt?k, mintha tudatosan vagy ?ntudatlanul valami olyasmib?l indulna ki, hogy a megszokott form?kat nem egy az egyben felhaszn?lni, de nem is elker?lni kell, hanem elt?r?teni, ?nmagukb?l kiford?tani, saj?t k?p?nkre form?lni - ?s ?gy lehet a legm?lyebbre hatolni. A kiindul?pontok hasonl?ak, az, hogy mi j?n ki bel?l?k, m?s ?s m?s; ?s a hallgat?i ?lm?nyeim is m?sk?nt alakult, ahogy viszonylag sok id?t elt?lt?ttem mindegyikkel.

A How To Dress Well, aki egy ember, ep-kbe gy?jt?getve rakosgatta ki sz?mait blogj?ra (volt is itt r?la sz?), ?gyhogy az internet r? is harapott a nagylemezre (aminek megjelen?se ?ta az ingyenzen?ket leszedte a kis kapitalista); de aligha val?sz?n?, hogy a blog- ?s kritikai vil?gon k?v?l, sz?lesebb k?rben ismertt? lesz, hacsak valaki nem ad neki sok p?nzt egy nagy st?di?ra, ?s ennek hat?s?ra nem kezd sz?p tiszta dalokat ?rni - rem?lem, nem. A Love Remains els? n?h?ny hallgat?s?nak ?lm?ny?t a megsz?lal?s furcsas?ga domin?lja. ?rz?kelj?k, hogy Tom Krell a k?zelm?ltbeli (nem a legfrissebb, de nem is a klasszikus) R&B-b?l indul ki, de a ballad?kat vagy a k?z?ptemp?s majdnem-t?ncos dalokat effektek al? temeti: falzettes ?nek?t, a szintiket, zongor?t zengeti, visszhangos?tja, elny?jtja ?s szanasz?t maszatolja. Van, hogy valami amorf, ?terien lebeg? z?g?sba fullad bele az eg?sz (Escape Before The Rain); van, hogy az ?lland? alapzaj ?sszes?r?s?dik, feltolul ?s eltorzul (You Won't Need Me Where I'm Goin', Date Of Birth). Olykor kapunk egy-k?t t?maszt?kot: k?nnyen megragadhat?, ism?tl?d??dallamot (Can't See My Own Face), ism?tl?d? git?rmot?vumot (Lover's Start), vagy ritmusszekci?t - de ez is olyan, mintha a szomsz?db?l sz?r?dne ?t, vagy csak elv?kony?tott dobok (My Body), vagy csak valami tompa puffog?s (Ready For The World, Walking This Dumb) marad bel?le. M?skor viszont majdnem teljesen elt?nnek a dal k?rvonalai a tomp?n f?nyl? lo-fi k?dben (Suicide Dream 1 & 2).

A lemezzel t?lt?tt id?m k?vetkez? szakasza meglep? m?don az volt, hogy hirtelen mintha elt?nt volna a sok furcsas?g: maradtak a meztelen dalok, egy fiatal f?rfi, aki megt?rt lelk?t ?teri sz?ps?g? dallamokban ?nti ki, amik, nah?t, nemcsak meghat?k, hanem nagyon is f?lbem?sz?k. Itt v?lt ?rz?kelhet?v? az, amir?l fent sz? volt: mintha (k?zvetlen t?m?ja, az ?rzelmek mellett) arr?l is sz?lna a lemez, hogy ehhez az ?szintes?ghez, mez?telens?ghez kereszt?l kell v?gni az akad?lyokon, amiket a kifejez?s el? a megr?gz?tt form?k ?ll?tanak. Nem kell ?ket lerombolni, de sz?t kell m?lasztani, hogy nagy nehezen el?b?jhasson al?luk a l?lek.

De nem ez a v?gs? sz?: a Love Remains hallgat?s?nak harmadik szakasz?ban v?g?l ?ssze?llt minden: imm?r nem kell "kereszt?l v?gni" semmin, kider?lt (m?rmint most m?r ?gy hallgatom), hogy ezek a dalok pont ?gy, ebben a form?ban dalok, mondhatni minden sz?pen ?sszeszerv?lt. Mik?zben ez azzal is j?rt, hogy m?r nem hat meg annyira: sz?p, j?l esik hallgatni, de nem ?rzem azt a k?sztet?st, mint kor?bban, hogy ?jra meg ?jra el?vegyem. F?lre?rt?s ne ess?k, nem tartom t?lz?snak az el?kel? helyez?st, m?g most is sim?n A-.

Bilal lemez?hez majdnem pont ford?tott ?t vezetett. Az itt t?rgyaltak k?z?l messze ez kapta a legkevesebb figyelmet. Bilal Sayeed Oliver p?ly?ja ugyanis meglehet?sen saj?tos. Elismert ?nekes a nu soulban ?s a hiphopban (Dr. Dre, J. Dilla, Jay-Z, The Roots, Erykah Badu, Common, a Clipse stb. producereltek neki vagy k?rt?k fel ?nekesnek); els? lemeze, a 1st Born Second 2001-ben jelent meg, a m?sodik pedig soha, mert kisziv?rgott, a kiad? meg azt mondta, akkor m?r minek. A tavaly szeptemberi, igazi m?sodik lemez, az Airtight's Revenge teh?t kilenc ?vet v?ratott mag?ra. Aki hallotta, ?ltal?ban szerette, de ezzel sem siker?lt kit?rni a nu soul viszonylag sz?k k?r?b?l. (Nem hiszem, hogy "Urban/Alternative" Grammy-jel?l?se sokat v?ltoztatna ezen.)

Igaz, ezt nemcsak azzal magyar?zhatjuk, hogy a vil?g a talmi csillog?st isten?ti a val?di ?rt?k helyett, hanem azzal is, hogy els?re nem is igaz?n nagy sz?m ez az album; tal?n nem is fektettem volna bele sok id?t, ha nem lettem volna ott a tucatnyi ember k?z?tt a koncertj?n az A38-on. Mintha Bilal nem nagyon mer?szkedne messze a biztons?gos k?z?pt?l: l?tsz?lag a k?z?ptemp?s, kicsit, de nem nagyon feldobott dalokt?l a k?nnyed szomor?s?gig terjed az ?rzelmi sk?la, a k?s?ret pedig a (n?ha finoman wonky) hiphopt?l a szab?lyos ballad?kig ?s musicales hangszerel?s? nagy(obb)szab?sig. Egyed?l Bilal hangja az, ami r?gt?n hallhat?an sz?les tereket j?r be: nem v?letlen?l keresett ?nekes, hiszen k?nnyed?n ugr?l a m?ly f?rfiass?gt?l a falzettig; ha akarja, b?rsonyos, ha akarja, ?les (?s furcsa m?don nem is a magas, hanem a k?z?ps? regiszterekben n?ha eg?szen n?ies) - mik?zben v?gig karakteres, ?s persze nagyon is ?rzelmes.

Aki belehallgat a sz?mokba, l?tja, mi?rt is volt olyan meglep?, amikor egyszercsak ?szrevettem, hogy ezek az ide-oda ugr?l?, t?lbonyol?tottnak t?n? dallamok a f?lembe m?sztak: hogy gyakorlatilag tudom k?v?lr?l a lemezt. Az igaz?n nagy meglepet?s azonban akkor ?ri a hallgat?t, ha odafigyel a l?tsz?lag t?nyleg csak k?s?retet szolg?ltat? hangszerekre: eg?szen elk?peszt? dolgok t?rt?nnek ott. A legjobb le?r?s az, hogy formless floating funk: tele van funkkal, de a stabil form?k elmos?dnak, a h?z?s vagy lass?z?s sim?n ?sszef?r valami eg?szen saj?tos lebeg?ssel is. ?s rengeteg minden t?rt?nik. A cs?cspont, az All Matter nemcsak az egyik legszebb dal, hanem valami eg?szen elk?peszt?en k?vethetetlen benne a dob. Annyira, hogy ha erre koncentr?lunk, el is vesz?tj?k a t?bbi r?szletet: azt, ahogy a hipnotikusan minimalista git?r feld?sul tov?bbi, imm?r l?gyabb git?rokkal, finoman z?g? szintivel, bugybor?kol?ssal, h?rf?val. A Restart ?gy alkalmazza az "ugyanazt egyre s?r?bbre t?ltve ism?telj?k" bevett (rockos) fel?p?t?st, hogy ezt egy?ltal?n nem nyomja a hallgat? arc?ba: szinte ?szrev?tlen?l emelkedik eg?szen magasra. A Robots ravaszul laza (a Sa-R?t id?z?) funkja a v?g?n egy v?lt?ssal - ami els?re csak egy bridge-nek t?nik - valami eg?szen val?sz?n?tlen soul-softrockba fordul, ?rszintivel ?s robottapssal. A Levelsnek olyan az alapzaja, hogy az egyszeri chillwave-rajong? csak zavartan kapkodja a fej?t. A Think It Over kedves blues-hiphopnak indul, amibe ?gy l?pnek be ?jabb ?s ?jabb hangszerek, ?gy lesz eg?szen a bonyolults?gig ?sszetett, hogy pofonegyszer?s?g?t is meg?rzi.

Nem is az a legnagyszer?bb, hogy minden sz?m tele van ilyen baromi laz?n el?vezetett hangszerel?si, ritmikai stb. truv?jokkal; nem is csak az, hogy a nu soul m?faj(ok)at milyen szeretettel ?s alaposs?ggal dekonstru?lja Bilal - hanem hogy a sz?mokra nem lehet egyszerre figyelni mint a k?nnyed szomor?s?g, k?nnyed vid?ms?g k?z?tt mozg? ?rzelmes dalokra ?s mint nagyszer? zen?szi teljes?tm?nyekre. Ha elsodor az ?rzelem, a k?s?ret visszah?z?dik; ha a dobra koncentr?lsz, m?r nem egy dalt hallasz; mindk?t szinten m?k?dik, csak soha nem egyszerre. Pont ford?tva van teh?t, mint a How To Dress Welln?l: ami el?sz?r t?lzottan is k?nnyen feldolgozhat?nak t?nik, az v?g?l nem ?ll ?ssze. ?s pont emiatt m?k?dik igen hossz?t?von a lemez, emiatt ?lm?ny ?jra meg ?jra meghallgatni; egy rejtett remekm?. A

Sok szempontb?l James Blake is ide tartozik, b?r ? a m?sik k?t el?ad?n?l m?r most h?resebb. N?gy ep-je olyan sikert aratott, hogy bemutatkoz? nagylemez?t major kiad? jelentette meg; r?ad?sul el?re meg lett mondva, hogy r?la fog sz?lni 2011 (eleje legal?bbis), ?s ha ezt el?g sokan megmondj?k, akkor ?gy is lesz. Az el?gg? val?sz?n?tlennek t?nik, hogy a nagy ?zleti robbant?s is meglegyen, b?r manaps?g m?r ki tudja - de legal?bb abban b?zhatunk, hogy a magyar kereskedelmi ad?kat nem fogja bevenni. Kor?bban is azt csin?lta, hogy posztdubstepk?nt le?rt, ravaszul kattog?-z?g? elektronikus zen?j?be ?rzelmeket vitt, de ezek?rt f?leg R&B-mint?k, illetve megkezelt zongora felelt. Az ?nmag?r?l elnevezett nagylemezen viszont James Blake ink?bb az ?rz?keny, sebzett lelk? dalszerz?-?nekesek hagyom?ny?t folytatja ?s pr?b?lja meg ?j alapokra helyezni. M?rmint f?leg t?nyleg az alapokban van itt az ?jdons?g: effektezett zongorafutamok, fur?n zeng? szintik, kopog?, kattog? ritmusok, esetenk?nt gyomorrenget? basszusok - meglehet?sen kev?s eszk?zt haszn?l, j?l kim?rve, hogy amikor sok lesz, akkor az hasson. M?sik tr?kkje, hogy hangj?t, ami nem t?l k?l?nleges, de ?gyesen ugr?l vele az elcsukl? megsebzetts?gt?l a falzettig, b?tran ?sszeereszti az Autotune-nal. M?rmint nem maga az Autotune-haszn?lat a b?tor dolog, hanem az, hogy a mesters?gess?g (?s tal?n a magamutogat?s) szinon?m?j?v? lett elj?r?st ilyen szem?lyes dalokban meri haszn?lni.

A mind?ssze 38 perces lemezen tal?lhat? n?h?ny igaz?n nagyszer? pillanat, ahol a kev?sb?l sok minden ?sszej?n. A kom?tos, furi kattog?ssal ?s cs?sz?s z?g?ssal megbolond?tott Unluckban a legjobb az Autotune: ahogy megremegteti a hangj?t, az majdnem olyan, mintha megbicsaklana az ?rzelmek s?ly?t?l, de k?zben persze nyilv?n nem olyan, ?s ez izgalmas. A cs?cspont The Wilhelm Screamben az, ahogy a szomork?san k?nnyed ?neket egyre jobban elnyelik a zeng?-z?g? szintik, ahogy egyre ink?bb elmer?l a v?z alatt a dal: t?k?letes fokoz?s. Az I Never Learnt To Share-ben az a j?, ahogy az eleinte csak finom h?tt?rharm?ni?kat szolg?ltat? szinti egyre er?s?dik, a kattog? ritmus egyre s?r?s?dik, majd hirtelen mut?ns, v?nszorg?v? lass?tott rave-be fordul az eg?sz. A Feist-feldolgoz?s Limit To Your Love-ban sokadszorra is ugyanolyan ?r?m?t okoz, ahogy a klasszikus zongor?s l?lekki?nt?sben egyszer csak megremeg a basszus. Van n?h?ny nem nagyszer?, de el?g j? megold?s (a Why Don't You Call Me-ben a megt?r?, hirtelen elhallgat? ?nek ?s zongora); a z?r? Measurements gospelje ?s b?n?cska szintik?s?rete pedig egyszer nagyon j?nak t?nik, m?sszor meg rossz viccnek. Viszont egy ilyen r?vidke lemezen kifejezetten bosszant?ak az ?resj?ratok (a k?t Lindisfarne; a Give Me My Month, amir?l nem lehet, hogy ne Antony jusson eszembe, azt?n meg az, hogy hol van ez t?le); vagy az olyan j?nak ?g?rkez?, de ellaposod? darabok, mint az I Mind, amiben van Popcorn-puttyog?s, kattog?s, egy?b j? kis dolgok, csak ?ppen a v?g?n Blake ?gy temeti el egyre jobban a hangj?t az effektek al?, hogy ezzel az ?rzelmi t?lt?st is kivonja a sz?mb?l.

Ezzel k?zel ker?lt?nk ahhoz, hogy mi is a legf?bb gond a James Blake-kel: hogy v?gs? soron az?rt m?giscsak tr?kk?k vannak benne; a legt?bb ink?bb j?, mint rossz, de azok is csak tr?kk?k maradnak. A legjobb pillanatokat lesz?m?tva ?gy t?nik, mintha k?v?lr?l aggatta volna r? ?ket a dalokra, hogy ?rdekesebb? tegye ?ket, mert v?gs? soron m?gsem b?zott benn?k (vagyis mondhatjuk: mag?ban). Ebb?l az is k?vetkezik, hogy a lemez v?g?lis hamar kiismerhet?, ?s ezut?n m?r nem marad benne sok minden, amik miatt ?rdemes volna visszat?rni hozz?, csak a legjobb pillanatok. Mindezzel egy?tt ?rdemes az?rt meghallgatni, m?g akkor is, ha eltekint?nk att?l, hogy "2011 r?la fog sz?lni"; ?s sim?n benne van, hogy ak?r a k?vetkez? lemez, ha ki?rleli, ha ?ssze?rik, nagyon j? lesz. B

James Blake ?gyes; a How To Dress Well okos, de ezt az okoss?got fel?l?rja, megsz?ntetve-meg?rzi az R&B-rajong? h?l?szoba-trubad?r lelkesed?se ?s ?rzelmess?ge; Bilal zen?je m?ly?n pedig valami ?szt?n?s zsenialit?st ?rezni, ami ?thatja a legbonyolultabb m?faji (de)konstrukci?kat is. Ebben a t?rsas?gban sajnos az ?gyes fi? h?zza a legr?videbbet.

cszn | 2011.02.15. 13:58 1
J? cikk, j? lemezek. K?szi Bandi! :)
tomkin | 2011.03.27. 22:52 2
szia,teljesen jo a cikk,ertem is mire gondolsz james blake-kel,kapcsolatosan,de....azt gondolom hogy teljesen mashogy operal,mint a masik 2 eloado,...szerintem blake hangja a zeneben,igazandibol 1 hangsav,ugyanolyan mint a dob,effktek..stb nem arra epiti a zenet,illetve hogy nemgondolom hogy hatasvadasz,egyszeruen hangk?nt kezeli a hangj?t..torzitja stb..teljesen egyedi amit csinal,.(m?r nem teljesen sajnos)...vannak hasonlok mount kimbie stb..de az els? 4lp je megunhatatlan,?s sok sok kiadatlan zeneje is fantasztikus...bar az igaz hogy az album kisse gyengecske,de ?sszesegeben kivalo el?ad?.(?l?ben is)..bar kinek,mi...de ?r?l?k a cikknek,nagyon aktualis.:)es nagyon j?..