ORIGO24 órakomment.huvidea[freemail]

V?ros a S?ndor-palot?ban - Liars, Beach House ?s Grinderman az ATP-n

Hegyvid?ki B?la | 2011.07.27. 23:40|
C?mk?k: zene

Az angolsz?sz alternat?v zenei fesztiv?lsorozatok kir?lya, az All Tomorrow's Parties a j?lius 23-i h?tv?g?n a Portishead kur?torkod?s?val kisv?rosnyi embert?meget megmozgat? k?tnapos esem?nyt szervezett. A helysz?n ez?ttal a londoni Alexandra Palace volt, ami egyr?szt bazi ?ri?si, m?sr?szt bazi r?gi, r?ad?sul olyan bazi h?res zenekarok j?tszottak itt a rockzene h?skor?ban, mint a Pink Floyd ?s a Led Zeppelin.

El?re bocs?natot k?rek, ami?rt a Portishead ?ltal v?logatott ATP-r?l sz?l? cikkben egy bet?t nem ?rok az anyazenekar fell?p?s?r?l, csak a fesztiv?l m?sodik napj?nak h?rom r?vid koncertj?r?l (na tess?k, el?re lel?v?m a po?nt:?Liars: A, Beach House A+, Grinderman A+). Az este kur?tor?nak kihagy?s?ra ments?gem az, hogy londoni utaz?som romantikus vak?ci? ?s csak m?sodsorban fesztiv?loz?s, m?sr?szt itthon p?r hete l?ttam a zenekart ?s ?t sz?m ut?n ?gy lemer?tett, hogy egyszer?en nem lett vona er?m ?jb?l belen?zni, b?r becs?l?m ?s szeretem ?ket.

Az?rt ment?nk el erre az ATP-re, mert nagyj?b?l az ?sszes kedvenc zenekarunk j?tszik rajta. Viszont ahhoz, hogy ne z?zzuk le magunkat teljesen, m?g k?t dolog kellett: el?sz?r is a kedvencek k?z?l kiv?lasztani annyi szuperkedvencet, amennyit m?g be tudunk fogadni agyilag. A m?sik k?nny?t?s pedig az, hogy a magyar fesztiv?lokhoz k?pest j?val kor?bban, d?lben indultak a programok, ?s az utols? nagysz?npados fell?p? m?r 11-kor v?gzett. Ez roppant nagy er?nye egy fesztiv?lnak, ha k?t kisgyereked van, m?g akkor is, ha otthon hagytad ?ket.

A szerz? fot?i

Az Alexandra Palace egy London k?lv?ros?ban lev? dombon tany?zik, r?n?z?sre k?r?lbel?l minden dimenzi?j?ban t?zszerese a g?d?ll?i kast?lynak, de k?v?lr?l ?s bel?lr?l is legink?bb a Keleti P?lyaudvar falaira eml?keztet. De sokkal jobb ?llapotban van ann?l. El?tte van egy embertelen nagy park, golfp?ly?val.? A londoni id?j?r?sra tekintettel a fesztiv?lt viszont nem a f?ves t?rre, hanem mag?ba a palot?ba tervezt?k, ahol ?rkez?s?nk idej?n, vas?rnap k?t ?rakor m?r elk?peszt?en sokan voltak, ?s a v?ratlanul meleg id?j?r?s ellen?re a legt?bben a teraszokon ?s a f?ben ?l?s helyett a Godspeed You! Black Emperor koncertj?t v?lasztott?k, ami annyira tele volt, hogy az - am?gy udvarias, s?rga kab?tos - biztons?gi ?r?k nem engedtek be senkit a kisebb csarnokba.

Mondjuk a kisebb csarnok is akkora, hogy bef?r vagy h?romezer ember, az ?ri?si nagysz?npad el? meg vagy hat-h?tezer. A fesztiv?lon egy?bk?nt eg?szen haszn?lhat? melegkaj?s b?f?k vannak, a pultok meg korrekt londoni ital?rakkal m?k?dnek, sokszor t?bben s?r?gnek a pult t?loldal?n, mint az ital?rt sorban ?ll?k. A f? k?l?nbs?g a magyar fesztiv?lokhoz k?pest, ?s erre csak egy id? m?lva j?n r? az ember, az a rekl?mok ?s a szponzor?ci? teljes hi?nya. K?r?lbel?l a kilencvenes ?vek k?zep?n voltam utolj?ra olyan fesztiv?lon vagy koncerten, ahol ennyire nem akarnak semmit r?ms?zni. Sehol egy molin?, plak?t, egyed?l sz?r?lapokat osztogatnak (de m?g a bej?raton k?v?l), am?gy az egyetlen kereskedelmi tev?kenys?g a kaja-pi?n k?v?l az az hogy van egy p?l?- meg egy cd-bakelit bolt a legkisebb teremben. ?r?s k?zben is rettenetesen h?zzam fel magam azon, hogy bizony az?rt is olyan j? a nagyteremben lenni, mert nem lehet doh?nyozni? ???, teljesen mindegy, a paraszt doh?nylobbi miatt n?lunk ilyen legel?sz?r akkor lesz, amikor bevezetik az eur?t a n?gyes metr?ba.

A d?lut?n f?l h?rom ut?n, t?zperces technikai t?k?l?d?s ut?n nagy nehezen indul? Liars fell?p?s?vel kapcsolatban nem voltak elv?r?saim, mert annyira k?l?nb?znek egym?st?l a Liars-lemezek ?s annyira kisz?m?thatatlan zenekarnak t?ntek nekem, hogy sim?n benne volt a pakliban, hogy kapunk egy 45 perces ?v?lt?st, h?ny?st vagy zakatol? mond?k?z?st. Az ?l?ben ?ttag?ra b?v?lt Liars sokkal megb?zhat?bb ?s - nem tal?lok r? jobb sz?t - massz?vabb rockot j?tszik, mint ahogy azt a lemezeken tal?lhat? idegbeteg v?lt?sok ?s f?leg az els? lemezek szab?lytalan megsz?lal?sa alapj?n v?rtam. A k?s?bbiek szempontj?b?l vicces: a langal?ta Angus Andrewben bizony van egy kis Nick Cave (ja, Andrew is ausztr?l sz?rmaz?s?). Az els? k?t sz?mn?l kider?l az, hogy az ?ri?si termet hi?ba rakt?k tele mindenf?le ?ri?si v?sznakkal, hatalmas akusztikai csillap?t? elemekkel, bizony pont annyira j? ?rz?s koncertet hallgatni benne, mint amilyen a Keleti v?r?j?ban lehetne. Az ATP k?z?ns?ge d?lut?n m?g nem igaz?n van koncerthangulatban, ?s valahogy az ?ri?si t?rben mintha elveszn?nek az energi?k; Andrew meg is jegyzi, hogy olyan itt j?tszani, mintha ejt?erny?vel zuhann?l. Az idegbeteg mond?k?s korszakb?l is j?tszanak, de a Sisterworld lemez legeml?kezetesebb sz?mait mind tolj?k, a Scissors beindul?s r?sz?re az emberek is elkezdik l?b?lni a hajukat. Az els? k?t sz?m t?k?l?d?s?t ?s a koncert v?g?n eluralkod? ?s ez?rt kicsit feleslegesnek t?n? Roland Space Echo-s jelleg? ?nekeffektez?st eltekintve ez egy ?llati er?s h?romnegyed ?ra volt, ahol a Liars az ?semberes z?z?s ?s a k?s?rteties fejhangos szellemid?z?s nyughatatlan kever?k?t adta.

?jabb, b?jos negyven perces t?k?l?d?s ut?n ?tveszi a sz?npadot a vil?g legjobb zenekara, a baltimore-i Beach House. A Beach House ?s f?leg legutols? albumuk, a Teen Dream sz?mai ?szint?n sz?lva akkor is m?k?dn?nek, ha egy bilibe ?nekeln? ?ket Victoria Legrand. A ki?gett hatvan?ves rev?t?ncos hangj?val b?r? ?nekes val?j?ban zil?lt hajszerkezet? huszon?ves apr? n?. A zenekar sz?mai pedig olyan nyolcvanas?vek-popdalok, amelyek jobbak b?rmely nyolcvanas ?vekben ?rt popdaln?l, ?s k?sz?n? viszonyban sincsenek az ?vek forg?s?b?l ad?d? nosztalgia-divat-nyolcvanas?vekez?ssel. Azt nem tudom megmondani, hogy lehets?ges lett volna-e az, hogy rossz koncertet adjanak (b?r egy ennyire takar?kos eszk?zzel oper?l? zen?n?l hihetetlen fordulat lett volna), de az?rt az A+-?rt rendesen meg kellett harcolniuk a k?z?ns?ggel, amely a d?lut?n n?gy ?r?s kezd?s miatt m?g nem igaz?n vette fel? a koncertkedvet ?s lanyha taps fogadta a zseni?lis dalokat. Viszont egy olyanfajta figyelem is kitapinthat? volt, ami itthon szint?n elk?pzelhetetlen: a sznob k?z?ns?gben az a j?, hogy ha nincs ber?gva ?s olyat hall, amir?l eddig nem hallott, legal?bb t?relmesen megfigyeli.

A h?rom hossz?k?s piramisb?l ?ll? sz?npadk?p csodaj?l passzolt a h?romtag? fel?ll?shoz. Legrand egyik oldal?n a t?rsszerz?, Alex Scully git?ros ?lt, a m?sik oldalon pedig a nyugodt mosoly? dobosuk, aki a Teen Dream turn?n m?r v?gig vel?k j?tszott. A Beach House am?gy sem lapos sz?mai olyan dimenzi?t kaptak ett?l a roppant m?don kim?rt ?s s?lyos minim?l-dobol?st?l, hogy az extatikus hangulatba r?p?tett. R?gi sz?mokat egy?ltal?n nem j?tszottak, viszont k?t vadi?j dalt igen, ?s ezek m?r els?re betal?ltak k?z?pre - ezeknek alapj?n nehezen tudom elk?pzelni, hogy a Beach House k?vetkez? lemeze b?rmennyire is gyeng?bb legyen, mint a harmadik. A Take Care alatt m?r eleredt a k?nnyem, annyira borzongat? volt. Nem is tudom, mit tudok annak mondani, aki m?g nem hallotta ezt a lemezt. Menjetek a lemezboltba, fejek!

A Beach House ?s a Grinderman k?z?tt volt egy j? k?t ?s f?l ?ra, amit mi sorban?ll?ssal ?s ev?ssel t?lt?tt?nk, k?zben a nagyteremben a Swans j?tszott, akiket tudom, hogy illene ismernem, de egy?ltal?n nem ismerem ?ket. Egy am?gy szimpatikus egyperces git?rgerjeszt?s ordib?l?sra ?rkezt?nk meg. Ha ilyen j? volt az eg?sz, akkor ?k is kapnak egy A oszt?lyzatot, de ez az egy perc mindenk?pp kap egy A oszt?lyzatot, nem b?nom.

A Grinderman koncertje el?tt felh?ztak egy padl?t?l plafonig ?r?, gig?szi v?r?s sz?n? sz?nyeget, ?s betettek egy kegyetlen r?zsasz?n dobszerk?t, valamint siker?lt megfigyelnem a hangm?rn?k?t: r?vid ?szes haj? b?csi, aki b?r egy t?zessel id?sebb n?la, v?lhet?en Nick Cave embere volt m?r az ?sid?kben, ?s ? az egyetlen a teremben, akit cigiz?sen kapok, persze diszkr?ten szivogat a dekkb?l, tenyer?vel takarva a marad?kot. Nick Cave-et am?gy 1995-ben l?ttam Budapesten a Pecsa szabadter?n, itt viszont tt m?r az els? sz?mn?l kider?l, hogy amit ?n l?ttam (a popzene fel? tend?l? Let Love In-lemez turn?j?n) az ehhez k?pest kiseg?r fingja, pedig egy?ltal?n nem volt rossz koncert az sem. 2011-ben Nick Cave annyira elem?ben van, mint m?g soha. Az ekkorra m?r rogy?sig telt teremben nekikezd? Grinderman valami element?ris, sokkol?an hangos, m?r-m?r katonai kik?pz?t?borhoz hasonl?t?, a fizikai f?jdalomk?sz?b hat?r?t s?rol? koncertje v?gig olyan kegyetlen ?sember-rock, hogy elakadt a l?legzet?nk. Az egy?r?s koncertb?l kb. 50 percet b?rtunk ez?rt v?gighallgatni. A be?ll?s el?tt cigizget? hangm?rn?k b?csi nyilv?nval?an a Nick Cave-vel t?lt?tt ?vtizedek alatt lassan elveszhette hall?csontjainak jelent?s r?sz?t, mert nem csak mi ?rezz?k azt, hogy ez a produkci? terrort?mad?sk?nt ?pp?gy ?rt?kelhet?, mint rockkoncertk?nt: az emberek a f?l?ket fogj?k f?jdalmukban, a profibbak a helysz?nen kaphat? f?ldug?kkal, az amat?r?k, mint mi, f?lbe dugott zsepidarabokkal pr?b?lkoznak.

A Grinderman egy az egyben azt az energi?t adja, amit ?n csak egy nagyon rossz min?s?g? YouTube-vide?r?l ismerek, ?s ami Nick Cave els? zenekar?nak, a Birthday Party-nak a denev?rekr?l sz?l? felv?tele. A Birthday Party val?sz?n?leg rossz min?s?g? k?b?t?szerekt?l megmakkant ?r?lt tin?dzserek zajong?sa, a Grinderman pedig brut?lisan j?zan ?regemberek tal?lkoz?ja, akik igaz, hogy ny?las sz?mok ?r?s?val t?lt?tt?k a 2000-es ?vek fordul?j?t, most visszat?rtek ?nmagukhoz. A Grinderman 2 sz?mai sokkal jobbak, mint lemezen, az abszol?t cs?cspont viszont a v?ge fel? a legels? kislemez, a No Pussy Blues. Azt nem tudom, hogy volt-e a Palaces Of Montezuma, mert nem b?rtuk m?r a v?g?t. Oszt?lyzat odafent!

csinto | 2011.07.28. 10:40 1
ez valami vicc akar lenni? olyan mintha po?nb?l egy l?ngol?git?ros arcot b?ztatok volna meg, hogy ?rja meg ezt a cikket. "a nagyteremben a Swans j?tszott, akiket tudom, hogy illene ismernem, de egy?ltal?n nem ismerem ?ket" "a sznob k?z?ns?gben az a j?, hogy ha nincs ber?gva ?s olyat hall, amir?l eddig nem hallott, legal?bb t?relmesen megfigyeli" atyavil?g, h?t mik ezek? Egy ilyen rendezv?ny az?rt j?val hozz??rt?bb ?r?s?rt ki?lt
Lencse | 2011.07.28. 13:02 2
Abszol?t +1, t?nyleg a paraszt doh?nylobbir?l kell olvasnom egy quartos koncertbesz?mol?ban? Meg A+ egy olyan koncertre, amit _v?gig_sem_hallgatott??
emesekon | 2011.07.28. 15:15 3
Elolvastam a besz?mol?t, ut?na a kommenteket is. Nem ?rtem, mi?rt lenne vicc???? Az?rt, mert valaki egy koncertb?l nem hallgatja v?gig az utols? 2 sz?mot, m?g sim?n ?rt?kelheti az addig hallottakat A+ra. Egy besz?mol?hoz pedig a hely bemutat?sa is hozz?tartozik...?s ha valaki pozit?vumk?nt fogja fel a doh?nyz?si tilalmat az mi?rt baj???? Egy?bk?nt pedig az els? bekezd?sben eml?ti, hogy nem a fesztiv?loz?s volt Londonba l?togat?s?nak f? oka, sz?val hagyjuk m?r a hozz??rt?s?get ?s profizmust...Nem gondoln?m, hogy ez volt eme ?r?s c?lja. ?n irigylem aki ott volt....
egon | 2011.07.28. 22:41 4
Hogy a j?l bev?lt k?zhellyel ?ljek: ez biztos, hogy komoly, mert viccnek kicsit durva volna.
Szk?t?r | 2011.07.29. 00:13 5
?n csak a Beach House-os r?szt olvastam el, de a zenekar ir?nt szint?n v?gtelen?l elfogultk?nt, azok?rt a sorok?rt b?rmit megbocs?jtan?k a szerz?nek :) Beach House koncertet Bp-re min?l el?bb!
Gerta Rauss | 2011.08.02. 12:03 6
nagy leleplez?s k?vetkezik: maga T?vish?zi Ambrus ?rja ezt a sok sz?pet. Csak onnan gondolom, hogy l?ttam ?t az Alexandra el?tt:) Sztm sem szabad ?gy ?rni egy koncertr?l, hogy nem n?zed v?gig. Mert nem. Vedd munk?nak vagy vm. Az meg, hogy a Portishead-r?l semmi nincs, pl?ne b?na. Az el?z? nap is nagyon durva volt, Beak>, Pj Harvey, Portishead...