ORIGO24 órakomment.huvidea[freemail]

A v?rfriss?t?s lehet?s?ge. ?jdons?g?rtes?t?

Gelegonya Edina | Dubrovszki D?niel | Dank? Gerg? | Lang ?d?m | R?nai Andr?s | Sid? Zolt?n | Szab? Sz. Csaba | 2011.08.29. 19:00|
C?mk?k: zene

Hosszabb sz?net, John Frusciante kil?p?se, valamint eti?piai utaz?s ?s zeneelm?leti tanulm?nyok el?zt?k meg a Red Hot Chili Peppers tizedik lemez?t - kritik?nkb?l kider?l, mi lett ebb?l. Tov?bb? egy ember, aki ott volt 1962-ben; hedonista house; brit stadionelektr?; hazatal?l? Beirut; sz?pelg? witch house; v?g?l a f?rfib?nat ?s a zajrock tal?lkoz?sa.

Red Hot Chili Peppers: I'm With You

B-

V?rakoz?sok: A RHCP a 2006-ban megjelent, kimer?t?en hossz? Stadium Arcadium-lemez turn?ja ut?n eddigi leghosszabb pihen?j?re vonult vissza. Ez id? alatt mindenki a saj?t sz?l?- ?s sideprojektjeivel foglalkozott, Flea pedig m?g a D?l-Karolinai Egyetemre is beiratkozott zeneelm?letet hallgatni. Azt?n amikor elj?tt az ideje, hogy ?jra ?sszej?jjenek, akkor John Frusciante a dolgok menet?t megzavarva ?gy d?nt?tt, hogy a tov?bbiakban ? ink?bb a sz?l?p?ly?j?ra koncentr?lna, ?s bejelentette a kil?p?s?t. Azonban nagyon m?s szitu?ci? az ?nt?rv?ny? git?rzseninek ez a m?sodik kil?p?se, mint amikor 1992-ben el?sz?r hagyta ott a vil?g els?sz?m? funk rock zenekar?t. El?sz?r is m?r maga az ind?t?k is eg?szen m?s volt: akkor szem?lyes (felhajt?sker?l?s, drogf?gg?s?g), most pedig szakmai okok (sz?l?karrier) miatt d?nt?tt a t?voz?s mellett. Emellett az is fontos k?l?nbs?g, hogy anno egy ?pp vil?gh?ress? v?lt, lehet?s?gekkel teli zenekart hagyott ott, ?s h?t mondjuk ki, meg is szak?totta ?vekre annak a p?lya?v?t. M?ra viszont ?gy t?nik, a RHCP klasszikuss? lett fel?ll?sa kifutotta mag?t. A szupersikeres Californication ut?ni k?t lemez dalai ink?bb m?r csak a j?l kital?lt formul?t j?tszott?k ki, sokszor ?nism?tl?sbe fordulva. ?gy Frusciante t?voz?sa most nem annyira v?rvesztes?g, ink?bb a v?rfriss?t?s lehet?s?ge lett. L?tsz?lag a zenekar is ?gy, egyfajta ?jrakezd?sk?nt pr?b?lja meg kommunik?lni az ?j lemezt, amit - ennek n?mik?ppen ellentmondva - v?g?l ?ppen Frusciante egyik zen?szt?rs?val, bar?tj?val, a legut?bbi RHCP-turn?n m?r kiseg?t?zen?szk?nt k?zrem?k?d?, a zenekarn?l alig id?sebb multiinstrumentalista Josh Klinghofferrel k?sz?tettek el. (A lemez az iTuneson hallgathat? meg, m?r ha telep?tve van az iTunes zenelej?tsz? program.)

Eredm?ny: Az I'm With You igaz?b?l nem hogy ?jj?sz?let?s nem lett, de m?g csak nem is v?ltozott sokkal t?bbet a zenekar ann?l, mint amikor mondjuk a Californication ut?n el??lltak a kicsit hippis, melankolikus By The Wayjel. ?gy t?nik, olyan er?s a rutin a zenekarban, hogy a Frusciante-t?l elt?r? kvalit?sokkal rendelkez? Klinghofferrel is tudj?k hozni azokat a funkrockos r?di?sl?gereket, amiket a nagy t?bbs?g elv?r a zenekart?l. A lemez els? fel?ben nem is nagyon t?rt?nik semmi k?l?n?s. A dallamvil?g az unalomig ismert, Kiedis fejhangj?r?l nem is besz?lve, ?s b?r kiemelked? darab itt nincs is, tulajdonk?ppen b?rmelyik mehetne kislemezre: a nyit? Monarchy Of Roses dance-funkja; a kong?kkal finoman megt?mogatott, de ink?bb csak a c?m?ben afrikai Ethiopia; vagy ak?r a Brendan's Death Song lassan kibontakoz?, giccses ballad?ja. Ez ut?bbi volt am?gy az els? dal, amit meg?rtak a lemezhez, k?zvetlen?l annak a Brendan Mullennek a hal?la ut?n, aki a kezdetekt?l t?mogatta a zenekart, betolta ?ket a Bad Brains el? j?tszani, ?s akivel k?z?sen ?rt?k meg a zenekar tavaly megjelent biogr?fi?j?t (The Red Hot Chili Peppers: An Oral/Visual History). Volt teh?t b?ven olyan k?ls? motiv?ci?, ami nagy l?k?st adhatott volna a zenekarnak, amit feldolgozva valami megkap?val vagy meglep?vel ?llhattak volna el? - ahogy els? git?rosuk elveszt?se ut?n el?re tudtak l?pni.

Azt?n az els? klipdalnak v?lasztott, dzsemmelget?s hangulat? The Adventures Of Rain Dance Maggie-vel az?rt ?rnyal?dik a k?p. Ezen a sz?mon is j?l l?tszik az a finom eltol?d?s, amit a git?roscsere hozott mag?val. A Hendrix-rajong? Frusciante-val szemben Klinghoffer ugyanis ink?bb The Edge-et ?s Andy Summerst szokta emlegetni p?ldak?pek?nt, ennek megfelel?en a kicsit ?jhull?mos, posztpunkos git?rj?t?ka is kev?sb? l?tv?nyos, ink?bb csak k?s?ri a dalokat, minthogy maga v?lna f?szerepl?v?. Ezzel m?g jobban el?t?rbe helyezi Flea am?gy megunhatatlan, szellemes basszusmeneteit, amik m?g a gyeng?bb dalokat is sokszor megmentik. Ennek a dalnak a sz?l?r?sz?n?l p?ld?ul szerintem remek?l j?n ki a "kevesebb n?ha t?bb" elve alapj?n a zajos, hanyagul kitartott sz?l?cs?kev?ny. ?s ami a legfontosabb: itt Kiedis ?nekt?m?i is spont?nabbnak t?nnek, mint az eddigi dalokban. A k?vetkez? Did I Let You Knowban v?gre t?nyleg visszak?sz?n Flea ?s Klinghoffer eti?piai ?tja: az afrikai ?t?s?k, a highlife-os trombita t?k j?l ?sszefon?dik a RHCP megszokott vil?g?val - a legjobb viszont tal?n az, amikor a vok?lt?m?ba is belekeveredik valami afrikai ?z. Ezut?n a szellemj?rta ki?ll?ssal megszak?tott, fur?n ritmiz?lt Goodbye Hooray-jel (amiben am?gy Klinghoff is meglehet?sen elengedi mag?t) ?r v?get az ?ltalam a lemez tet?pontj?nak kiemelt k?z?pr?sz.

Innent?l m?r csak lassabb, k?z?ptemp?s dalok j?nnek. A Police Station teljesen felesleges, k?zhelyes ballad?ja p?ld?ul igaz?n elhagyhat? lett volna - f?leg, hogy a zenekar egy sz?k, 12 sz?mos anyagot akart eredetileg kiadni, csak nem tudt?k eld?nteni, hogy melyik legyen az a bizonyos 12 darab. A zongor?val k?s?rt Happiness Loves Company kicsi doo-wopot is bej?tsz? menetel?se, vagy a Even You Brutus? zongor?s funkja ak?r tekinthet?ek ?jdons?gnak is, de sz?momra ?gy t?nik, hogy ink?bb a Frusciante hi?nya okozta f?lelem vette r? ezekre a zenekart. Z?r?sk?nt a megnyugtat?an l?ty?g? Meet Me At The Corner ?s a Dance, Dance, Dance emelkedett z?r?t?nca az?rt helyreteszi a dolgokat - ezek ism?t eg?sz j? dalok. Egy huszonnyolc ?ves, sok mindent meg?lt zenekart?l szerintem ez egy teljesen v?llalhat? lemez tizediknek. A t?nyleges meg?jul?s ugyan elmaradt, de gond vagy v?ls?g v?g?lis nincsen. Aki eddig szerette, kitartott a zenekar mellett - ?s nincs t?lzottan r?flesselve Frusciante-ra -, az tuti tal?l mag?nak n?h?ny kedves dalt az I'm With You-r?l, aki meg eddig se szerette ?ket, annak pedig k?szi, hogy v?gigolvasta az?rt ezt a kritik?t.

Kinek aj?nljuk: Term?szetesen azoknak, akik szeretik. A Did I Let You Know-t pedig azoknak is, akik valaha szerett?k ?ket. (L?)

Charles Bradley: No Time For Dreaming

B+

V?rakoz?sok: Azt m?r tal?n minden kisiskol?s tudja, hogy az 1962-ben r?gz?tett Live At The Apollo minden id?k egyik legh?resebb, legjobb ?s legfontosabb koncertlemeze, ami nem csak James Brown karrierj?ben, hanem a fekete popzene t?rt?net?ben is ?j korszakot nyitott. A 2011 elej?n megjelent No Time For Dreaming pedig egy olyan ember bemutatkoz? (!) albuma, aki - igaz, m?g j?form?n gyerekk?nt, de - ott volt ezen a bizonyos koncerten, hogy m?snap m?r otthon a t?k?r el?tt, kez?ben egy mikrofon?llv?nyk?nt funkcion?l? partvisny?llel gyakorolja be Mr. Dynamite jellegzetes mozg?skult?r?j?nak elemeit. Tal?n m?r ennyib?l is l?tszik, hogy az 1948 sz?let?s? Charles Bradley t?rt?nete semmilyen szabv?ny szerint nem nevezhet? szokv?nyosnak; ? nem valami obsk?rus/legend?s lemeze ?jrakiad?s?nak aprop?j?n visszat?r? elfeledett m?v?sz, ?s nem is egy ?vtizedeken ?t a perif?ri?n alkot?, majd bizonyos zeneblogok/kiad?k ?ltal valami?rt hirtelen el?r?ngatott v?n bolond vagy m?s eff?le - hanem eg?sz egyszer?en egy olyan ?nekes, aki m?r elm?lt ?tven, mire egy?ltal?n felfedezt?k, ?s most, hatvanh?rom ?vesen jutott el az els? saj?t nagylemezig. Bradley m?r a hatvanas ?vekt?l kezdve (James Brown, Apollo, eml?ksz?nk) ?nekelni, zen?lni ?s els?sorban sz?rakoztatni akart, ?m a mindennapi ?let ban?lis ?s nem is annyira apr? gondjai minduntalan keresztezt?k muzsikusi amb?ci?it. ?gy h?t ?lete nagy r?sz?ben szak?csk?nt dolgozott az Egyes?lt ?llamok v?ltozatos pontjain, ?s csak a kilencvenes ?vekben t?rt haza New Yorkba, ahol v?gre akt?van klubozni/vend?gl?t?zni kezdhetett Black Velvet n?ven. Noha karrierje addig a pontig sem volt az a kimondott diadalmenet, a val?di m?lypont csak valamikor az ezredfordul? t?j?k?n j?tt, mikor egy reggel (B) arra ?bredt, hogy (B) b?tyj?t (B) unoka?ccse lel?tte (B) anyj?nak a h?z?ban. Innen viszont m?r felfele vezetett az ?t: egyik fell?p?sen kisz?rta mag?nak Gabriel Roth, az autentikus megsz?lal?s? ?j soul/funk/afrobeat-(re)produkci?kat gondoz?-megalkot? Daptone lemezkiad?/kollekt?va (b?vebben l?sd itt) feje, most pedig, ?gy nagyj?b?l t?z ?vvel ezut?n (az el?zm?nyekhez k?pest ez m?r t?nyleg j?form?n semmi) pedig itt is van az els? nagylemez. Bradley ?let?tja az - egyel?re ugyan csak szubkultur?lis ?s kiss? megk?sett, ?m k?ts?gtelen - sikerig sz?vmelenget? ?s tanuls?gos t?rt?net: valami olyasmir?l sz?l, hogy soha nem szabad feladni az ?lmainkat, ?s hogy mindig t?rt?nhetnek j? dolgok az emberrel. Csak azt?n ez nehogy ?rdekesebb legyen, mint maga a zene.

Eredm?ny: Pedig ?rdekesebb, de szerencs?re nem sokkal. A No Time For Dreaming mint kuri?zum vagy mint egy bizonyos, el?g j?l behat?rolhat? korszak reprodukci?ja majdnem t?k?letes, mint - mondjuk ?gy - ?n?ll? m?v?szeti alkot?s pedig ink?bb csak j?, illetve bizonyos pillanataiban pedig nagyon j?. A k?zpontban term?szetesen maga Bradley, illetve eg?sz pontosan az ? hangja ?ll, ami legink?bb (ezt m?r t?bben is le?rt?k, de val?ban ?gy van) Otis Redding hangsz?n?t id?zi, feldobva n?h?ny James Brown-os man?rral. Sz?val er?teljes, kortalan, de f?rfias, olyasf?le, ami sikerrel t?lti be az eg?sz teret; v?ratlan dolgokra ?s m?ly, ?t?lhet? ?rzelmek bemutat?s?ra k?pes, de nem ?rzelg?s; kik?nyszer?ti, hogy odafigyeljen r? az ember, de nem magamutogat?; v?g?l ?pp?gy hallatszik bel?le az ?vtizedes rutin ?s b?lcsess?g, mint az amb?ci? ?s a megmutatni v?gy?s. Valamint Bradley m?g hatvanh?rom ?vesen is nagyon-nagyon tud ?v?lteni: n?ha f?jdalmasan, m?skor olyan sexual-erotikusan, megint m?skor meg csak ?gy, az?rt, hogy megmutassa, ilyet is tud. A k?s?r?zenekar, a fiatal Menahan Street Band szint?n nagyon j?l v?gzi a dolg?t: a zenei alapok legink?bb a hetvenes ?vek elej?nek albumcentrikus, gazdagon, r?tegesen hangszerelt, kicsit (vagy nem annyira kicsit) funk behat?s? soulzen?j?t id?zik (gondoljunk p?ld?ul Al Greenre), amib?l nem annyira Detroit, hanem ink?bb Chicago vagy Memphis hallatszik ki. K?l?n?sen er?s (?s gy?ny?r?en sz?l) az el?t?rbe tolt f?v?sszekci?, de minden m?s is, a ritmusgit?r, a billenty?k, a vibrafon, a ritmusszekci? j?l hallhat?an ?zl?ssel lett ?sszerakva, ?s a m?faj szab?lyainak alapos ismeret?r?l ?rulkodik. Ugyan ehhez a sok, legink?bb a karrier ?s a n?k t?mak?reit k?rbej?r?, k?z?ptemp?s vagy ann?l lassabb ballad?hoz kell n?mi t?relem ?s egy bizonyos lelki?llapot, ?s az is k?r, hogy a minden szempontb?l pazar el?ad?sm?d mell? nem t?rsulnak kiugr? dalok (persze mondhatjuk azt is, hogy egys?gesen er?s a sz?nvonal), az?rt a No Time For Dreaming a m?faj bar?tainak biztos nem fog csal?d?st okozni. Meg ha valakiben n?gy ?vtizeden kereszt?l munk?l valami, amit nagyon-nagyon el akar mondani, ?s ami v?g?l a dolgok szerencs?s egy?tt?ll?s?nak k?sz?nhet?en kit?r - nos az m?r eleve nem lehet olyan nagyon rossz. H?t ha m?g ?r?letes f?v?sszekci? is van mell?.

Kinek aj?nljuk: Aki sajn?lja, hogy gyerekk?nt nem volt ott azon a koncerten. (SZSZCS)

Azari & III: Azari & III

B

V?rakoz?sok: Ki gondoln?, hogy egy zenekar indul?s?t m?g mindig meg tudj?k keser?teni a zeneipar hagyom?nyos szerepl?i. A fura elnevez?st az alap?t? producerek m?v?szneveinek (Dinamo Azari ?s Alixander III) ?sszevon?s?b?l nyer? egy?ttesnek m?r 2009-ben megjelent az els? k?t single-je; 2010 derek?ra pedig j?form?n megvolt a nagylemeznyi dal. Ennek ellen?re kiad?i vit?k miatt csak id?n augusztusban jelenhetett meg a kanadaiak bemutatkoz? anyaga. Tavaly az?rt az, aki odafigyelt, m?r hallhatott a zenekarr?l: p?ld?ul a szexu?lis ?s er?szakos jelenetek miatt a YouTube letiltotta a Hungry For The Power - az Amerikai pszich?t ?s n?mi zombifilm-jelleget ?sszevegy?t? - vide?klipj?nek eredetij?t. Ilyet az?rt j?val k?nnyebb k?zh?rr? tenni, mint azt, hogy Toront?b?l j?tt?nk ?s house-t j?tszunk. Mert ha nev?n akarjuk nevezni, akkor az Azari zenei vil?ga, ha nem is vegytiszt?n, de mindenk?ppen a nyolcvanas ?vek v?g?nek ?s kilencvenes ?vek elej?nek house zen?j?b?l - k?zelebbr?l az ?n. Detroit soundb?l - mer?t a legt?bbet. Tov?bb?, mint arr?l m?r a Balaton Soundon adott koncertj?k kritik?j?ban is sz? volt, vonz?dnak a nyolcvanas ?vek Chicag?j?nak meleg eszt?tik?j?hoz, ami hatv?nyozottan t?masztja al? az eg?sz produkci? hedonista ?s buja koncepci?j?t.

Eredm?ny: Persze nem egy szimpla f?hajt?sr?l van sz? egy t?bb mint k?t ?vtizeddel ezel?tti st?lus el?tt. A fanyalg?k persze fanyalogni fognak, ahogy teszik ezt minden hasonl? dologn?l, de a dalok legt?bbj?ben megvan az a csavar, vagy ?pp hangz?s-optimaliz?lts?g, amit?l ma egy produkci? ?rdekess?-felkapott? v?lhat. Ez els?sorban tal?n a k?t vokalista egyik?nek, a ruandai sz?let?s? Cedric Gasiad?nak k?sz?nhet?. Az ? soulos ?s m?r-m?r neg?des hangja, illetve ?szt?n?s dallamvezet?se, dinamik?ja m?sik kateg?ri?ba helyezi azokat a dalokat, amelyekben szerepet kap. Minden t?lz?s n?lk?l elmondhat?, hogy ezek k?z?l j?p?r a klasszikusok legjobbjait id?zi. Legjobb p?lda erre az albumnyit? Into The Night, amelyben t?k?letesen passzol a zene s?r?, p?r?s ny?ri ?jszak?t id?z? hangulata az ?nekdallammal; illetve az ezt k?vet? Reckless. Ez ut?bbit a tavalyi ?v derek?n hallottam el?sz?r ?s h?napokig nem szabadultam t?le: annyira szuggeszt?van hatott r?m a dal, amivel ritk?n tal?lkozom. A lemezre felker?lt p?r kev?sb? siker?lt, n?hol kusza (Undecided), vagy jellegtelen (Change Of Heart) darab, amelyek helyett tal?n jobb lett volna ak?r a Friendly Firesszel k?z?s Stay Here is; de a gyeng?bb sz?mok is igaz?b?l csak a hat perc feletti hossz?s?guk miatt v?lnak zavar?v?. Az album v?ge azonban hasonl?an er?s, mint az eleje: a Hungry For The Power mellett itt van az ?j single, a Manic; ebben hallhat? folyamatos h?mm?g?s egyfajta klausztrof?b jelleget k?lcs?n?z a sz?mnak, ami - nem felt?tlen negat?v ?rtelemben - egy izzad?s diszk?-est k?pzet?t is eszembe juttatja. Ezut?n ?jra elind?tva a lemezt az Into The Nightra el is indulhatunk bulizni.

Kinek aj?nljuk: Hedonist?knak, hipsztereknek, house-rajong?knak. (DG)

Nero: Welcome Reality

C

V?rakoz?sok: M?r majdnem egy ?vtizede zen?lt egy?tt Dan Stephens ?s Joe Ray a zavarbaejt?en semmitmond? Nero n?v alatt, mire felfigyelt r?juk a zenei vil?g. El?bb remixeik ?s feldolgoz?saik keltettek felt?n?st az angol klubvil?gban, majd egyre szaporod? single-jeiknek h?la a BBC bev?logatta ?ket 2011 lehets?ges befut?i k?z?. A j?slat olyannyira bev?lt, hogy a londoni du? bemutatkoz? lemeze a h?ten megel?zte Amy Winehouse Back To Blackj?t a brit lemezelad?si list?k ?l?n. A sikerben k?ts?gk?v?l szerepet j?tszhatott az angol pop?let ny?r v?gi pang?sa, no meg az is, hogy mostan?ban nem nagyon t?nt fel olyan ?j el?ad?, akinek siker?lt volna megsz?l?tania a bulizni v?gy? tizen?vesek t?megeit. Az N-Dubz vagy Tinie Tempah elk?peszt? sikereit id?n senkinek nem siker?lt lek?r?znie, de egy?bk?nt sem pr?b?lkoztak ezzel sokan. Tal?n a Chase & Status du? ?s Katy B jutottak ehhez a legk?zelebb, ?m az ? lemezeik ?ta is eltelt m?r j?p?r h?nap, ?gy a Neronak tulajdonk?ppen nem is volt m?s dolga, mint megfelelni a parti?hes tinik ig?nyeinek. A du? pedig el?g sokmindent bevet ennek ?rdek?ben.

Eredm?ny: ?rdekes, hogy milyen mag?t?l ?rtet?d?nek t?nik a Nero gyors n?pszer?s?ge a Welcome Reality hallgat?sa k?zben: az eg?sz album stadionokra, t?megekre, maxim?lis hanger?re van szabva, a sikert?rt?net pedig egyszer?en a koncepci? szerves r?sze. Ez a lemez nagy akar lenni ?s ezt folyamatosan, minden m?sodpercben hangoztatja. Grandi?zus ?s populista dalok k?vetik egym?st, felf?zve valami k?d?s posztapokaliptikus narrat?v?ra, ennyiben pedig a lemez n?ha egyenesen a progressz?v rock amb?ci?it id?zi. Ehhez az elm?lt nagyj?b?l egy ?vtized mindenf?le nagyon n?pszer? t?nczenei st?lusai szolg?ltatj?k az eszk?z?ket: van itt drum'n'bass, french electro (Daft Punk- ?s Justice-f?le v?ltozat egyar?nt!), trance-vok?lok (ezek?rt Stephens bar?tn?je, Alana Watson felel?s), acid house revival, ?s persze rengeteg dubstep. Stephens ?s Ray pedig n?h?ny esetben val?ban helyt?ll ?s siker?l monument?lis ?s fog?s popsz?mokat ?rniuk. A m?g ?v elej?n kiadott Me And You p?ld?ul ilyen, ahogy a franciatechn?san csavarod? alapokkal oper?l? Must Be The Feeling, vagy a kattog? trance-step Guilt is. Az egy?r?s Welcome Reality m?gis egy rossz lemez ?s nem felt?tlen?l csak az?rt, mert a t?bbi sz?m nem el?g j? (egy?bk?nt t?nyleg nem az). Sokkal ink?bb az ?nc?l? bombasztikuss?gra t?rekv?s, a legkisebb k?z?s t?bbsz?r?s folyamatos m?ricsk?l?se ?s az ebb?l ad?d? f?raszt? kisz?m?that?s?g az, ami zavar?. Az olcs? megold?sok ?s a primit?vs?g sokszor tud sz?rakoztat? lenni, a nagys?g?rt val? er?lk?d?s azonban soha.

Kiknek aj?nljuk: Akik ?j kedvencet keresnek a Pendulum ?s a Bloody Beetroots mell?. (SZ)

Beirut: The Rip Tide

B-

V?rakoz?sok: Zach Condon egyszem?lyesnek indult, ma m?r a sz?npadon is alig elf?r? zenekara, a Beirut tulajdonk?ppen barokk popot j?tszik ? legal?bbis ez der?l ki, ha a 2007-es Flying Club Cup lemez fel?l n?zz?k. Pedig kor?bban els?sorban arr?l v?lt ? h?ress?, hogy gyan?san sok balk?nias f?v?s ?s tang?harmonik?s szekci?t csemp?sz dalaiba ? de ha barokk popnak tekintj?k, az az?rt is j?, mert laz?n od?bb hessegethetj?k vele lelkiismeret-furdal?sunkat, ami?rt olyan egy?ttes album?t hallgatjuk, ami Boban Markovi? munk?ss?ga n?lk?l val?sz?n?leg meg sem sz?letett volna. Ha azonban a Beirut ?letp?ly?j?t kronologikusan, a bemutatkoz? Gulag Orkestart?l (2006) pr?b?ljuk le?rni, nem mosdathatjuk tov?bb a szerecsent, ?s a Flying Club Cupra is csak annyit mondhatunk, hogy b?r francia hangulattal kevert, az?rt m?giscsak Balk?n-pop/folk. Hogy egy ?j-mexik?i, m?g most is csak 25 ?ves fiatal sz?m?ra Kelet-Eur?pa egzotikus hely lehet, nek?nk nem kell magyar?zni, hiszen magyarok sz?zezrei sz?m?ra is Goran Bregovi? jelenti a min?s?gi zene tet?pontj?t, pedig mi itt vagyunk a szomsz?dban, r?ad?sul a szerbek p?ld?ul m?g ?lland?an ki is tolnak vel?nk a v?zilabdameccseken. Am?g azonban n?lunk a "s?rva mulat?snak", a "bulinak", "az igazi s?toros lagzik hangulat?nak", sz?val valami olyasminek a k?pzete tapadt a jobb h?j?n balk?ni gy?jt?n?ven emlegetett zen?hez, ami a nyugis h?tk?znapoknak nem r?sze, ami ?nnepi, addig Zach Condon fej?ben sokkal romantikusabb, finomabb ?s melankolikusabb k?p ?l Kelet-Eur?p?r?l. Az ?nnep?lyess?g azonban a Beirutn?l sem hi?nyzik, s?t; csak nem a mulat?s, hanem a barokkosan t?m?ny hangszer- ?s ?nekhanghaszn?lat az, ami emelkedett? teszi az anyagokat, amikben egy vas?rnapi mosoly?is val?di csod?v? tudja mag?t kin?ni - a k?nnyen cs?m?rt okoz? lemezek azonban egy?ttal esz?nkbe juttatj?k, hogy az ?nnepl?sben nem ?rt n?ha sz?netet tartani, hiszen az ?nnepet ?ppen az teszi ?nnepp?, hogy egy ?vben viszonylag kev?s van bel?le. Condon?k, tov?bbi k?zrem?k?d?kkel, tavalyel?tt dupla ep-vel jelentkeztek, ?s mi akkor azt mondtuk, ez a Beirut-jelens?ghez ?jabb pluszt m?r nem tudott hozz?adni; ?gy a k?rd?s nyilv?n csak az lehetett, innen merre tov?bb?

Eredm?ny: A sz?pet tal?n a saj?t lak?k?rnyezet?nkben a legnehezebb megtal?lni. Miut?n azonban tavalyel?tt mexik?i von?sokkal friss?lt zen?je, Condonnak m?r csak picit kellett a t?rk?pen ?szak fel? haladnia, hogy annyi k?borl?s ut?n a Rip Tide-dal v?gre hazajusson - mik?zben sz?vegeiben az otthontalans?g ?rz?se ?jra ?s ?jra felbukkan. ?m ha a Flying Club Cupn?l nem is megy, itt t?nyleg kapcsoljuk ki nyugodtan azt, amit a Gulag Orkestarr?l tudunk: ennek a Beirutnak semmi k?ze Kelet-Eur?p?hoz; persze, van a lemezen tang?harm?nika, ?s egy halom hangszert f?jnak rajta, de ezeket az?rt Boban Markovi?el?tt ?s rajta k?v?l is haszn?lta m?r a popzene, ?s ink?bb egyszer?en csak barokk vagy indie pop ez. A magasztoss?g ezen az albumon eleve nem jut agyonmetaforiz?lt szerephez, a gyertya t?ze is csak egy l?ng, minek ezt t?ldimenzion?lni, figyelmeztet a frontember; a zongora ?s a m?r 2009-ben is el?ker?l? szintetiz?tor pedig m?g szell?sebb? teszi az anyagot. A Beirut szimpatikuss?g?t mindig az adta, hogy ha az angolsz?sz popzene hagyom?nyait?l idegen eszk?z?kkel is, de k?nnyen befogadhat? sz?mokat ?rt, ?s a lemez els? fele, de k?l?n?sen az East Harlem (mert nemcsak Santa Fe ?s Albuquerque, hanem m?s v?rosok is megid?z?dnek a Rip Tide-on) alapj?n ?gy t?nhet, a dalszerz?s m?g mindig k?nnyen megy Condonnak. Ugyanakkor a lemez minden kedvess?ge ?s a hangszerek ?sszes kanyaros zs?folts?ga ellen?re is hamar le?l, ?s alig t?bb mint f?l?r?s hossza dac?ra is ?tven sz?zal?kban ?tlettelen?l p?r?g v?gig. A felv?telek ?gyesek, de v?rtelenek; aranyosak, csak h?t hol az izgalom. ?gy hi?ba, hogy - f?leg a billenty?s?knek k?sz?nhet?en - a Beirut id?nk?nt t?ladagolt nagyszab?s? megsz?lal?sa ez?ttal kisebb es?llyel okoz hasf?j?st hallgat?inak, p?lfordul?st a harmadik lemez sem hoz - de ami nagyobb baj, hogy fordulatok sajnos a lemezen bel?l sem akadnak.

Kinek aj?nljuk: Aki szeretne leszokni arr?l, hogy mind a 492 Facebook-ismer?s?t felk?sz?nti a sz?let?snapj?n. (GE)

Balam Acab: Wander / Wonder

C

V?rakoz?sok: Balam Acab ?gy lett internet-h?res, hogy j? id?ben volt j? helyen: a witch house nev? iz?d?h?ng?se idej?n, vagyis tavaly a Tri Angle nev? kiad?n?l jelentette meg ?tsz?mos See Birds c?m? els? ep-j?t. Meg is kapta, hogy ? is witch house, ami annyib?l stimmel, hogy lass? zen?t j?tszik, sok benne a visszhang meg ilyesmik, tov?bb? lehet a nev?t ?gy ?rni, hogy az A bet?k helyett h?romsz?g van, ami fontos m?faji ismertet?jegy. Meg azt is olvasom, hogy amolyan rejt?lyes ember ?, b?r a nev?t, ?letkor?t, lakhely?t, tanulm?nyainak adatait lehet tudni: Alec Koone, 20, Pennsylvania, zen?t tanul New York ?llamban. (T?nyleg m?g mi k?ne, hogy ne legyen rejt?lyes, hogy tudjuk a kedvenc ?tel?t is?) Annyib?l viszont m?s az ? zen?je, hogy nem olyan "f?lelmetes" ?s nincs benne lepitchelt (elm?ly?tett) rappel?s, viszont van benne felpitchelt (csipog?ss? magas?tott) ?nekelget?s, nem Alec?, hanem hangmint?zott. Ez az els? nagylemeze, m?rmint 37 perc; nagyon izgi, hogy mi lesz vele most, hogy a witch house "meghalt". Vagy legal?bbis azt hiszem, hiszen mert most m?r egy m?sik ?v van, mindj?rt ?sz, ilyenkorra m?r ki szokt?k jelenteni a megfelel? helyeken, hogy meghalt az a dolog, ami tavaly volt.

Eredm?ny: A Wander / Wonder (?ll?t?lag t?k?letes c?m!) az a lemez, amit tipikusan ?gy szok?s le?rni, hogy "hangulatfest?". Ezek vannak benne: lass?, s?t, v?nszorg?, eredetileg a hiphopb?l elsz?rmazott pofonegyszer? ritmusok; szanasz?t maszatolt szintik; am?gy is mindent bebor?t? zenget?s- ?s visszhanghalom; egy-k?t m?lyebb m?ly; sok csobog? digit?lis v?z; sok csingilingi dallam; tov?bb? ism?t a felpitchelt ?nekelget?s, ami m?gsem vicces csipog?s, hanem "?teri", mert van rajta egy csom? zenget?. Tov?bb? m?g az is jellemz? r?, amit a szerz? ?gy fogalmazott meg,?hogy "ez nem klasszikus zene, de Bach hagyom?ny?t k?veti", miszerint t?m?k, mot?vumok ?s ?tletek t?rnek vissza folytat?lagosan, nem csak holmi sz?mok vannak egym?s mell? sz?rva. Ami ebb?l kij?n, az tal?n witch house, tal?n nem; viszont ett?l f?ggetlen?l pontosan megmondhat?, hogy mi: sz?pelg? f?lk?sz downtempo, aminek a f?lk?sz volt?t effektek pr?b?lj?k pal?stolni, sikertelen?l. ?n am?gy nagy bar?tja vagyok mind a pol?rozatlan, lo-fi megsz?lal?snak, mind az effekteknek, de h?t itt ezek csak arra szolg?lnak, hogy "?rdekes" legyen az, hogy ilyen naiv ?s t?k?letesen jellegtelen dallamocsk?k csilingelnek, csilingolnak; a bachoz?s meg arra ments?g, hogy n?h?ny csenev?sz ?tletecsk?t 37 percen kereszt?l lehessen elh?zni. J?, nem minden nagyon sz?rny?, mert a kezd? Welcome p?ld?ul m?r majdnem ?rdekes, b?r mondjuk t?z ?ve is a gyeng?bb darabok k?z?tt lett volna egy illbient-v?logat?son (de h?t azok, akik a witch house-?rt lelkesednek, ?gysem eml?keznek ilyesmikre, mint az illbient); illetve az Expectben van egy felp?rget?s, ami azt?n a semmibe fut ki - ok?, ez sem nagy truv?j, de legal?bb valami a sok ?res sz?pelg?s k?z?tt. Enn?l tov?bb azt?n t?nyleg nem ?rdemes meghallgatnia annak (p?ld?ul itt lehets?ges), akinek nincs jobb dolga, de? k?v?ncsi arra, ezen a h?ten milyen h?lyes?g?rt fog rajongani az internet. A v?g?n van m?g egy kicsit "k?s?rletez?bb" sz?m, de t?nyleg nem marad ki semmib?l, aki nem jut el addig.

Kinek aj?nljuk: Aki kiz?r?lag az?rt nem hallgat sz?pelg? downtemp?t, mert az nem men?. (RA)

Young Widows: In And Out Of Youth And Lightness

C+

V?rakoz?sok: A h?rom szak?llas, kock?singes f?rfib?l ?ll? Young Widows els? k?t lemez?vel a legnagyobb n?vv? v?lt a Steve Albini vagy a Jesus Lizard f?mjelezte amerikai noise rock hagyom?ny jelenkori k?vet?i k?z?tt. K?t ?vvel ezel?tti pesti koncertj?k?rt kritikusunk is eg?szen odavolt, hivatkoz?si alapnak nevezte ?s a Shellac mell? helyezte egy polcra.

Eredm?ny: Az In And Out Of Youth And Lightness-szel a zenekar j?r?szt b?cs?t int az amorf sz?rnygit?rnak ?s a diszn?tosz? basszusnak, ehelyett ?gymond feln?tt, dallamos, balladisztikus oldal?t mutatja. Evan Patterson ?v?lt?s helyett mondjuk, hogy Nick Cave-esen ?nekel; a zen?ben pedig a poszt-punkos monot?ni?t?l a g?tikus country hangulatokon ?t a noise rock ballada-kompatibilisebb felhaszn?l?s?ig sok minden ott van, ami az ?vek sor?n a f?rfib?nat ?s a zajos rockzene tal?lkoz?s?n?l a kollekt?v tudattalanban hordal?kk?nt felhalmoz?dott. Egy-k?t helyen m?g megid?zik a csapat m?ltj?t - l?sd a kislemezdal Future Heart felszabadultabb z?z?sa vagy az In And Out Of Lightness nyikorg?s fokoz?d?sa, amit v?g?l gospeles k?russal oldanak fel -, de a hangs?ly m?r egy?rtelm?en m?shol van. Az ?j ir?ny ?rint?legesen belehallgatva nem is t?nik rem?nytelennek: t?bb helyen is felkaphatjuk a fej?nket ?nmagukban h?z?s, m?k?d?k?pes t?m?kra - azonban az elny?jtott, atmoszf?rikus sz?mok dalszerz?si szempontb?l egyszer?en nem jutnak ?t azon a hat?rvonalon, ami az ?n. pr?nty?g?st a j? dalt?l elv?lasztja, ez pedig a posztrocker-gener?ci? tipikus hib?ja. A legeml?kezetesebb t?m?k a White Golden Ringsben hallhat?k - ezek mintha a kicsit hasonl? utat befut?, teh?t a noise rock ?s poszt-hc fel?l a fesz?lts?g meg?rz?s?vel bel?gyul? Unwound Leaves Turn Inside You lemez?r?l maradtak volna le, csak ?ppen ?k jobb dalt raktak volna ?ssze ugyanezekb?l a r?szekb?l. A m?sik probl?ma a mark?ns hang ?s atmoszf?ra hi?nya. Ha kifejezett ny?l?sokat nem is hallani, ink?bb olyan a hangulati ?sszk?p, mintha az im?nt eml?tett hordal?kb?l tartan?nk a markunkban egy sz?rke kupacot. Patterson az ?n. "viszkiben ?ztatotts?g" fel? enyh?n, igaz, nem t?lj?tszottan hajl? ?nekbesz?de nem el?g szuggeszt?v, hogy oda akarjak figyelni az ?ltala k?zvet?tett f?rfib?natra, ?gy az olyan ?nekk?zpont?bb momentumokb?l is kapufa lesz, mint az eg?szen sz?p z?r? In And Out Of Youth lez?r?sa. Aligha v?letlen, hogy az im?nt hi?nyoss?gk?nt felr?tt t?nyez?k ?pp, hogy kev?sb? fontosak abban a zenei k?zegben, ahonnan a Young Widows j?n, mint ott, ahova most szeretne meg?rkezni. Sz?val pr?b?ljuk meg naivan ?gy venni, hogy a zenekar egyszer?en csak t?l mer?sz ugr?ssal pr?b?lkozott, nem pedig a nem-alibi dalszerz?s elpuszt?t?s?n munk?lkod? nemzetk?zi s?t?ni ?sszeesk?v?s r?szesei.

Kinek aj?nljuk: B?natos f?rfiaknak, akiknek nem olyan fontos a Dal. (DD)

zoopop | 2011.08.29. 21:28 1
A kritika eg?szen eltal?lt, maximum p?r dologban lehetne enged?kenyebb. Nem hinn?m, hogy a zenekar Frusciante n?lk?l pl. nem merne l?pni. ?s ezt remek?l t?kr?zi a lemez. Josh m?r j? ideje ismer?s a berkekben ?s szerintem messzemen?kig j? az ami k?z?s munk?juk gy?m?lcsk?nt a polcra ker?lt. Zenei virtuozit?s er?s nyomait hordja mag?n az ?j album ?s noha j?magam is szereti John vil?g?t el kell ismernem nagyon er?s anyagot tettek ?ssze a fi?k ?gy, meg?jult form?ban. Az album noha hozza a RHCP klasszikus jegyeit m?gis, sok helyen fej felkap?s lett. Sz?mtalan ?tlet ?s zenei d?sz?t?s jellemz? amik eddig nem voltak a Chili ?letm?ben, max ?l?ben. Gondolok a konga-zongora-f?v?s komb?ra. Ami val?ban recept az, Josh Johnos git?rt?m?i amiket t?nyleg ?gy fest nem lehet kivenni egy RHCP n?v alatt kiadott lemezb?l. ?sszess?g?ben egy igaz?n ?t?s ?s friss lemezzel rukkoltak el? Anthony?k.
nyistapista | 2011.08.31. 14:26 2
"tov?bb? lehet a nev?t ?gy ?rni, hogy az A bet?k helyett h?romsz?g van, ami fontos m?faji ismertet?jegy" :oD ez nagy volt.
paul simononon | 2011.08.31. 14:45 3
frusciante j? kis git?ros. k?r, hogy vele adta ki a leggyeng?bb albumait a chilli. m?g a mother's milk a legjobb, de m?r az sem olyan f?linges, mint a slovakos bulilemezeik. azt?n ott van m?g a navarro-project, ami sim?n a legjobb dolog, amit a rhcp kitermelt mag?b?l (ut?lta is a sok majom) meg persze ez az ?j, deh?t ami?ta kiedis elhagyta az ?sszes t?k?t ?s a hangj?t is nincs az a git?ros aki kih?zn? a sz?maikat a punnyadv?nyb?l..
Zsotti | 2011.08.31. 15:15 4
3: az?rt a Blood sugar sex magic-et, ?s a Californicationt a "leggyeng?bbek -kateg?ri?ba" tenni, az?rt ez el?g vicces kijelent?s :) Az?rt mert a 80-as ?vekben m?g m?st csin?ltak mint a 90-esekben, att?l m?g ez vagy az nem rossz, gagyi, max. neked nem tetszik. a "navarro-projekt" t?nyleg nagyon ?t?s!, de az meg egy m?sik vil?g volt...
simca | 2011.09.01. 12:00 5
?rdekes kritik?k. a chili sim?n sz?nalmas, kb AOR, ?nmaga par?di?ja, pedig ennek a valaha nagyszer? zenekarnak annyi remek lehet?s?ge volt m?r a m?lt?s?gteljes feloszl?sra. a Nero meg szerintem sim?n B/B-; albumk?nt kev?ss? m?k?dik az igaz, de az egyes sz?mok el?g j?k saj?t maguk; az?rt megr?ni, mert monument?lis meg olyan mintha az?rt r?n?nk meg Brian En?t, hogy nem el?gg? p?rg?s.
EronMezza | 2011.09.02. 12:26 6
?n bizony olyan b?natosan f?j?, ?lettizedi v?ls?ggal k?szk?d? f?rfi vagyok, hogy nekem az in and out of youth sim?n az ?v sz?ma eddig!
HernyoSpricc | 2011.09.03. 13:51 7
simca, legal?bb megindokoln?d, mert ?gy csak sejtem, hogy mi?rt ?rtad ezt, de ?gy most mit lehet erre reag?lni, hogy ,,szerintem meg az a sz?nalmas, aki mondja"?... vagy b?logathatok erre, vagy a fejem cs?v?hatom, vagy cs?v?lni a farkat szokt?k, mindegy, maradok a fejemn?l... lemez egyszer lep?rg?tt, tomboltam r? egyet, lesz p?r sz?m, amit t?bbsz?r meg fogok hallgatni, nekem bej?n a lemez, a redhot is, koncerten rem?lem m?g l?tom ?ket..:)