Mindentudás Egyeteme
Jöjjön el!

English | Deutsch | Français | РусскийMindentudás Egyeteme
ELŐADÁSOK

MAGAZIN

NAPTÁR

KLUBNAPTÁR

TESZTEK

E-LEARNING

KÖZBESZERZÉS

INFO


[origo] hírek


Ősi kontinensek nyomára akadtak a Vénuszon


Drámai felvételek: eltűnt az Aral-tó nagyobbik fele


Megelőzhető a rák, késleltethető az öregedés - fölfedezték a hibás DNS-ű sejtek jelzéseit


Konferenciák, találkozók


ITA-AITES World Tunnel Congress

XXIII International Congress of History of Science and Technology


Pályázati határidők
Önéletrajz

 

Egyházjogász, teológus, római katolikus püspök, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érseke, Magyarország prímása.

Születési hely és idő
Budapest, 1952. június 25.

Iskolák
1976 Római Katolikus Hittudományi Akadémia, Budapest, teológiai doktorátus (PhD)
1980 Pontificia Universita Lateranense, Róma, kánonjogi doktorátus (PhD)
1983 Habilitáció teológiából a Rk. Hittudományi Akadémián, Budapesten
1995-96 University of California, Berkeley, kutatói ösztöndíjak

Egyházi állapot
1975 pappá szentelik Budapesten
2000. január 6. II. János Pál pápa püspökké szenteli Rómában
2003. január 11. II. János Pál pápa kinevezése alapján hivatalba lép mint esztergom-budapesti érsek, Magyarország prímása

Munkahelyek
1975-77 káplán (Dorog)
1977-80 a Pápai Magyar Intézet ösztöndíjasa (Róma)
1980-86 az Érseki Hittudományi Főiskola (Esztergom) teológiai tanára
1986-88 Pontificia Universita Gregoriana (Roma) mb. egyetemi tanár
1988-2003 ugyanott vendégprofesszor

A következő egyetemek vendégprofesszora:
1996 Pontificia Universidad Católica Argentina (Buenos Aires)
1997 Pontificia Universita Lateranense, (Roma)

Tisztségek:
A Római Katolikus Hittudományi Akadémián (Budapest, 1993-tól Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Hittudományi Kar):
1988- Tanszékvezető egyetemi tanár
1996-98 a Hittudományi Kar dékánja
1996-2003 az Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetének elnöke
1998-2003 a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora

Egyéb tisztségek:
1994-95 az Esztergomi Érseki Bíróság helynöke
1994-98 püspöki helynök az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében
2000-2003 a Székesfehérvári Egyházmegye segédpüspöke
2003. január 11- az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érseke, a Magyar Katolikus Egyház prímása

Művek, szerkesztői tevékenység:
300 szaktanulmány és 20 könyv az egyházjog és a középkori kánonjog-történet köréből.
Több folyóirat és sorozat (Folia theologica, Kánonjog, 1996-98: Teológia, Studia Theologica Budapestinensia, Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici, Pázmány Könyvek) fő-szerkesztője.

Szerkesztőségi vagy tudományos bizottsági tag a következő folyóiratoknál, illetve sorozatok-nál: Folia Canonica (Budapest), Communio (Budapest); Revista Espanola de Derecho Canónico (Salamanca), Magyar Felsőoktatás (Budapest); Bulletin of Medieval Canon Law (München-Róma); Amateca Teológiai Kézikönyv Sorozat (Milano, magyar kiadás: Szeged).

Közéleti tevékenység:
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Jogi Bizottságának titkára, majd 1999-től elnöke.

Az Apostoli Szentszék három központi hatóságának tanácsosa (Katolikus Nevelés Kongregá-ciója, Pápai Törvénymagyarázó Tanács, Megszentelt Élet Intézményei Kongregációja).

A Nemzetközi Kánonjogi Társaság (Consociatio Internationalis Studio Juris Canonici Promovendo, Roma), a Stephan Kuttner Institute of Medieval Canon Law (München) és az Association Winfried Schulz (Berlin), valamint a Fédération des Universités Catholiques Européennes (FUCE) (Paris-Barcelona) elnökségi tagja.

A Magyar Rektori Konferencia elnökségi tagja.

1990 és 2001 között tagja volt több állami felsőoktatási kuratóriumnak és testületnek, így a Felsőoktatási és Tudományos Tanácsnak (FTT, Budapest).

Részt vett a vallásszabadsággal és az Egyházzal kapcsolatos számos állami törvény előkészí-tésében a Katolikus Egyház képviselőjeként, valamint az egyházi delegáció tagjaként Ma-gyarország és a Szentszék között több megállapodás előkészítésében.

2001-től az European Academy of Sciences and Arts (Salzburg) tagja.

Díjak, kitüntetések:
1996 Institut Catholique de Paris, díszdoktorátus
1997 Stephanus-díj
1998 A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje
2001 Kolozsvári Babeo-Bolyai Egyetem, díszdoktorátus


Impresszum - Adatvédelem - Írjon a szerkesztőknek!