Mindentudás Egyeteme
Jöjjön el!

English | Deutsch | Français | РусскийMindentudás Egyeteme
ELŐADÁSOK

MAGAZIN

NAPTÁR

KLUBNAPTÁR

TESZTEK

E-LEARNING

KÖZBESZERZÉS

INFO


[origo] hírek


Ősi kontinensek nyomára akadtak a Vénuszon


Drámai felvételek: eltűnt az Aral-tó nagyobbik fele


Megelőzhető a rák, késleltethető az öregedés - fölfedezték a hibás DNS-ű sejtek jelzéseit


Konferenciák, találkozók


ITA-AITES World Tunnel Congress

XXIII International Congress of History of Science and Technology


Pályázati határidők
Falus András

Génjeink: sors vagy valószínűség? - "Az őssejtig vagyok minden ős"

A genomika egy fiatal tudomány neve, mely a gének összességét vizsgálja. A genomprogramok befejeződése valóságos forradalmat jelent a biológiában és az orvostudományban. A géntérkép ismerete együtt a genetikai chiptechnológiával és a bioinformatikával korábban nem is remélt mértékben teszi előrejelezhetővé egyes betegségek megjelenését. Ám azt is fontos tudatosítanunk, hogy az öröklött gének általában inkább valószínűséget jelentenek, semmint sorsot: a környezeti tényezőknek is fontos szerepe van a betegségek kialakulásában - éppen ezért van kiemelkedő jelentősége az esélyelemzés lehetőségének. A genomikával nagymértékben összefügg korunk biológiájának másik nagy területe az őssejtkutatás. Az őssejtek bizonyos fejlődési irányokba még nem vagy csak kevéssé elkötelezett sejtek, melyek szaporításával és fejlődésük irányításával számos betegség válhat kezelhetővé és gyógyíthatóvá.

A genetika forradalmával kapcsolatos kérdések szakmailag és etikailag is igen bonyolultak, s a laikus közönség is fokozottan érdeklődik irántuk napjainkban. Az előadás ezért a tudományos eredmények bemutatásán túl a genetikára vonatkozó tipikus szemléletmódokat is tárgyalja.

I. Genom, genomprogramok, genomika
A genetika forradalmát egy elképesztő jelentőségű áttörés, a genomprogramok befejezése és az eredmények közlése tette lehetővé. Ez teremtette meg a genomikát, a gének összességének vizsgálatával foglalkozó új tudományt.

II. A nukleinsav-chiptechnológia
A DNS- és RNS-chipek alkalmazásával hatalmas ütemben nő a vizsgálható kérdések köre, és robbanásszerűen kiterjedt a vizsgálható genetikai háttér is. A chiptechnológia bevezetése a biológiába ahhoz az ugráshoz mérhető, amit a félvezetők, tranzisztorok elterjedése jelentett az elektronikában.

III. A kulcs: a bioinformatika
A DNS-chipek által szolgáltatott gigászi adattömeggel csak a genomika harmadik oszlopa, a bioinformatika képes megbirkózni.

IV. Példák a genomika alkalmazására
Néhány példa segítségével mutatjuk be a genomikai eljárás lényegét, és azt az eddig ismeretlen lehetőséget, amit a genomikai előrebecsülés jelent.

V. Őssejtek - embrionális és felnőtt változatok
A genetika/genomika egyik fontos alkalmazási területe, a modern sejtbiológia egyik legnagyobb eredménye az őssejtkutatás, ami új utat jelenthet az orvostudományban.

VI. Gén-etika - határok és korlátok
A genomika zavarba ejtően sok új etikai, jogi és világnézeti problémát vet fel. Új kérdésekben kell konszenzust teremtenünk, s ebben a tudomány bálványozása, illetve démonizálása helyett az eredmények racionális, hiteles bemutatása vezethet sikerre.

elkezdem olvasni


Impresszum - Adatvédelem - Írjon a szerkesztőknek!