A jelentésben kiemelten kezelt területek

USA

Továbbra is az USA hatalma lesz a meghatározó az egész Földön a CIA szerint. Az amerikai gazdasági, technológiai, katonai és diplomáciai fölény páratlan marad. A globalizációból is a legtöbb hasznot az Egyesült Államok húzza majd, és a technológiai forradalom hatása is itt lesz a leglátványosabb. Szövetségesek és ellenfelek is hozzá igazítják majd politikájukat, annak ellenére, hogy ellensúlyozandó nyomasztó fölényét, szövetségek alakulhatnak az USA ellen. A vezető szerep ellenére Washingtonnak nehezebb lesz az egész világot koordinálni, átlátni és kézben tartani. Az erősödő magántőkének nem lesznek politikai céljai, és a gazdaságot egyre inkább ez irányítja majd. A nagy kihívást Kína, India, Mexikó, Brazília, az EU és Oroszország, a multinacionális és nemzetközi civil szervezetek jelenthetik majd, melyek megpróbálják kiegyenlíteni az amerikai hegemóniát. Ezért egyre nehezebb lesz Amerikának egyes ügyekben nemzetközi koalíciót szervezni, mint tette ezt az Öböl-háború vagy Jugoszlávia bombázása esetén.

Közel-Kelet

A Közel-Kelet kormányai mind reformellenesek, és csak az olaj tartja őket életben. Bár lassú fejlődés tapasztalható a térségben a radikalizmus visszaszorításában és a szociális rendszer erősítésében, várhatóan továbbra is önkényuralmi rendszerek maradnak a meghatározóak a térségben. Nem várható Izrael és az arab államok közeli megbékélése sem, legjobb esetben is csak egy lokális hidegháborúra emlékeztető törékeny békére van esély.

Kína

A CIA számára a Föld leghomályosabb pontja. Kína vezetése most rugalmas, de hatalmas szociális, politikai és gazdasági kihívások elé néz. Ha a kommunista rezsim megbukik, nem tudni, mi lesz. A gyenge, széteső Kína éppoly veszélyes, mint az erős és agresszív változat. A legjobb lenne a CIA szerint a mostani stabilitás, vagyis áttételesen azt állítja a CIA, hogy az USA a mostani kommunista rezsim fenntartásában érdekelt. Nagy kihívás Kína számára a bankrendszer és közigazgatás megváltoztatása, mert enélkül lehetetlenné válik a reformok folytatása. Meg kell oldani a nyugati és északi szegényebb régiók felzárkóztatását a látványosan fejlődő délkeleti térséghez. És mindezt úgy kellene megoldania a kínai vezetésnek, hogy ne háborúzzon Tajvannal.

Oroszország

A Szovjetunió legnagyobb utódállama mindent meg fog tenni nagyhatalmi státusának visszaszerzéséért. A legvalószínűbb, hogy kifelé erős és határozott, belpolitikailag instabil marad a rendszer. Ez is kritikus pont a CIA számára, igazából a jelentés nem tudja, mi történik majd a kontinensnyi országban.
Japán
Két nagy kihívás előtt áll a szigetország: sikerül-e felpezsdítenie a gazdaságot, és katonailag hű szövetségese marad-e az USÁ-nak. Ha a válasz valamelyik kérdésre nem lesz, az Amerika számára hatalmas kihívást jelentene a CIA szerint.

India

India gazdaságilag, politikailag és katonailag is egyre erősebbé válik. De hatalmasak a belső egyenetlenségek. Kínával, Oroszországgal és a nyugattal is tisztázatlan a viszonya, ráadásul atomversenyben van Pakisztánnal, a háború veszélye továbbra is nagy a két állam között. India komoly hasznot húzhat a technológiai forradalomból, mert a a térségben kiemelkedő az oktatási rendszere, és mert nagyon sok indiai tud angolul.

Korea

A CIA valószínűnek tartja a két Korea egyesülését a következő 15 év alatt. Az egyesülés Dél vezetésével történne, és ezzel újabb középhatalom jelenhet meg a térségben, mely nem tudni, milyen hatással lehet a környező államokra. Ha nem lesz egyesülés, Észak-Korea atomfegyverkezése egyre nyomasztóbb veszélyt jelent.

Európa

Az Európai Unió gazdasági fejlődése felgyorsul, és ez jótékony hatással lesz a később csatlakozó államokra is. Ugyanakkor a demográfiai problémák nyomasztóakká válhatnak, és az egész térség politikai stabilitását kockáztathatják. Dél-Kelet-Európa felzárkózása viszont elmarad, és Oroszország gyors fejlődésében sem bízik a CIA.

Afrika

Míg az észak-afrikai államok közeledve az Európai Unióhoz megerősödhetnek, a Szaharától délre eső területeken háború, járványok, éhínség és vízhiány fogja pusztítani a lakosságot. Fekete-Afrika a Föld legreménytelenebb vidéke a CIA szerint.
Közép- és Dél-Amerika
Egyes országok a szükséges reformok bevezetésével nagyon megerősödhetnek. Mexikó gazdasági, Brazília pedig akár politikai nagyhatalommá is válhat. Az Andok régiójában és Közép-Amerika egyes vidékein viszont megtorpanhat a fejlődés, erősödni fognak az indián ellenálló mozgalmak és a drogtermelő szervezetek hatalma.

Magyari Péter