Négy jövőkép

A CIA négy lehetséges forgatókönyvet vázolt a jövőre nézve. Mind a négy a globalizáció terjedéséből indul ki, de csak egy igazán optimista közülük.

Az első változat szerint a technikai fejlődés, a gazdasági növekedés hosszú távon mindenki hasznára válik. Az államok szerepe egyre csökken, globális megoldások és az erősödő magántőke és civilszféra veszi át sok funkcióját, mindenki javát szolgálva szerte a világon. De még e változat szerint is az általános jólétből kimarad Afrika nagy része és Ázsia és Dél-Amerika bizonyos térségei.

A második változat veszélyes, romboló globalizációt feltételez. Növekszik a feketegazdaság szerepe mindenütt a világon, a hatalmas népmozgások belső és államok közötti harcokhoz vezetnek. Az egyenlőtlenségek konfrontációkat okoznak, és többször is bevetnek tömegpusztító fegyvereket a küzdő felek.

A harmadik változat a kontinensek bezárkózását hozza. Ázsia és Európa megpróbálja lerázni az USA fölényét, és az egyes nagy régiók (Európai Unió, USA, Délkelet-Ázsia) között komoly vetélkedés alakul ki, megpróbálva kizárni a többieket piacaikról. Ez nem vezet háborúhoz, de nehezíti a gazdasági fejlődést.

A negyedik változat szerint az USA gazdaságilag megrendül, nagyhatalmi státusa összeomlik. Európa elfordul az USA-tól, és saját intézményeire támaszkodva próbálja betölteni szerepét.

Magyari Péter