ENSZ-vita kezdődik a terrorizmusról

Kofi Annan ENSZ-főtitkár nyitó felszólalásával, öt napos vitát kezd hétfőn az ENSZ Közgyűlése a terrorizmus elleni küzdelem nemzetközi összehangolásának kérdéseiről.

A vita - amelyben az előzetes tervek szerint az ENSZ 189 tagállamának túlnyomó többsége (legkevesebb 145 delegátus) kifejti saját álláspontját - jórészt arra a hosszabb távú célra fog irányulni, hogy az ENSZ tagországai olyan nemzetközi egyezményt kössenek, amely átfogó jelleggel szabályozza a terrorizmus elleni fellépés különböző vonatkozásait. Bizonyára sok szó esik majd azonban arról is, hogy egy ilyen egyezmény létrejöttéig milyen konkrét lépésekkel lehet előmozdítani az ügyet. 

Mint Fred Eckhard ENSZ-szóvivő elmondta, Annan a nyitó beszédben arra fogja ösztönözni az államokat, hogy aláírásukkal, ratifikációjukkal növeljék a témakörben már eddig megkötött nemzetközi megállapodások súlyát. Ezek az ENSZ-megállapodások - amelyek száma 12 - kisebb-nagyobb részkérdéseket, illetve kérdésköröket rendeznek a terrorizmus átfogó fő témáján belül.

A szeptember 11-iki, New York és Washington ellen elkövetett terrorcselekmények arra a napra estek, amelyen eredetileg meg kellett volna kezdődnie az ENSZ-Közgyűlés új, 56. ülésszakának. A terrorcselekményeket az egy napos halasztással összeült Közgyűlés, majd a Biztonsági Tanács is határozatban ítélte el.

Szeptember 28-án, pénteken - amerikai kezdeményezésre - a BT újabb határozatot hozott, előírva a nemzetközi közösségnek azt a kötelezettséget, hogy a terroristák fellelhető anyagi javait zárolni kell, a terroristákat és segítőiket igazságszolgáltatás elé kell juttatni.

A Közgyűlésben hétfőn kezdődő vita lényegében annak előkészítését célozza, hogy a terrorizmus elleni fellépés nemzetközi joganyaga átfogó egyezményben teljesedhessen ki.

A legnagyobb vita a szerződés majdani szövegezése során a "terrorizmus", "terrorista" kifejezés tartalmi meghatározása körül várható. Többek szerint, ha ezen az alapvető definíciós vitán - ami persze valójában súlyos politikai nézeteltéréseket takar - túljutnak, az összes többi kérdés megoldása már jóval egyszerűbb lesz.

A terrorizmus elleni harc immár elválaszthatatlan a tömegpusztító fegyverek terjedése elleni küzdelemtől is, hiszen rendre megfogalmazódnak olyan aggodalmak, hogy nukleáris, biológiai, illetve vegyi fegyverekre próbálnak szert tenni - vagy esetleg már szert is tehettek - különböző terrorszervezetek, és ez felveti az ilyen fegyverekkel rendelkező államok felelősségét. Várakozások szerint Kofi Annan nyitó beszéde erre az összefüggésre is rá fogja irányítani a figyelmet.

Bizonyára szóba kerül emellett a vita során a humanitárius aspektus - az, hogy miközben az Egyesült Államok Afganisztánban véli fellelhetőnek a szeptember 11-iki terrortámadás fő felelőseit, az afgán lakosság helyzete több, mint kétségbeejtő, amit tovább súlyosbíthatna egy esetleges tömeges katonai csapás nyomán az eddiginek is sokszorosára növekvő menekülthullám.