Verheugen: Semmi sem késleltetheti a csatlakozást

Semmilyen belső és külső nézeteltérés sem befolyásolja a csatlakozási menetrendet - erősítette meg magyarországi programjain az EU bővítési biztosa. Günter Verheugen kedden találkozott a jelenlegi, valamint az előző miniszterelnökkel és külügyminiszterrel, részt vett az integrációs bizottság ülésén, valamint vonatkiránduláson vett részt egy részben EU-forrásokból finanszírozott felújított vasútvonalon. 

Günter Verheugen Medgyessy Péternél

Medgyessy Péter miniszterelnök és Günter Verheugen tárgyalásának fő napirendi pontja az Európai Unió belső reformja, ezen belül az unió közös kül- és biztonságpolitikájának jövője volt. Mindketten egyetértettek abban, hogy az Európai Uniónak képessé kell válnia a markáns, együttes külpolitikai fellépésre. Ezzel kapcsolatban Medgyessy Péter kiemelte a tagországok közötti párbeszéd fontosságát. 

A tárgyaló felek az Európai Konvent tevékenységét érintve eszmét cseréltek az intézményi reformokkal kapcsolatos elképzeléseikről. A reformokról döntést hozó kormányközi konferencia megrendezésével kapcsolatosan Günter Verheugen megerősítette, hogy azon az új tagországok megkülönböztetés nélkül, a jelenlegi tagokkal megegyező jogkörrel vehetnek majd részt. 

A bővítésért felelős biztos tájékoztatást adott Medgyessynek az Európai Bizottság új szomszédságpolitikájáról is. E szerint Magyarországra mint az Európai Unió jövendőbeli határországára fontos szerep hárul az unión kívüli államokkal és régiókkal való kapcsolattartásban, az ezzel kapcsolatos európai politika formálásában. A kormányfő végül köszönetét fejezte ki a biztosnak a csatlakozási tárgyalások során, valamint a csatlakozási szerződés létrejöttében nyújtott közreműködésért.

Verheugen Orbánnál és Martonyinál

Az Európai Unió Tanácsa és Európai Parlament közötti vita sem okozhat semmifajta késést Magyarország EU-csatlakozásában - mondta Orbán Viktor volt miniszterelnök, miután megbeszélést folytatott Günter Verheugen bővítési biztossal. Orbán Viktor utalt arra: a belépni szándékozó országokkal kötött szerződés olyan kitételeket tartalmaz, amelyek az Európai Parlament hatáskörébe tartoznak, és ezt az EP kifogásolja. Günter Verheugen szerint a vitában talán már a jövő héten megoldás születik.

Az exkormányfő azt kérte a biztostól, hogy - elsősorban a határon túli magyarságra való tekintettel - Magyarország EU-csatlakozása után is maradjon meg a vízummentesség Romániával, Szerbia felé pedig egy rugalmas megoldást találjanak. Günter Verheugen szerint ebben az Európai Bizottság is érdekelt.

Martonyi János tájékoztatta Günter Verheugent arról, hogy a Fidesz egyértelműen az igen szavazat mellett foglal állást az április 12-i EU-csatlakozási népszavazáson, és várakozása szerint 75 százalékos lesz a támogató voksok aránya. A közös kül- és biztonságpolitika területén lényeges előrelépést kell végrehajtani, hogy az EU-n belül jelenleg tapasztalható nézeteltérések ne okozzanak zavart az integrációs folyamatban - fogalmazott Martonyi János.

Verheugen a parlament integrációs bizottságánál

Günter Verheugen szerint az iraki háború megmutatta, mennyire fontos, hogy az Európai Unióban sikerüljön megtalálni a közös nevezőt és kialakítani a közös kül- és biztonságpolitikát. Az új csatlakozók teljes jogú tagként fognak részt venni az Európai Unió következő kormányközi konferenciáján, amely valószínűleg nem kezdődik el október előtt - közölte Günter Verheugen. A tavaly Koppenhágában elért csatlakozási megállapodás kapcsán a bővítési biztos megjegyezte: az új csatlakozók hozzáférhetnek majd az 1999-es pénzügyi keretben meghatározott források 98 százalékához, ami nem rossz eredmény.

Az április 12-i EU-s csatlakozásról szóló népszavazáson jó eredményt vár Verheugen, aki hozzáfűzte: a magyar közvéleménynek tudnia kell, hogy az évszázad legfontosabb döntését kell meghoznia. 

KAPCSOLÓDÓ CIKK