Az orvosokban bíznak leginkább az emberek

2004.08.10. 18:41

Nincs becsülete a politikusoknak az európaiak és az Egyesült Államok lakossága körében, az orvosokat viszont tisztelet övezi az Atlanti-óceán mindkét partján. Magyarországon 81 százalékos a gyógyítók iránti bizalom mértéke, a politikusok csak a lakosság 14 százalékának imponálnak.

A GfK Ad Hoc Research Worldwide piackutató cég 19 európai országban és az USA-ban 1000-1000 fős mintán vizsgálta a  különböző foglalkozások megítélését. Kisebb-nagyobb eltérések ugyan országonként kimutathatók, az egyes foglalkozási ágak presztízse azonban közel hasonló mind a húsz országban. Csak minden hatodik válaszadó tartja a politikusokat bizalomra méltónak.

Az orvosok bizalmi indexe a legjobb, magas pontszámot kapnak a pedagógusok. A politikacsinálók viszont a népszerűségi verseny sereghajtói. Valamivel jobb minősítéssel illetik a nagyvállalati vezetőket és az újságírókat. A GfK Bizalmi Indexe szerint Magyarországon a listavezető orvosok után 75 százalékkal a pedagógusok következnek, a rendőrök 55, a hadsereg 54, az ügyvédek 52 százalékos bizalmi indexszel szerepelnek, a papok a megkérdezettek 44 százalékának szemében hitelesek, a válaszadók 32 százaléka szavaz bizalmat nagy cégek vezetőinek, az újságírók mutatója 26 százalék.

Többé-kevésbé más országokban is hasonló az egyes foglalkozások képviselői iránti bizalom sorrendje. Eltérések tapasztalhatók például Oroszországban, Romániában és Csehországban, ahol a rendőrök imázsa elmarad a többi országétól. S bár pozitív, de átlag alatti a papokkal szemben érzett bizalom Csehországban, Spanyolországban, Franciaországban és Belgiumban.

A nagyvállalati menedzserek iránt rokonszenvet táplál a többség Dániában, Finnországban, Svédországban és Törökországban. Különösen kritikus viszont a közvélemény a gazdasági vezetőkkel szemben Magyarországon, Görögországban és Franciaországban.

A politikusok imázsa a legjobb Hollandiában, Törökországban, Spanyolországban és Svájcban, ahol tízből hárman bíznak választott vezetőikben. Eléggé rossz a politikusok reputációja Németországban, Lengyelországban és Olaszországban, ahol tíz válaszadóból átlagosan egynél is kevesebb képvisel pozitív felfogást. Kicsit jobb a helyzet Csehországban, Franciaországban és Oroszországban, ahol tízből egy megkérdezett gondolja, hogy lehet bízni a politikusokban. 

A gazdasági vezetők megítélése nem ennyire éles. Tízből három polgár bízik bennük. Többségi pozitív véleményt regisztráltak ennél a kérdésnél Dániában, Finnországban és Törökországban. A leggyengébb bizonyítványt a német és lengyel menedzserek kapták - öt emberből csak egy tartja őket bizalomra méltónak.

Európában és az USA-ban is sokan kételkednek az újságírók megbízhatóságában. Tízből több mint hatan adtak hangot kételyeiknek. Átlagon felüli az újságírók elismertsége Romániában, Lengyelországban, Spanyolországban és Belgiumban. Nagyarányú viszont a bizalmatlanság a görögökben, olaszokban és amerikaiakban a médiahivatások iránt.