Kuba: szigorú korlátok között az internet

Kubában az internethasználat lehetőségei még 2003-ban is rendkívül korlátozottak: a hálózathasználat szoros megfigyelés alatt áll, a hozzáférés csak kormányengedéllyel lehetséges, az eszközök pedig szigorú elvek szerint kerülnek kiosztásra.

A kormány szerint a számítógépes és internetes erőforrások fejlesztése nemzeti prioritás, Roberto Ignacio González Planas, a számítógépekért és a hírközlésért felelős miniszter szerint pedig az országban található komputerek száma az elmúlt két évben megduplázódott. Az internet széleskörű társadalmi elterjedésének azonban még mindig főként fizikai korlátai vannak. Száz lakosra mindössze négy telefonvonal jut, a nemzetközi hívások díja pedig magas (az Egyesült Államokba 2 dollár percenként). A külvilágba menő vonalak ritkák, kiosztásuk politikai alapon történik, és megfigyelés alatt állnak. Ezzel gyakorlatilag elejét veszik annak, hogy bárki külföldi internetszolgáltató révén csatlakozzon a hálózathoz - idézi az Információs Társadalom és Trendkutató Központ Infinit hírlevele a Riporterek Határok Nélkül elnevezésű szervezet Kubáról szóló jelentését.

Luis Fernández kormányszóvivő a régóta fennálló amerikai embargót vádolja a gépínségért.  - Ha nem gyűlne meg a bajunk az embargóval, ma már mindenkinek volna számítógépe - állítja.

A szükséges eszközök speciális kormányzati boltokban szerezhetők be, kizárólag arra jogosult személyek számára, a nagybani modemeladást pedig betiltották. A kubai internethasználat mindezek következtében szűk keretek közé korlátozódik. A kormány már abban az évben meghozta az internetre vonatkozó törvényeket, amikor a világháló Kubában is megjelent. Az 1999 júniusában keletkezett 209-es kormányrendelet (A számítógépes világhálózat hozzáférhetősége Kubából) kimondja, az internetet tilos a kubai társadalom erkölcsi alapelveivel, illetve törvényeivel ütköző módon felhasználni, a világhálón küldött üzenetek pedig nem "veszélyeztethetik a nemzetbiztonságot". A felkapcsolódni, vagy a nyilvános hozzáférési pontokat igénybe venni kívánó kubaiaknak hivatalos engedélyre van szükségük, szándékukat pedig alapos indokkal kell alátámasztaniuk, és csak utána írhatják alá a kikötések sorát tartalmazó szerződést.

A nagykövetségeken és a külföldi cégeken kívül általában könnyebben hozzáférést szerezhetnek a politikusok, a vezető tisztségviselők, az értelmiségiek, az akadémiai körök tagjai, a kormány megbízásából dolgozó kutatók és újságírók, a kulturális testületek igazgatói, a számítástechnikai cégek, valamint a katolikus egyházi vezetők. A kubai exportcégeknek a nemzeti email-rendszerhez, valamint a helyi intranethez van hozzáférésük.

A számítógép-használatért és a hírközlésért felelős minisztériumot 2000. január 13-án hozták létre azzal a céllal, hogy szabályozzák, felügyeljék, igazgassák és ellenőrizzék a kommunikációs technológiákra, a számítógépekre, a távközlésre, a számítógépes hálózatokra, a műsorszórásra, a rádiófrekvenciákra, a postai szolgáltatásokra és az elektronikai iparra vonatkozó kubai politikai irányelveket. Ahol az email-használat szóba jön, ott a szabályok elfogadása azt is jelenti, bele kell egyezni az állandó megfigyelésbe, átvizsgálásba. Az internetszolgáltatónak jogában áll nyomon követnie és felülvizsgálnia az üzeneteket, és eldöntheti, kézbesíti-e őket. A felhasználók több ízben tapasztaltak eddig is késéseket az üzenetek elküldésekor, sőt néha el is tűntek a levelek.

A kubaiak számára korlátozott lehetőségek kínálkoznak az internetkávézók használatára. Az útlevelüket felmutató külföldiek azonban ma már hozzáférhetnek a hálózathoz a fővárosban található két kiberkávézóban. A nagyvárosok szállodái csaknem mind rendelkeznek internetközponttal. Ezeken a helyeken akadálymentes a szörfölés, a szolgáltatónak azonban módjában áll meggátolni egyes webhelyek elérését.

ITTK Infinit

KAPCSOLÓDÓ CIKK