A Herder-díj magyar kitüntetettjei

1999. május 4-én 36. alkalommal adják át Bécsben kelet-európai művészeknek és tudósoknak a Herder-díjat. A jelentős nemzetközi elismerésnek számító, 30 ezer német márka pénzjutalommal járó díjat a hamburgi Freiherr von Stein Alapítvány Bécsben működő kuratóriuma 1964 óta minden évben azoknak a kelet-, közép- és délkelet-európai tudósoknak és művészeknek osztja ki, akik kiemelkedő tevékenységet fejtenek ki a térség népei közötti kapcsolatok ápolásában, fejlesztésében és az európai kultúra gyarapításában. Ezt tette a díj névadója, Gottfried von Herder (1744-1803) német költő, műfordító, esztéta, történetfilozófus, aki egész életművével a nemzeti és az egyetemes kultúra mélyebb megismerésére és megértésére törekedett. 1999-ben Magyarországról a Budapesten élő Fried István, a szegedi József Attila Tudományegyetem összehasonlító irodalomtudományi tanszékének professzora veheti át a díjat. A fődíjak odaítélésével együtt a kuratórium minden új kitüntetett személy egy-egy általa ajánlott tanítványának kétezer márka havi ösztöndíjat adományoz, amelyből a fiatalok egy éven át tanulmányokat folytathatnak és kutathatnak a bécsi egyetemen. A magyar díjazottak 1964 óta: 1964. Kodály Zoltán zeneszerző (1964), Németh László író (1965), Dercsényi Dezső építész (1966), Fenyő Iván művészettörténész (1967), Vayer Lajos művészettörténész (1968), Balogh Jolán művészettörténész (1969), Illyés Gyula költő (1970), Szabolcsi Bence zeneesztéta (1971), Ortutay Gyula néprajztudós (1972), Harmatta János nyelvész, filológus (1973), Gerő László építész (1974), Preisich Gábor építész (1975), Keresztury Dezső irodalomtörténész (1976), Major Máté építész (1977), Gunda Béla néprajztudós (1978), Farkas Ferenc zeneszerző (1979), Sütő András romániai magyar író (1979), Balassa Iván agráretnográfus (1980), Csoóri Sándor költő (1981), Varga Imre szobrász (1982), Entz Géza építész (1983), Konrád György író (1984), Perczel Károly építőművész (1985), Dömötör Tekla néprajztudós (1986), Ujfalussy József zenetudós (1987), Győrffy György történész (1988) Birkás Ákos grafikus (1989), Vizkelety András filológus (1990), Pigler Andor művészettörténész (1991), Barabás Jenő néprajztudós (1992), Kurtág György zeneszerző (1993), Borzsák István klasszika-filológus (1994), Kányádi Sándor romániai magyar író, költő (1995), Hofer Tamás néprajzkutató (1996), Glatz Ferenc történész (1997), Bak Imre festőművész (1998), Fried István irodalomtörténész (1999).

(MTI)