Ki volt a kennewicki ember?

A kennewicki ember néven ismertté vált embertani lelet egyike a legrégebbi és legteljesebb csontvázaknak, amelyeket valaha találtak Észak-Amerikában. A valószínűleg dél-ázsiai vagy polinéziai eredetű Homo sapiens-maradványokért nagy csata folyt a tudósok és az indiánok között.1996 júliusában egy hidroplánverseny színhelyén ősi csontokra bukkantak a Columbia-folyó partján, Kennewick mellett. Pár hét múlva megállapították, hogy a szinte hiánytalan csontváz egykori gazdája kb. 9200-9600 éve élt, így az egyik legrégebbi leletnek számít Észak-Amerikában.

Asatru szertartás a lelőhely mellett.A csontok "birtoklásáért" komoly harc bontakozott ki a tudósok és a bennszülöttek között. Míg az előbbiek alapos vizsgálatokba kezdtek, addig az indiánok szerették volna eltemetni a maradványokat. Öt észak-amerikai indián törzs hiszi saját ősapjának a kennewicki embert, de igényt formált rá az Asatru Folk Assembly nevű vallási közösség is, amelynek tagjai ősi észak-európai bevándorlók leszármazottainak tartják magukat. Szerintük elődeik még jóval a Krisztus előtti időkben érkeztek az újvilágba, s az Asatru néven ismert természeti vallásnak hódoltak, amelynek megőrzését és felvirágoztatását tekintik elődleges céljuknak.

Hosszas huzavona és több bírósági meghallgatást köetően a leleteket végül átszállították a Burke Museum of Natural History and Culture épületébe, ahol bírói engedéllyel megkezdhették a részletes, de a beatkozások szempontjából korlátozott vizsgálatokat, kerülve a csontok megsértését.

A koponya és a fej rekonstrukciója.


Az eddig lefolytatott tudományos vizsgálatok kiderítették, hogy a lelet hasonló az Észak- és Dél-Amerikában eddig talált ősi csontvázakhoz, s úgy tűnik, hogy a legerősebb rokoni szálak a polinéziaiakhoz és a dél-ázsiaiakhoz kötik, nem pedig a indiánokhoz vagy az európaiakhoz. Ez még nem bizonyítja egyértelműen a származását, mivel az öregebb csontokat nehezen lehet pontosan összekapcsolni egy bizonyos populációval. Az Európában vagy Ázsiában talált ősi csontvázak sem szükségszerűen olyanok, mint a mai európaiak vagy ázsiaiak csontjai. Sok tényező okozhat bizonyos mértékű eltéréseket a mai és az akkori emberek között. Az viszont egyértelműnek látszik, hogy a kennewicki ember nem tekinthető az amerikai indiánok ősének.

Patrick Stewart, a Star Trek Picard kapitánya - kommentár nélkül...


A 45-50 évesen meghalt ember csípőjében egy lándzsahegyet találtak, de valószínűleg nem ez okozta a halálát, hanem csak egy régebbi sebesülésről van szó.

L. K. - S. T.

Ajánló:

Háttéranyagok, képek, friss hírek a Tri-City Herald oldalain. James C. Chatters antropológus cikke az amerikai Nemzeti Természettörténeti Múzeum oldalain. Ősi európai bevándorlók Amerikában az ázsiai invázió előtt.