Közel az első idegen Földhöz: az eddigi legkisebb exobolygó

2008.06.04. 8:59

A csillagászok már régóta keresnek Földünkhöz hasonló méretű és tömegű Naprendszeren kívüli planétákat, azaz exobolygókat. Az eddig felfedezett mintegy 300 ilyen égitest többsége azonban a Jupiterhez hasonló, vagy még annál is nagyobb tömegű objektum. Ezúttal egy lényegesen kisebb képviselőjükre akadtak: sikerült az eddigi legkisebb tömegű exobolygót azonosítani egy csillag körül.

A felfedezés az ún. gravitációs mikrolencse-jelenség segítségével történt. Ennek során egy távoli csillag fényét felerősíti egy másik égitest, amely a távoli csillag és a megfigyelő között halad el, mert a csillag fényének egy részét a közbeeső objektum - gravitációs tere révén - felénk fókuszálja.

David Bennett (University of Notre Dame) és kollégái egy 3000 fényévre lévő apró csillagot tanulmányoztak. A kérdéses égitest egy alacsony tömegű objektum, tömege mindössze 6%-a a Napénak - igaz a becslés még elég bizonytalan. A rendszer egy még messzebb lévő csillag előtt haladt el, és a fenti gravitációs lencsehatástól keletkezett fényváltozásból sikerült megállapítani, hogy a kérdéses barna törpe körül egy bolygó is kering.

Az így azonosított planétát MOA-2007-BLG-192Lb jelzéssel látták el, tömege a becslések alapján 3,3-szorosa a Földének. Központi csillagát körülbelül olyan távolságban kerüli meg, mint a Vénusz a Napunkat. A központi égitest azonban itt több nagyságrenddel halványabb a mi csillagunknál, ennek megfelelően sokkal kevesebb energiát kap tőle az exobolygó - amelyen ezért rendkívül alacsony hőmérséklet várható, messze a víz fagyáspontja alatt.

Ez az eddigi legkisebb tömegű exobolygó, amelyet egy aktív életét töltő csillag körül találtak. Ennél kisebb tömegű planétákra is akadtak már, de azok pulzárok (nagy tömegű csillagok felrobbanása után visszamaradt neutroncsillagok) körül keringenek.

A megfigyelés abból a szempontból fontos, hogy ha a hasonlóan kis tömegű fősorozaticsillagok, esetleg barna törpék körül is jellemzőek az ilyen planéták, akkor nagyon sok hasonló égitest lehet a Tejútrendszerben. A NASA 2013-ra tervezett James Webb űrteleszkópja az ilyen exobolygóknak már az egyedi jellemzőit, légköri összetételét és egyéb paramétereit is képes lesz vizsgálni.

KAPCSOLÓDÓ CIKK