Az első fotó egy Naphoz hasonló csillag bolygójáról

2008.09.15. 9:56
Első alkalommal sikerült egy bolygó tömegű égitestet közvetlenül megörökíteni egy a Napunkhoz hasonló csillag körül. A planéta a mi Jupiterünknél 8-szor nagyobb tömegű, csillagától meglepően messze mozgó égitest.

A Hawaii-szigeteken felállított 8,1 méter átmérőjű északi Gemini-tepeszkóppal az 1RXS J160929.1-210524 jelű, tőlünk 500 fényére lévő csillagot vizsgálták. Az égitest tömege 85%-a a Napénak, színképtípusa alapján K7-es csillag. Felszíni hőmérséklete kicsit alacsonyabb a mi csillagunkénál, életkorát tekintve pedig fiatalabb égitest, mint Nap. A Skorpió csillagképben mutatkozó fiatal, körülbelül 5 millió éves csillagcsoport egyik tagja.

Az égitest körül egy kisebb objektum, feltehetőleg egy planéta is kering. A jelenlegi adatok alapján mintegy 330 CSE (csillagászati egység) távolságban járja körül a központi égitestet, amely 330-szorosa a Föld-Nap távolságnak. Érdemes megjegyezni, hogy a Naprendszerben a csillagunktól legtávolabbi planéta, a Neptunusz 30 CSE-re mozog a Naptól - esetünkben tehát egy csillagától igen távoli égitesttel van dolgunk.

A kérdéses exobolygó közel 8-szor nagyobb tömegű a Jupiternél, tehát nem éri el a planéták és a csillagok közé besorolt barna törpék tömegét. Az infravörös tartományban rögzített adatok alapján az égitest viszonylag fiatal exobolygó lehet, hőmérséklete 1800 K körüli. A pontos méréseket a Gemini-teleszkóp adaptív optikai rendszere tette lehetővé, amely a megfigyelések során csökkenti a légköri zavarok hatását.

A munka keretében eddig nem sikerült biztosan igazolni, hogy az exobolygó a csillag körül kering. Bár a két objektum egymáshoz viszonylag közeli helyzete alapján ez igen valószínű, még további megfigyelések szükségesek ennek biztos megállapításhoz. A 330 CSE-nyi távolság ugyanakkor további kérdéseket is felvet: elképzelhető ugyanis, hogy az objektum nem a bolygókhoz, hanem inkább a kettőscsillagokhoz hasonló módon alakult ki.

Forrás: Gemini Obszervatórium

Az északi Gemini-teleszkóp felvétele a csillagról (középen) és az exobolygóról (balra fent) a közeli infravörös tartományban (Gemini Observatory)

A megfigyelés fontos lépés a Naprendszeren kívüli bolygók kutatásában, eddig ugyanis csak a csillagok körüli pályáról kilökött exobolygókat sikerült egyértelműen megörökíteni, valamint olyan égitesteket, amelyek nem csillagok, hanem barna törpék körül mozognak.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK