Az élet sem kizárható a Földhöz eddig leginkább hasonló bolygón

2009.01.19. 9:48

Egy 2008-ban azonosított, a Földnél akkor háromszor nagyobb tömegűnek becsült planétáról kiderült, hogy mindössze másfélszer nehezebb bolygónknál - így ez lehet a ma ismert, a Földünkhöz leginkább hasonló tömegű Naprendszeren kívüli bolygó, ahol az élet jelenléte sem kizárt.

 

A MOA-2007-BLG-192-L b jelű Naprendszeren kívüli planétát, azaz exobolygót 2008 nyarán, felfedezése idején a Földnél háromszor nagyobb tömegűnek tekintették. Az égitestet ún. mikrolencse jelenség segítségével azonosították. Ennek során a Földről tekintve egy távoli csillag előtt egy hozzánk közelebbi objektum halad el, és annak gravitációs tere felénk fókuszálja a távolabbi objektum sugárzását. Az ekkor megfigyelt fényváltozásból a fókuszáló csillag néhány jellemzőjére lehet következtetni.

Ha a fókuszáló csillag körül bolygó is kering, akkor csekély mértékben, de az is befolyásolja a fényváltozás menetét - szerencsés térbeli helyzet és pontos mérések esetén tehát egy exobolygó jelenléte is kimutatható. Egy így azonosított planéta tömegére adott becslés erősen függ a gravitációslencse jelenséget létrehozó csillag paramétereitől. Ennek megfelelően idővel, a kérdéses csillag jobb megismerésével a körülötte keringő planéta kiszámított adatai is változhatnak.

Az eredeti mérések alapján a tőlünk 3000 fényévre lévő csillagot egy kistömegű barna törpének tekintették (a barna törpék a csillagok és az óriásbolygók közötti átmenetet képviselik, nem igazi csillagok). A további elemzések során azonban kiderült, hogy az objektum tömege nagyobb, és feltehetőleg egy vörös törpecsillagról van szó. Jean-Philippe Beaulieu (Paris Astrophysical Institute) és kollégáinak számításai alapján pedig nem csak a csillag tömege változott meg, hanem  a megfigyelt exobolygóra vonatkozó becslést is módosítani kellett.

Az új eredmények alapján a planéta tömege mindössze 1,4-szerese a Földének. Már  felfedezése idején is rekordernek számított háromszoros földtömegével, ennél könnyebb exobolygót csak pulzárok, nem normál csillagok körül azonosítottak eddig. Most "előnyét" még tovább növelte, és tömege szempontjából ez a ma ismert, Földünkhöz leginkább hasonló Naprendszeren kívüli égitest.

A bolygó durva becslés alapján körülbelül olyan messze kering csillagától, mint a Vénusz a Naptól. Mivel a központi égitest egy halvány vörös törpe, a kis távolság ellenére feltehetőleg hideg uralkodik a bolygó felszínén. Azonban a hőmérséklet meghatározása rendkívül bizonytalan, és ha a bolygónak légköre is van, az befolyásolja a hőmérsékletet. Megfelelő légköri adottságok esetén az sem kizárt, hogy folyékony víz van a felszínen, ami az élet lehetőségét is felveti - mindez azonban egyelőre csak feltételezés.

A tervek alapján a chilei VLT teleszkópokkal további méréseket készítenek róla, és az objektum jó eséllyel ott lesz a 2013 környékén startoló James Webb űrteleszkóp első célpontjai között.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK