Az eddigi legrészletesebb fotó egy közeli csillaggyárról

2009.01.27. 8:27

Minden korábbinál jobb, 11 fényév felbontású képeket készítettek egy közeli spirálgalaxisról. A mérések alapján kiderült, hogy a csillagkeletkezést mutató régiók mellett egy szupernagytömegű fekete lyuk van a csillagváros centrumában.

 

Az NGC 253 jelű galaxis (avagy Sculptor-galaxis) egy tőlünk 11,4 millió fényévre lévő spirális csillagváros. Korongjára lapos szögben látunk rá, amelyben sok porsáv azonosítható. Már a korábbi megfigyelések is rámutattak, hogy aktív csillagkeletkezés zajlik az objektumban.

Kis távolsága miatt már jó ideje részletesen tanulmányozzák ezt a galaxist, amely a Tejútrendszert is tartalmazó Lokális-halmazzal szomszédos Sculptor-galaxishalmaz központjában található.

Ezúttal a 8,2 méter átmérőjű chilei VLT műszerekkel végeztek megfigyeléseket. Adaptív optikát használtak, amely csökkenti a légköri turbulenciák hatását a felvételeken. A NACO detektorral rögzített fotók a szakemberek szerint azt a minőséget közelítik, amely légkör nélkül, a világűrből készült felvételekkel érhető el.

A megfigyelés keretében mindössze 11 fényév átmérőjű részleteket azonosítottak, amely a mi Galaxisunkban alig háromszorosa a Nap és a hozzá legközelebbi csillag távolságának. Az új felvételek részletessége a korábbi, egymással összekapcsolt rádióteleszkóppal végzett észlelésekéhez közeli, és ennek megfelelően háromszoros javulást jelent az optikai tartományban.

Az észlelések során 37 olyan aktív csillagkeletkezési régiót azonosítottak, amelyek a galaxis centruma körül koncentrálódnak. A további adatfeldolgozás keretében a Hubble-űrteleszkóp, valamint a VLT-hez szintén csatlakozó VISIR detektor méréseit, emellett a rádió-interferometriás adatokból nyert eredményeket is kombinálták.

Forrás: ESO

Az NGC 253 és központi régiója (ESO)

A most azonosított térségek olyan aktív, sok gáz- és poranyagot tartalmaz csillagkeletkezési régiók, amelyek mindegyikében nagyságrendileg ezer csillag rejtőzik. A különböző mérésekkel nyert adatok összevetése nemcsak az egyes csomók, hanem az egész galaxis jellemzőire is utal. Ezek közül a legfontosabb, hogy az NGC 253 centrumában a mi Tejútrendszerünkben lévőhöz hasonló, néhány millió naptömegű, avagy még nehezebb fekete lyuk lehet.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK