Biotechnológia 2003, Magyarország

Sokakat izgató téma a transzgénikus (genetikailag módosított) élőlényekből készített élelmiszerek, használati cikkek fogyasztása, alkalmazása a mindennapjainkban. Az Európai Unió tagállamaiban igen erős ellenállás tapasztalható a genetikailag módosított termékekkel szemben. Nagy a társadalmi és a tudományos igény is a pontos és részletes hatásvizsgálatokra, hogy meggyőző és tudományosan alátámasztott bizonyítékok álljanak rendelkezésre ilyen termékek megbízhatóságára vonatkozóan és meggyőződhessünk arról, hogy egészségünkre káros hatásuk nincsen.

Ezen kutatások közé tartozik a Gabonatermesztési Kutató KhT. tudományos főmunkatársának, Dr. Pauk Jánosnak az irányításával zajló projekt, amelynek keretében transzgénikus búza biológiai hatását és fogyasztási kockázatát vizsgálták. Ezek a kutatások nagymértékben hozzájárulnak ahhoz a törekvéshez, hogy a kutatókat és a közvéleményt is objektíven segítse a búzában alkalmazott géntechnológia megítélésben.

A szegedi Gabonatermesztési Kutató KhT-nál Magyarországon elsőként állítottak elő herbiciddel szemben rezisztens búzát, ennek a búzának a táplálkozástani hatását vizsgálták patkányokon, valamint a transzgénikus búzában lévő potenciális allergiát okozó anyagok hatását és jelenlétét követték nyomon a vizsgálatok során. A kutatások eredményei szerint a transzgénikus búza nem tér el jelentősen a nem transzgénikus növénytől táplálékhasznosíthatóság tekintetében, és allergizáló hatását sem tudták kimutatni.