Forrás: [origo]

A hatásfok kérdéses, de a szándék megvan: lapáttal próbálják megtisztítani az aszfaltot

Egér úr tehát akkor jár el helyesen, ha baleset után rendőrt hív - még akkor is, ha nem történt személyi sérülés -, és a kiérkező hatóság vizsgálja ki, állapítja meg a baleset okát, és azt jegyzőkönyvben rögzíti. Ezt követően a rendőrség kezdeményezhet szabálysértési eljárást a felelősökkel szemben, szem előtt tartva és vizsgálva, hogy akár az út kezelőjének, akár az úton vagy annak környezetében munkát végzőnek van-e felelőssége a baleset bekövetkezésében.

A közutak kezelői

Lakott területen belül általában a helyi önkormányzatok (Budapesten a főútvonalak esetében a fővárosi önkormányzat) felelnek az utak állapotáért. Az országos közutakon az útüzemeltetési feladatokat a Magyar Közút Kht. látja el. Ugyanezt a feladatot a gyorsforgalmi úthálózaton az Állami Autópálya Kezelő ZRt. és az Alföld Koncessziós Autópálya Rt. végzi. Ezek a szervezetek elvileg kártérítésre kötelezhetőek, ha kötelezettségeik megszegése - például elhanyagolt, koszos út - miatt kár keletkezik. Ez természetesen nem mentesíti a felelősség alól azokat, akik sarat, olajat vagy egyéb szennyeződést hordanak fel az útra.

A korábbi fiktív szituációba sajnos könnyen belekerülhet bárki, Budapesten például számos építkezés és a készülő metróállomások környékén vastag por és koszréteg fedi az utakat még ott is, ahol rendszeresen megpróbálják takarítani a burkolatot. Ez egyébként nem lelkiismereti kérdés, hanem törvény által előírt kötelezettség, a közúti közlekedésről szóló törvény elég egyértelműen fogalmaz: "A közutat, a közúti jelzést megrongálni, beszennyezni, a közútra a közlekedés biztonságát vagy zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat kitenni, kidobni nem szabad. Aki a közutat, vagy a közúti jelzést megrongálta, beszennyezte vagy a közútra a közúti közlekedés biztonságát, zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat juttatott, köteles a keletkezett veszély elhárításáról gondoskodni, illetőleg ameddig az nem lehetséges, a veszélyről a közlekedés többi résztvevőjét tájékoztatni."

A fenti törvény arról is rendelkezik, mi a teendő ha például veszélyes helyen lévő olajfoltra bukkanunk: "Az a járművezető, aki a közúti jelzés olyan rongálását, beszennyezését észleli, vagy a közútra került olyan akadályt lát, amely a közlekedés biztonságát súlyosan veszélyezteti, köteles erről a rendőrséget vagy a közút kezelőjét értesíteni, és - amennyiben erre lehetősége van - a veszélyt a közlekedés többi résztvevőjének jelezni vagy azt elhárítani (mérsékelni)."

Kiket lehet értesíteni?

A főváros területén a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. éjjel-nappal hívható (ingyenes) zöld számán lehet bejelentést tenni: 06 80/204-386. Ha autópályán tapasztalunk hasonlót, az Állami Autópálya Kezelő Zrt. telefonügyeletét kell értesíteni a 06 40/40-50-60-as, helyi tarifával hívható kék számon. Az országos közúthálózaton észlelt hibák esetén a Magyar Közút Kht. várja a bejelentéseket a 06 40/18-88-66-os kék számon.

Az előbb idézet mondatot értelmezve, a gyakorlatban akkor járnák el jogkövetően, ha egy olajfoltot látva fél kézzel hívnánk a rendőrséget, a másik kezünkkel pedig homokot szórnánk a szennyeződésre, miközben figyelmeztetjük az arra járókat. Ez lenne tehát az ideális eset, a valóságban azonban elég kevesen tesznek bármit is a veszély elhárítása érdekében, sőt a közelmúltban az is előfordult, hogy valaki szándékosan locsolt olajat az útra néhány beláthatatlan kanyarban Eger és Recsk között. A korábban idézett törvény világosan fogalmaz: a közúti közlekedés biztonságának veszélyez- tetése bűntettnek minősül, és alapesetben akár háromévnyi szabadságvesztés is kiróható érte.

Forrás: [origo]

Készül a négyes metró állomása a körtérnél. Rendszeresen takarítanak, mégis...

A téma aktualitása kapcsán megkerestük a Főpolgármesteri Hivatalt is, ám arra vonatkozóan nincs adatuk, hány esetben marasztaltak el útkezelőt vagy kivitelezőt az út szennyezése miatt a fővárosban. A hivatal sajtóosztályától azt a tájékoztatást kaptuk, hogy ha a főváros - például egy építkezés kapcsán - hozzájárul egy munka megkezdéséhez a tulajdonában illetve a kezelésében tartozó úthálózat kapcsán, akkor írásban rögzítik, hogy az útpálya nem szennyezhető, az esetleges felhordott szennyeződést azonnal le kell tisztítania az építőnek. A másnak okozott kárért ilyen esetben az építő a felelős, köteles viselni és megtéríteni azt.
Az utak tisztántartásának ellenőrzését - a Főváros által megbízott - Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. végzi Budapesten, az általuk működtetett útellenőri szolgálat folyamatosan figyeli és ellenőrzi a fővárosi kezelésű főútvonalak és a tömegközlekedés által igénybe vett kerületi tulajdonú utak burkolatának állapotát. A Fővárosi Közterület-felügyelet is ellenőrzi a közutakat, nekik azonnali bírságolási lehetőségük, sőt kötelezettségük van. Bírságokat a Fővárosi Önkormányzat nem tud kiszabni, mert ilyen hatósági jogkörrel nem rendelkezik. Szabálysértési eljárások lefolytatása a kerületi önkormányzatok, illetve a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékességébe tartozik.

Aki idáig eljutott és átrágta magát a különböző jogszabályokon, annak már csak egy jó tanács a végére: ha nem akarunk évekig tartó pereskedést és idegőrlő bizonyítási eljárásokat a nyakunkba venni, építkezések közelében fokozattan ügyeljünk a követési távolságra és inkább idejében lassítsunk, de érjünk haza épségben. Különösen esős időben tud alattomosan csúszni az aszfaltra felhordott por és sár, ami a motorosok, robogósok és biciklisták számára lehet igazán veszélyes.

Forrás: [origo]

Motorosok hátrányban: baleset miatti olajfolt a Mátra egyik kanyarjában